Gumb išči|

Zapri iskalnik

Podpisana pogodba za projekt ureditve kanalizacijskih sistemov v Sevnici

28. 9. 2021 • Sporočila za javnost Med Občino Sevnica in na javnem naročilu izbranim izvajalcem, JAVNIM PODJETJEM KOMUNALA d.o.o. Sevnica, je bila danes podpisana pogodba za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«. S tem se bo na terenu pričel izvajati še tretji projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi na podlagi Dogovora za razvoj regije Posavje – poleg že izvajanih hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov in komunalnega opremljanja v Poslovni coni Sevnica z gradnjo novega nadvoza.

EU sklad KOHEZIJA_LOGO_WEB 

Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda še ni urejena, in v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na ta sistem. Gre za pomembne novosti, katerih poglavitni namen je zmanjšanje emisij v okolje in s tem pomemben prispevek k varstvu bivanjskega prostora za sedanje in prihodnje generacije.

Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk.Pogodbo sta podpisala direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč in župan Srečko Ocvirk.

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči. V okviru investicije se bodo dela izvajala v Sevnici na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo.

Vrednost operacije znaša 966.951,04 evrov. Prispevek Evropske unije in Republike Slovenije znaša 547.847,78 evrov, razlika pa je finančni prispevek občinskega proračuna. Projekt se bo pričel izvajati v mesecu oktobru s pripravljalnimi deli in na terenu v mesecu novembru, zaključek projekta pa bo v sredini leta 2023.

Podrobnejša predstavitev projekta: Predstavitev projekta_Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save

 

 

 

 

kuvertaNaroči se na e-novice