Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 14.1.2022

14. 1. 2022 • Tedenske novice

Podpisan sofinancerski sporazum za izgradnjo rondoja Šmarje

 

Župan Srečko Ocvirk je z državnim sekretarjem Ministrstva za infrastrukturo Alešem Miheličem včeraj podpisal sporazum o sofinanciranju za izgradnjo krožnega križišča na državni cesti Boštanj–Planina na priključku za Poslovno cono Sevnica.
Gre za gradnjo novega krožnega križišča na regionalni cesti Boštanj–Planina, na katerega bo navezan tudi bodoči nadvoz s Savske ceste, ki ga občina gradi s podporo evropskih sredstev. Projekta sta tesno povezana in soodvisna, pri tem pa sta tako ministrstvo kot Direkcija za infrastrukturo, ki bo vodila projekt, izjemno aktivno prisluhnila potrebam lokalne skupnosti in dinamiki gradnje nadvoza.

Ocenjena skupna vrednost del izgradnje krožnega križišča Šmarje po sporazumu znaša 1,05 milijona evrov, skupni delež Občine Sevnica pa znaša okrog 20 odstotkov iz naslovov ureditve površin za pešce, kolesarske steze in javne razsvetljave.

Začetek in zaključek izgradnje rondoja načrtovan v letošnjem letu

Načrtovani začetek in zaključek gradnje rondoja je v letošnjem letu, projektna dokumentacija je v recenziji. Delež občine je na podlagi sporazuma tudi izgradnja 25-metrskega armiranobetonskega zidu v podaljšku krila desnega opornika v smeri proti bodočemu krožišču Šmarje, za katerega se izvajajo pripravljalna dela za temeljenje.
Gre za enega od več projektov na državni cestni infrastrukturi, pri katerih občina intenzivno sodeluje in predstavljajo pomemben prispevek k razvoju cestnega omrežja na območju sevniške občine.

Projekt izgradnje nadvoza poteka po terminskem planu

Nadvoz na Savsko cesto Občina Sevnica gradi v okviru projekta »Komunalno opremljanje Poslovne cone Sevnica« s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradnja poteka po terminskem planu. Oba podpornika sta zgrajena, trenutno je v gradnji že omenjeni 25-metrski podporni zid s potrebno prestavitvijo elektrovoda. Sledi gradnja mostne plošče in navozov.
 

Objavljen javni razpis v podporo kmetijstvu

 

Objavljen je letošnji javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja. Rok za prijavo je do vključno 14. februarja 2022. Višina sredstev znaša 77 tisoč evrov, namenjena bodo za naslednje ukrepe:

 •  Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
 •  Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč
 •  Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
 •  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
 •  Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
 •  Podporo delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Vse informacije in razpisna dokumentacija: www.obcina-sevnica.si.


Objavljen je tudi javni razpis s področja športa

 

Skupna višina sredstev znaša 163 tisoč evrov, predmet javnega razpisa pa so naslednji programi oziroma vsebine:

 • Netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov
 • Tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in šport invalidov
 • Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
 • Organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev
 • Športne prireditve: rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige


Rok za prijavo je 4. februar 2022, vse informacije z dokumentacijo so objavljene na spletni strani Občine Sevnica.

Z današnjim dnem je objavljen tudi javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij. Javni razpisi s področij gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale ter za obnovo kulturnih spomenikov pa bodo objavljeni v začetku meseca marca.


Dnevi cepljenja v občini Sevnica

 

Podatki o številu novo okuženih s covidom-19 v teh dneh niso spodbudni, opazno je strmo povečevanje števila okužb z omikronom. Zaskrbljujoča so dejstva o nizki precepljenosti, preobremenjenosti slovenskih bolnišnic in izčrpanosti zdravstvenega kadra.
Ministrstvo za zdravje preko vnovične akcije »Dnevi cepljenja! Stopimo skupaj – varno in zdravo naprej« spodbuja k najbolj učinkovitemu načinu obvladovanja epidemije covida-19, cepljenju.
S ciljem čim boljše dostopnosti do cepljenja akcija poteka od 13. do 15. januarja. Cepljenje v cepilni ambulanti Zdravstvenega doma Sevnica v okviru kampanje tako poteka še danes do 20. ure in jutri od 8. do 20. ure.

Redni termini cepljenja proti covidu-19 v Zdravstvenem domu Sevnica pa so tudi sicer ob ponedeljkih med 15.00 in 19.30 ter ob torkih, sredah

 

Naroči se na e-novice