Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 28. 1. 2022

31. 1. 2022 • Tedenske novice

Vladni obisk v občini Sevnica

 

Obisk Vlade Republike Slovenije, ki je potekal v tem tednu, je bil za celotno regijo in občino Sevnica zelo pomemben. Teme in vsebine, jih je skozi številna delovna srečanja predsedniku vlade in posameznim ministrom predala Občina Sevnica, so se večinoma nanašale na prometno povezanost in odprtost Sevnice kot močnega gospodarskega centra in središča srednjega dela tretje razvojne osi med Celjem in Novim mestom do avtocestnega koridorja, in na zmanjševanje razvojnih razlik med regijami s fiskalno in upravno decentralizacijo države.

Prvi dan vladnega obiska se je državni sekretar Marjan Dolinšek z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport udeležil delovnega srečanja na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in poslancem Tomažem Liscem. Sprejel jih je ravnatelj šole Gregor Pirš. Osrednja tema srečanja je bila bodoča novogradnja te šole, pa tudi strategija razvoja predšolske in šolske vzgoje kot celote. Časovnica obiska je zajemala tudi ogled terena bodoče novogradnje šole in obisk Srednje šole Sevnica s sprejemom s strani ravnatelja Matjaža Prestorja. Sledil pa je še obisk v podjetju Stilles, ki s sevniško srednjo šolo sodeluje na področju praktičnega pouka.

Državni sekretar Ministrstva za obrambo mag. Janez Žakelj in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But sta se srečala s predstavniki sevniške občine in občinske gasilske organizacije ter predstavniki štaba Civilne zaščite. Razpravljali so o strateških izzivih in ciljih za prihodnost. Med izpostavljenimi temami srečanja je bil tudi načrt dopolnitve tehničnih potreb gasilske organizacije, med njimi novega gasilskega vozila GVCDZ-1 za reševanje z višin in globin ter urejanje pristajalne ploščadi za helikoptersko reševanje. Državni sekretar je pohvalil in se zahvalil za izjemno delo gasilcev Gasilske zveze Sevnica in za njihovo dobro sodelovanje z vsemi službami, ki opravljajo življenjsko pomembne naloge zaščite in reševanja.

Lisco in Tončkov dom sta si v okviru regijskega vladnega obiska ogledala državni sekretar Anton Harej z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Alina Cunk Perklič, vodja koordinacijskega odbora CLLD na ministrstvu. Prisluhnila sta predstavitvi projektov LAS Posavje, s pomočjo katerih je bila v zadnjih letih, od prevzema lastništva s strani Občine Sevnica, realizirana celostna obnova Tončkovega doma. Pogovor je tekel o uspešnosti črpanja sredstev CLLD skladov s strani LAS Posavje tudi na splošno, s predstavljenim poročilom o aktivnostih in nekaterimi drugimi izpostavljenimi projekti.

Na drugi dan delovnega obiska je predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša v okviru delovnega kosila v Hotelu Ajdovec s posavskimi župani in več ministri razpravljal o ključnih izzivih posameznih občin.

Podjetje Plastoform Blanca je gostilo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška. Sprejel ga je direktor Stane Habinc skupaj s podžupanom Janezom Kukcem in poslancem Tomažem Liscem, srečanja pa so se udeležili tudi predstavniki največjih sevniških podjetij. »Moč sevniškega gospodarstva je impresivna,« je ocenil minister in izpostavil bodoče načrtovane vire in državne razpisne perspektive, ki bodo v nadaljnjo dobrobit gospodarskega razvoja.

Na delovnem sestanku v Sevnici sta bila državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Aleš Mihelič in direktorica Direkcije za infrastrukturo Liljana Herga. V pogovoru z županom Srečkom Ocvirkom, direktorjem občinske uprave Zvonetom Košmerlom in poslancem v državnem zboru Tomažem Liscem so bili izpostavljeni večji infrastrukturni projekti na območju sevniške občine, ki se že izvajajo oziroma so načrtovani za letošnje in naslednje leto. Državni sekretar je izpostavil pomen dobrega partnerstva z lokalnimi skupnostmi in se zahvalil za uspešno sodelovanje z Občino Sevnica.

Teme srečanja z ministrom Zvonetom Černačem, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, so bile v glavnini namenjene projektom, ki se na območju občine Sevnica izvajajo s pomočjo evropskih sredstev: gre za projekte komunalnega opremljanja Poslovne cone Sevnica z gradnjo nadvoza, gradnjo kanalizacijskega sistema in hidravličnih izboljšav. Srečanje je potekalo v konferenčni dvorani Komunale Sevnica, ob prisotnosti župana Srečka Ocvirka in poslanca Tomaža Lisca. Sledil je še terenski ogled gradnje nadvoza na Savsko cesto.

