Gumb išči|

Zapri iskalnik

Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti

4. 5. 2021 • Novice Po poteku rokov za prijavo na javne razpise s področja družbenih dejavnosti – med njimi kulture, športa, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale, veteranskih organizacij – so komisije opravile odpiranja skupno 117 prejetih vlog.

Društva, ki so oddala nepopolne vloge, so bila z dopisom pozvana k dopolnitvi. V prvi polovici maja bodo vloge ocenjene, sledi izdaja sklepov oziroma odločb ter po preteku pritožbenih rokov izdaja, podpis in vračilo pogodb. Nakazila sredstev bodo predvidoma v prvi polovici meseca junija. Za vsa navedena razpisna področja je v občinskem proračunu skupaj namenjenih 240 tisoč evrov.

razpisi©Foto: Canva