Gumb išči|

Zapri iskalnik

Slavnostna seja občinskega sveta ob prazniku Občine Sevnica

15. 11. 2021 • Sporočila za javnost Prav na dan sevniškega občinskega praznika, 12. novembra, je Občina Sevnica praznik načrtovala počastiti s tradicionalno osrednjo slovesnostjo. Zaradi načel varovanja zdravja je bil dogodek izveden v razmeram prilagojeni obliki, kot slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj, ki je potekala v Kulturni dvorani Sevnica.

Obcinski praznik 12-11-2021-127 

Župan Srečko Ocvirk je najvišje občinsko priznanje, Grb Občine Sevnica, izročil Zdravstvenemu domu Sevnica za odgovorno opravljanje poslanstva zdravstvenega varstva in ob 50. jubileju delovanja v namensko zgrajenih prostorih. V imenu sevniške hiše zdravja je priznanje prevzela direktorica Vladimira Tomšič in se v imenu vseh prejemnikov priznanj tudi zahvalila in nagovorila navzoče v dvorani.

Zlato plaketo Občine Sevnica sta prejeli mag. Breda Drenek Sotošek za dosežke na področjih družbenega in humanitarnega delovanja ter Zvonka Mrgole za prispevek k razvoju lokalne skupnosti na vzgojno-izobraževalnem področju in za bogatitev družbenega življenja.

Prejemniki Srebrne plakete Občine Sevnica so: Ciril Dolinšek za predano in široko prepoznano delo na kulturno-etnološkem in turističnem področju, Majda Hriberšek za družbeni prispevek k ohranjanju rodovitne zemlje ob pridelavi zdrave in vitalne prehrane ter Pavel Drobne za prispevek k razvoju športa v občini Sevnica ob organizaciji 30. tradicionalnih tekov na Lisco.

Predstavitve prejemnikov vseh priznanj v celoti objavljamo na naši spletni strani, na povezavi https://bit.ly/3ceyFFO

Preko video-povezave je pozdravni nagovor in voščila ob prazniku namenil poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič. »Vrsto let spremljam vaše delo in prizadevanja za napredek občine. Uspešni ste, ker znate poiskati skupne cilje in iskreno sodelujete. Ostanite takšni tudi v bodoče,« je med drugimi spodbudnimi mislimi povedal evropski poslanec.

V prazničnem nagovoru se je za odlično sodelovanje v lokalni skupnosti zahvalil župan Srečko Ocvirk. Njegov celoten nagovor objavljamo v nadaljevanju.

Življenje in delo minulega leta je prikazal dokumentarni film avtorjev Bojana Kostevca in Neže Nemec, ki je dostopen na povezavi https://bit.ly/3FiHsTC

Slavnostno sejo sta povezovala Gregor Trebušak in Tanja Urek.

 


Praznični nagovor župana Srečka Ocvirka

Spoštovane gospe in gospodje:

  • članice in člani občinskega sveta,
  • podžupan in direktor občinske uprave,
  • poslanca v Državnem zboru,
  • župani in podžupani sosednjih občin,
  • na daljavo povezani poslanec v Evropskem parlamentu,
  • še posebej pa tudi cenjeni prejemniki priznanj Občine Sevnica.

Prijazno dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta s podelitvijo priznanj.

Že ob pripravi te slovesnosti smo se zavedali, da srečevanje ob občinskem prazniku ne bo enako kot nekoč. Življenje in delo je s tem, ko nas ogroža virus, bilo in še vedno je nepredvidljivo.

Vsak odklon od utečenega pomeni stres za državo, občino, družbo in posameznike. Stres pa smo zmožni prenašati na različne načine. Bistvena sta prevzemanje dela odgovornosti in primerna reakcija.

Vsakdo od nas je pričakoval natančna navodila, ki naj ne bi posegala v ritem vsakdana, hkrati pa pričakoval zagotovila varnosti in zdravja. Sedaj, ko bolezen poznamo že skoraj dve leti, lahko natančno določimo delitev odgovornosti in ukrepov med državo, politiko, zdravstvom, družbo in posameznikom.

Pogosto govorimo o spoštovanju v medsebojnih odnosih. Sam sem prepričan, da je ravno to ključ. Naše različnosti – osebnostne, poklicne, politične – ne pomenijo, da se ni potrebno pogovarjati. Ravno nasprotno: moramo se. In dolžni smo se. Le tako se slišimo in le tako se tudi razumemo. In prepričan sem tudi v to, da smo v naši občini Sevnica zgled povedanega.

