Gumb išči|

Zapri iskalnik

Leto 2021 v občini Sevnica – izpostavljeni projekti in razvojni dosežki

29. 12. 2021 • Novice Uspešno se zaključuje poslovno leto Občine Sevnica. Kljub temu, da vsakdanje tokove gibanja in srečevanja še vedno močno prilagajamo ukrepom varovanja zdravja, redno delo v glavnini teče po začrtani poti. Poleg izvajanja vseh zakonskih nalog ter zagotavljanja izvajanja dejavnosti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov je leto zaznamovala močna investicijska naravnanost. Ob zaključku leta se ob foto-kolažih spomnimo ključnih razvojnih izboljšav iztekajočega se leta.

 

kolaž-pregled leta 2021_šolska in predšolska vzgoja 

Največje investicije so bile letos na področju predšolske vzgoje. Dograjen je novi del Vrtca Ciciban Sevnica, preko najemne pogodbe so novi prostori za predšolsko varstvo zagotovljeni v celovito prenovljeni boštanjski Panorami. Z izgradnjo nove ploščadi in ureditvijo fasade je novo podobo dobila Glasbena šola Sevnica. Izvajale so se ureditve igrišč in igral na različnih lokacijah po občini, med njimi igrišče na Florjanski ulici, rekreacijske površine na Češnjicah, vsebinske dopolnitve parka ob Savi, trim steza na Orehovem, igrišči za tenis in odbojko v Krmelju.

 

kolaž-pregled leta 2021_EU projekti 

S podporo evropskih sredstev so se začeli izvajati trije veliki projekti, ki bodo v naslednjih letih prinesli močan razvojni učinek na različna infrastrukturna področja: izgradnja nadvoza na Savsko cesto, gradnja kanalizacijskega omrežja v Sevnici in hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov s povezavo levega in desnega brega reke Save.

 

kolaž-pregled leta 2021_lokalne ceste 

Cestne povezave so pomembno okno v svet, saj vodijo v službe, v šole, po vsakodnevnih obveznostih in opravkih. Tudi v letošnjem letu je občina izvedla več posodobitev lokalnih cest, med njimi prenovo lokalne ceste od Blance v smeri Pokleka, ureditev lokalne ceste Primož–Hubajnica, sanacijo odseka lokalne ceste na Ponikvah, odseka lokalne ceste od Grahovice v smeri Jablanice, saniran je bil večji plaz na Apneniku.

 

kolaž-pregled leta 2021_državna infrastruktura 

Odličen partnerski pristop države do razvoja občin potrjujejo raznoliki infrastrukturni projekti, med njimi je zaključena 1. faza protipoplavne zaščite vodotoka Sevnična, pa posodobitve pomembnih državnih prometnic.

 

kolaž-pregled leta 2021_parkirišča 

Z večanjem števila osebnih avtomobilov se množijo tudi potrebe po parkiriščih, še posebej v strnjenih naseljih. Novo urejeni sta bili letos parkirišči pred Zdravstvenim domom Sevnica in v Naselju heroja Maroka. Občina Sevnica je izvedla ureditev manjkajočega dela pločnika na Planinski cesti, vključno z zaščitnimi ograjami. Del pešpoti je bil urejen tudi ob državni cesti na območju boštanjske obrtne cone.

 

kolaž-pregled leta 2021_javni objekti 

Stalna in močna je skrb za javne objekte. Tončkov dom na Lisci je s prenovo namestitvenih kapacitet pridobil možnost razširjene ponudbe doživetja Lisce za vse obiskovalce. V teh dneh se je zaključila še asfaltacija okolice te priljubljene planinske postojanke. V novih prostorih deluje Turistična agencija Doživljaj, Občina Sevnica se je lotila tudi prenove brivsko-frizerskega salona Kreutz.

 

 

Naroči se na e-novice