Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 21.12.2021

24. 12. 2021 • Tedenske novice

Urejanje kanalizacijskega omrežja v Sevnici s podporo evropskih sredstev
 

V občini Sevnica so se letos začeli izvajati trije veliki projekti, ki so na podlagi Dogovora za razvoj Regije Posavje sofinancirani s sredstvi Evropske unije. Med njimi je »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica«. Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda še ni urejena in v sklopu katerih bo mogoče na sistem priključiti dodatne enote.
Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica kot vodilni partner in podjetje Rafael d.o.o. kot partner izvajata dela na območju Bohorske ulice v Sevnici. V okviru investicije se bodo dela v Sevnici v naslednjem letu in pol izvajala še na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski cesti pod gradom in Pod Vrtačo.
Vrednost pogodbenih del znaša 799.072,28 evrov, pri čemer je podpora Evropske unije v višini 465.670,61 evrov in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 82.177,17 evrov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Rekonstrukcija kanalizacije Ceste na Dobravo
 

V teku je obnova mešanega kanalizacijskega voda na območju sevniške Ceste na Dobravo iz smeri Trga svobode nad Kruhkom do križišča pri OŠ Ana Gale, v dolžini dobrih 170 metrov. Investicijska vrednost, financirana iz občinskega proračuna, znaša 80 tisoč evrov. Izvajalec projekta je Alojz Rak, s.p. Sočasno z rekonstrukcijo kanalizacije Elektro Celje ureja elektroenergetske vode. V letu 2022 bo na isti relaciji potekala še rekonstrukcija vozišča s sanacijo podpornih zidov, predvidena je tudi gradnja pločnika.


Zunanje ureditve pred Tončkovim domom
 

V letošnjem letu je bil Tončkov dom na Lisci posodobljen s številnimi pridobitvami – prenovo namestitvenih kapacitet, ureditvijo fasade, zamenjavo kotlovnice. Vse to so novosti, ki so nadgradile delo preteklih let, s ciljem sodobne, zgledno urejene in obiskovalcem prijazne planinske postojanke.
Z zaključevanjem leta pa so bile v teh dneh izvedene še zaključne ureditve pred objektom, z asfaltacijo dovozne ploščadi in parkirišča. Tako bo prihod do Tončkovega doma na Lisci tudi za vse tiste, ki se ne odločijo za katero od številnih planinskih poti, še bolj celovito urejen.

Naroči se na e-novice