Če je občinski praznik tudi čas za ovrednotenje uspešnosti dela, lahko temu pritrdim. Kot lokalna skupnost smo se v preteklem in tekočem letu usposobili živeti z epidemijo oziroma s temi posebnimi razmerami, zato vse aktivnosti ves čas v glavnem tečejo skladno z načrti.

Leto od praznika do praznika v poslovnem smislu ocenjujem kot uspešno in je rezultat odgovornega, preudarnega proračunskega načrtovanja, ki je vključeval vsa območja občine in vsa področja dela. Uspešnost našega dela bo prikazal dokumentarni film, ki bo sledil mojemu nagovoru.

Delo na projektih je zelo pomembno, najbolj pomembno pa je, da so projekti v službi ljudi in njihovih potreb. Na pretok prepoznavanja potreb in njihovega sorazmernega uresničevanja sem kot župan ponosen in ga ocenjujem kot zelo uspešnega.

Po zaslugi vzajemnega dobrega sodelovanja z vsemi 13 javnimi zavodi s področij vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, družbenih dejavnosti. Javnega podjetja, ki izvaja vse gospodarske javne službe. 11 krajevnimi skupnostmi. Več kot 180 društvi in prostovoljnimi organizacijami. Regijskimi inštitucijami in drugimi občinami v posavski regiji, državnimi službami, ministrstvi, vlado.

Še posebej moram izpostaviti vse, ki delate v zdravstvu, na področju socialnega varstva in vseh podobnih dejavnostih, katerih skupni imenovalec je skrb za ljudi. Zanje skrbite tudi takrat, ko ne upoštevajo vaših priporočil, in jih potem, ko so v težavah, kljub temu sprejmete in jim pomagate.

Zaposleni v šolah in predšolski vzgoji, ki z veliko mero razumevanja po kar najboljšem pristopu vzdržujete vzdržno stanje in zmorete postavljati stvari na svoje mesto.

Za izjemno delo se zahvaljujem tudi zaposlenim v domovih za starejše, pripadnikom civilne zaščite in gasilskih organizacij, izvajalcem pomoči na domu, prostovoljcem in vsem drugim, ki z izjemno mero odgovornosti in solidarnosti premagujete velike izzive zadnjih skoraj že dveh let.

Skupaj bomo zmogli še to zimo. Ohranitev vedrega duha naj nam pomaga k jasnemu pogledu za naprej. Na želje, potrebe in izzive, ki nam dajejo dodatno energijo za delo.

Bodočnost je na strani pogumnih. Pogum je tudi to, da razumemo ukrepe stroke in cilje vlade v tej epidemiji. Predvsem zato, da bomo čim manj prizadeti in da bomo čim prej izšli iz tega stanja.

Evropska unija si je postavila cilje zeleno, digitalno, odporno. S temi in še nekaj besedami lahko določimo cilje Občine Sevnica. Dodajam jim cilje uresničevanja trajnostnega, prijaznega, sodobnega, vključujočega, spoštljivega do vseh.

Največja želja ob občinskem prazniku pa je vsekakor je, da skupaj še naprej solidarno in enotno delujemo v smeri varovanja zdravja, in da uspešno presežemo zahtevno preizkušnjo pandemije. Verjamem, da bomo skupaj uspešni.

To oceno lahko podam na podlagi odgovornega, doslednega in včasih tudi zelo zahtevnega dela v občinskem svetu. Zahvaljujem se vam, spoštovane članice in člani, za vaše delo in angažiranje. Prav tako članom delovnih teles občinskega sveta, predsednikom krajevnih skupnosti in članom svetov krajevnih skupnosti. Ne samo prepoznavanje potreb, temveč tudi prepoznavanje rešitev nam kaže pot.

Hvala tudi sodelavcem v občinski upravi, ki vsak na svojem področju odgovorno izvajate zaupane naloge. Naj odgovorno usklajevanje tudi v bodoče ostane naša odlika.

Na ta slovesen dan iskreno čestitam vsem prejemnikom letošnjih občinskih priznanj. Hvala, ker ustvarjate prijetno, urejeno in k napredku naravnano skupnost, ki zna in zmore medsebojno povezovati, sodelovati in spoštovati.

Iskrene čestitke ob prazniku občine Sevnica.