Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 21. 1. 2022

21. 1. 2022 • Tedenske novice

V šolskem letu 2021/2022 33 občinskih štipendij

 

V ponedeljek, 24. januarja, bomo obeležili mednarodni dan izobraževanja, ki ga je z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Tej izjemno pomembni družbeni dejavnosti Občina Sevnica posveča veliko skrb s stalnim vlaganjem in investicijami v predšolske in šolske objekte ter z drugimi sistemskimi viri. Med njimi je tudi štipendiranje, ki ga občina vsako leto udejanja v treh vsebinskih sklopih.

Tako je bilo za šolsko leto 2021/2022 odobrenih 33 štipendij, od tega 30 srednješolcem, ki so se odločili izobraževati za enega izmed deficitarnih poklicev, dve študentoma s področja kulture za izobraževanje v tujini in eno bodočemu prevzemniku kmetije.

S štipendiranjem srednješolskega izobraževanja za deficitarne poklice želi občina zagotoviti ustrezen kader na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, s tem pa omogočiti boljši gospodarski razvoj in večjo zaposljivost mladih. V šolskem letu 2021/22 so bila za štipendiranje deficitarnih poklicev dodeljena sredstva dijakom, ki so vpisani v sledeče izobraževalne programe: avtoserviser, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, elektrotehnik, strojni tehnik, gastronomski tehnik, gastronomski-turistični tehnik in lesarski tehnik. V zadnjih dveh letih se je število teh štipendij podvojilo.

Cilj podeljevanja štipendij bodočim prevzemnikom kmetij, dijakom oziroma študentom kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji, je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev. Občina Sevnica te štipendije podeljuje že skoraj 30 let, žal pa število štipendistov s tega področja upada. V letošnjem šolskem letu je bila podeljena ena tovrstna štipendija.

Štipendije za nadarjene študente s področja kulture pa Občina Sevnica podeljuje v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje. Dve aktualni štipendiji se namenjata študentoma glasbenih smeri, ki študirata v tujini.

Razpis za štipendije za prihodnje šolsko leto 2022/2023 bo objavljen v jesenskem času.

kuvertaNaroči se na e-novice