Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 27.8.2021

27. 8. 2021 • Tedenske novice

Pričetek izvajanja del za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

 

mrgr+kohezijski+sevnica_logo 

V ponedeljek, 30. avgusta 2021, se bodo pričela gradbena dela za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica.

Poglavitni cilj projekta je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Dela se pričenjajo na dveh sklopih in sicer na sklopu Vodovod Log–Orle in vodovod Šentjanž (gradnja črpališča Šentjanž, povezav odsekov črpališč ter povezovalnih cevovodov) ter na sklopu Vodovod Zabukovje–Sevnica in Vodovod Handija (gradnja raztežilnikov in cevovoda, ki bo povezoval vodne vire Podskalica in višje ležeče predele severno od mesta Sevnica).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za zagotavljanje večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

 

Na območju Poslovne cone Sevnica bo občasno oviran promet

 

logo_eu-sklad-za-regionalni-razvoj 

Zaradi izvajanja del v sklopu projekta Komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica bo na Hermanovi cesti proti železniškem prehodu čez trebanjsko progo od ponedeljka, 30. avgusta 2021, oviran promet z občasnimi zaporami.

Izvajalec, podjetje Rafael d.o.o., prosi vse udeležence v prometu za upoštevanje prometne signalizacije in strpnost.

Namen projekta je ustrezna infrastrukturna ureditev Poslovne cone Sevnica. Urejena bo dostopna cesta in izvennivojsko križanje z železniško progo. To bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Glavni cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za spodbujanje nadaljnjega razvoja malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji.

Predviden zaključek del bo v septembru 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 

Projekt Najboljša riba je posavska riba predstavili na sejmu AGRA

 

Na strokovnem posvetu Razvoj pristopa LEADER in CLLD v Sloveniji, ki je potekal v sklopu 59. kmetijsko živilskega sejma AGRA, je vodja projekta Vlasta Kuzmički zbranim predstavila aktivnosti projekta Najboljša riba je posavska riba.

Strokovni posvet je potekal v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje in LEADER pisarna), namen posveta pa je bil predstaviti razvoj pristopa LEADER in hkrati obeležiti 30 let delovanja v Sloveniji.

Projekt Najboljša riba je posavska riba je bil prepoznan kot dobra praksa pristopa LEADER, kar je zagotovo potrditev dobrega dela in uspešnega sodelovanja z vsemi partnerji projekta. Občina Sevnica je bila v projektu vodilni partner.

Projekt se je izvajal od 1. septembra 2017 do 31. maja 2019, poleg Občine Sevnica pa so pri projektu sodelovali še Ribiška družina Sevnica, Osnovna šola Velika Dolina, Osnovna šola Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Tržišče, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Ribogojstvo Goričar.

Ob tej priložnosti je Občina Sevnica pripravila krajšo video predstavitev projektnih aktivnosti, ki je objavljena na občinski spletni strani.

 

Danes dobrodelni BBQ & BEER FEST 2021

 

Danes bo od 17. ure naprej v lokalu PLATZ pri sevniškem bazenu potekal dobrodelni dogodek v organizaciji Rotaract kluba Sevnica in Študentskega kluba Sevnica.

Obiskovalci bodo lahko poskusili žar specialitete in craft piva ter prisluhnili rock ritmom slovenske Rolling Stones tribute skupine »Like the Rolling Stones« in sevniške skupine Štandgas.

Vstop na dogodek je prost, dobrodelna donacija z dogodka pa bo podeljena dečku Urbanu, ki trpi za redko boleznijo.