Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 7.1.2022

7. 1. 2022 • Tedenske novice

Studenec v novo leto s prenovljenim cestiščem in kanalizacijo

 

Iz naslova rednega vzdrževanja cest je Občina Sevnica tik pred zaključkom leta 2021 zaključila investicijo v posodobitev odseka ceste skozi Studenec, od vstopne table do Gostilne Janc iz smeri Impoljce v skupni dolžini 500 metrov. V sklopu ureditve je bila opravljena globinska sanacija in delne razširitve cestišča, preplastitev z novo asfaltno prevleko ter prestavitev in kabliranje električnih vodov v spodnjem delu ureditvenega območja.

Vzporedno s to investicijo je potekala še izgradnja meteorne kanalizacije in ureditev stranskega priključka na glavno cesto pri šoli. Skupna vrednost investicij, tako kanalizacije kot tudi ureditve ceste in prestavitve električnih vodov, je znašala okrog 90 000 evrov.

 

Sprememba Zakona o javnem naročanju omogoča povečanje oskrbe z lokalno hrano v javnih zavodih

 

Občina Sevnica od leta 2013 deluje  kot aktivni povezovalec ponudnikov in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je. Sodelovanje poteka v obliki strokovne podpore, predvsem pa z nudenjem pomoči pri vprašanjih, s katerimi se zaradi zahtevnih postopkov in zakonskih omejitev soočajo tako ponudniki kot javni zavodi. Trajnostna lokalna oskrba s hrano v javnih zavodih je zagotovo ena od ključnih usmeritev, tako zaradi izjemno pozitivnih gospodarskih kot tudi okoljskih učinkov. Občina je s tem načinom promocije kratkih prehranskih verig in spodbujanja samooskrbe primer dobre prakse za celotno Posavje ter tudi v širšem slovenskem prostoru. V vseh teh letih so vsi javni zavodi v celoti koristili 20% možnost izločitve posameznih sklopov živil in le-ta živila dobavljali od lokalnih pridelovalcev.

Z novim letom pa je začela veljati novela Zakona o javnem naročanju, s katero se bo lokalna oskrba lahko še povečala. Med izjemami za katere ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja so namreč tudi naročila živil za javne zavode, ki na letnem nivoju ne presegajo zneska 215 tisoč evrov. Ta izjema bo še povečala možnost sodelovanja z lokalnimi pridelovalci in predelovalci slovenske hrane oziroma živil. Javni zavodi bodo tako lahko kupovali živila brez uporabe pravil zakona za izvedbo postopkov javnega naročanja, pri čemer v praksi za manjše naročnike to pomeni, da bodo lahko glede na ocenjeno vrednost sklenili takšno pogodbo za več let, večji naročniki pa vsako leto znova.

V občini Sevnica se bo te izjeme lahko posluževala večina javnih zavodov. V poletnih mesecih bodo tako na ta način izvedena javna naročila za OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Šentjanž in OŠ Tržišče.

Občina Sevnica si želi, da bi se v lokalno dobavo vključilo še več lokalnih dobaviteljev, zato je sprememba zakonodaje dodatna priložnost za pridelovalce lokalne hrane v občini Sevnica.

 

Vzdrževanje površin ob cestah

 

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti v prometu in preglednosti ob cestah je Občina Sevnica opravila sestanek z vzdrževalcem kategoriziranih cest – javnih poti in lokalnih cest Komunalo d.o.o. Sevnica. Trenutni čas mirovanja vegetacije in čas brez snega je primeren tudi za posege vzdrževanja in čiščenja obcestnega drevja in vejevja.

Zaradi prekomernega poseganja vej na cestišče in v obcestni prostor je marsikje lahko bistveno zmanjšana preglednost, lahko pa prihaja tudi do poškodb tako osebnih kot tudi večjih vozil kot so avtobusi, gasilska vozila in tovornjaki.

Na relacijah šolskih prevozov je varnost še toliko bolj izpostavljena, zato si želimo dobrega sodelovanja lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč  ob občinskih cestah pri zagotavljanju rednega obrezovanja in vzdrževanja drevja in druge vegetacije, ki bi lahko poslabšala in onemogočila preglednost ter ovirala promet. Pri zimskem vzdrževanju vegetacije in obrezovanju drevja je pomembno, da veje ne segajo v cestno telo in na pločnike.

V tem času leta so še vedno možne snežne padavine. S sodelovanjem vseh bo vzdrževalcem in izvajalcem javne službe omogočeno nemoteno opravljanje storitev, za dosledne ureditve pa bodo hvaležni predvsem vozniki in udeleženci v prometu.

Naroči se na e-novice