Gumb išči|

Zapri iskalnik

Z ministrom o državnih infrastrukturnih projektih, ki so za razvoj Sevnice strateškega pomena

6. 10. 2021 • Sporočila za javnost Sevnico sta včeraj popoldan obiskala minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Ljiljana Herga s sodelavci. Osrednja nit srečanja z vodstvom Občine Sevnica so bili odprti strateški projekti na področju državne cestne in železniške infrastrukture.

Občina Sevnica s pomočjo kohezijskih sredstev trenutno gradi novi nadvoz preko trebanjske železniške proge do sevniške poslovne cone, ki bo navezan na državno cesto in bodoče novo krožno križišče Šmarje. Usklajevanje obeh projektov, izgradnje nadvoza in državnega krožnega križišča, je bila ena ključnih tem srečanja z ministrom, ki si je gradnjo novega nadvoza ogledal tudi na terenu, ob predstavitvi izvajalca, podjetja Rafael d.o.o.

»Investicija je zelo pomembna za mesto, za pretočnost prometa v mestu in za industrijske obrate, ki so veliki zaposlovalci. Gradbišče smo si ogledali v luči lažje mobilnosti, pretoka prometa in prometne ureditve, na ta način pa poudarili pomembnost ne samo te, temveč tudi ostalih bodočih ureditev,« je ob ogledu gradbišča povedal minister Jernej Vrtovec.

DSC_1027 

3 

Med njimi je izpostavil ureditev Železniške postaje Sevnica z izgradnjo novega postajališča v vrednosti preko 20 milijonov evrov, za kar objavo javnega razpisa za izbor izvajalca načrtujejo v naslednjem letu. Sevniška železniška postaja je deveta najbolj obiskana železniška postaja v Sloveniji, cilj obnove pa je izboljšanje trajnostne mobilnosti z namenom še bolj pogoste uporabe železniškega prometa v primerjavi s cestnim. V načrtu so tudi druge železniške posodobitve na relaciji Sevnica–Ljubljana, vse s ciljem ekonomične in priročne ureditve za ljudi.

»V istem prostoru se srečujejo občinski in državni projekti, ki rešujejo težave mobilnosti in prometa za iste ljudi. Zato je usklajeno delovanje med občino in ministrstvom zelo pomembno,« je ob zaključku obiska poudaril župan Srečko Ocvirk. »Gradnja novega nadvoza v poslovno cono Sevnica je prva velika investicija v smislu širše ureditve železniške postaje, ki še nima podhoda na peron in se srečuje s problematiko nivojskega prehoda tudi pri Stillesu. Veseli me, da je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo razpisala projektiranje za nadgradnjo železniške postaje Sevnica, in da je ministrstvo celovito pristopilo k ureditvi celotne trase od Ljubljane do Zidanega Mosta, tako z vidika potreb potniškega kot tovornega prometa, z izgradnjo objektov in protihrupnih ograj.«

Razpis za izbor izvajalca za izgradnjo mostu na Logu, ki ga je v prostor z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom umestila Občina Sevnica, je predviden v naslednjem letu. Projektna dokumentacija za novogradnjo te pomembne premostitve, ki hkrati rešuje tudi dva nivojska cestno-železniška prehoda, je praktično zaključena in je v recenziji, pridobivanja zemljišč so v teku. Ker je pod delno zaporo nemogoče prenavljati obstoječi glavni most čez Savo med Boštanjem in Sevnico, bo rekonstrukcija slednjega sledila novogradnji mostu na Logu, ki bo lahko služil kot obvoznica.

Med drugimi strateškimi ureditvami za prihodnja leta je minister izpostavil posodobitev cestne povezave med Sevnico in Trebnjim kot delom tretje razvojne ose.

V razpravi pa so bili izpostavljeni tudi drugi projekti v operativni pripravi, med njimi nadvoz na Blanci, državna cesta Loka–Račica, državna cesta Šentjanž–Glino, most čez Podvinski potok in obnove vozišč na državnih cestah.

DSC_1017 Direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in župan Srečko Ocvirk.

DSC_1014 Omizje delovnega srečanja.