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič se je v okviru vladnega obiska udeležil predstavitve podjetja Sistemi IN ES d.o.o. iz Boštanja, ki deluje na področju avtomatizacije procesov, robotike in elektromotorskih pogonov. Direktor Slavko Senica je skupaj s sodelavci predstavil vizijo podjetja in izpostavil pomembnejše projekte. Ministra so pozdravili tudi predstavniki občine in ga seznanili z aktivnostmi na področju digitalizacije lokalne skupnosti.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je obiskal Okrajno sodišče v Sevnici, kjer je bila vsebina namenjena predvsem iskanju rešitev glede načrtovane obnove objekta. Na Policijski postaji Sevnica je potekal sestanek z državnim sekretarjem dr. Božom Predaličem z Ministrstva za notranje zadeve. Pogovor je tekel o varnostni situaciji v občini in o zagotavljanju varnega bivanja. Med drugimi vsebinami je bila izpostavljena tudi problematika povečanega hrupa na strelišču Radna, ki je glede na meritve sicer v mejah dopustnega, razpravljali pa so o načinih blažitve hrupa in o upravljanju primernih terminov.

Državna sekretarka Mateja Ribič z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je

obiskala sevniško območno službo Zavoda za zaposlovanje in podjetje Lisca d.o.o. Sevnica.

 

Sporazum o skupni nabavi gasilskega vozila za izvajanje gašenja in reševanja z višin

 

Stalna in dobro organizirana usmerjenost v napredek je odlika, ki jo je Gasilski zvezi Sevnica ob nedavnem vladnem obisku podalo tudi vodstvo Ministrstva za obrambo. Trenutno največji in najbolj obsežen načrt občinske gasilske zveze in Občine Sevnica je nakup novega gasilskega vozila GVCZD-1 za izvajanje gašenja in reševanja z višin.

S podpisom sporazuma o skupni nabavi in uporabi te izjemno pomembne načrtovane pridobitve je k projektu pristopila tudi Občina Radeče. Vabljeni k ogledu video-poročila včerajšnjega podpisa pogodbe s predstavitvijo načrtovane investicije, ki je objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si.

 

Projektiranje 2. faze protipoplavne ureditve Sevnične

 

Uspešno je pri zaključku projekt prve faze protipoplavne zaščite vodotoka Sevnična, katere investitor je Ministrstvo za okolje in prostor, v njegovem imenu Direkcija Republike Slovenije za vode. Ureditev protipoplavne varnosti Sevnične se uresničuje na podlagi sporazuma med pristojnim ministrstvom in Občino Sevnica o sofinanciranju »Ureditve Sevnične v Šmarju, od km 0+368,00, do km 2+345,81«, ki je bil avgusta 2019 podpisan za ureditev prve in druge faze.

Občina Sevnica je financirala pripravo projektne dokumentacije za izvedbo prve faze, na enak način bo sodelovala pri ureditvi še druge, ki bo od zaključka naselja Sevnica do obrtne cone Ines. S tem ciljem je bila danes podpisana pogodba za projektiranje z na javnem naročilu izbranim izvajalcem iS Projekt d.o.o. iz Ljubljane v vrednosti dobrih 47 tisoč evrov.

 

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ glede uskladitve podatkov za odmero

 

Občina Sevnica vsako leto usklajuje bazo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Cilj uskladitve je, da se podatki o stavbah, delih stavb in zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih uskladijo s podatki registra nepremičnin na Geodetski upravi Republike Slovenije in zemljiško knjigo, ki sta edini uradni bazi tovrstnih podatkov.

Občina podatke vsako leto pošlje na Finančno upravo Republike Slovenije, ki zavezancem izda odločbe o odmeri nadomestila. Pred oddajo podatkov pa jih želi občina preveriti prek javne razgrnitve in uskladiti vsa morebitna odstopanja.

Vse lastnike objektov in stavbnih zemljišč pozivamo, da pregledajo podatke za svoje predmete odmere (stavbe, dele stavb, zemljišča). Spremembe je treba urediti na Območni geodetski upravi Sevnica v času uradnih ur, nestrinjanje s podatki pa v vednost posredovati Občini Sevnica.

Razgrnitev podatkov poteka do 15. februarja 2022 po spletni aplikaciji. Spletna povezava do aplikacije je skupaj z več podatki o predmetni vsebini objavljena na www.obcina-sevnica.si. Vpogled je mogoč tudi v prostorih Občine Sevnica z najavo v pisarni št. 215.

kuvertaNaroči se na e-novice