Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odstranitev objekta Florjanska ulica 1 v starem mestnem jedru

19. 1. 2022 • Novice Odločitve za večje posege v prostor so praviloma zelo zahtevne in terjajo veliko mero odgovornega razmisleka. To je Občino Sevnica vodilo pri odkupilu propadajoče hiše na naslovu Florjanska ulica 1 v starem mestnem jedru Sevnice, ki je bila na prodaj dlje časa, zanjo pa ni bilo zanimanja. Zaradi njene dotrajanosti in poškodovanosti je bilo potrebno sprejeti odločitev, ki se udejanja v teh dneh.

Objekt tlorisne površine 161 kvadratnih metrov je imel zgolj 29 kvadratnih metrov pripadajočega zemljišča ob objektu. Dodatno utesnjenost območja opredeljujejo stara in nova, pod cesto zacevljena struga Florjanskega potoka, državna in lokalna cesta s pločnikom ter drugi komunalni vodi.

rusitev florjanska ulica 1 

Iz pridobljenega kulturno-varstvenega soglasja za odstranitev objekta sledijo ugotovitve, da je bil objekt večkrat poplavljen, njegova statična stabilnost pa porušena. K močni dotrajanosti je pripomogla prisotnost vlage, ki je povzročila preperelost zidov objekta, prav tako stropne in strešne konstrukcije.

florjanska ulica 1 

Po dokončni odstranitvi objekta bo potrebno celovito obdelati možnosti ureditev tega dela starega mestnega jedra. Tako se bodo vsi nadaljnji posegi izvajali skladno s pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj gre za pomemben del urbanistične zasnove trga, ki je ključen za vse bodoče načrte na območju tega križišča.

izsek_florjanska_1 

Bo pa odprtost prostora široko odprla dostop doslej slabo pregledne vpadnice na državno cesto in omogočila ureditev pločnika. Pa tudi ureditve hortikulturno obogatenega prostora, ki bo bistveno bolj ugledno služil temu delu mesta.

Naroči se na e-novice