Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 4.3.2022

4. 3. 2022 • Tedenske novice

Javni razpisi Občine Sevnica

 

Po letos že zaključenih javnih razpisih s področij kmetijstva in športa ter sofinanciranja dejavnosti in programov veteranskih organizacij so bili danes objavljeni javni razpisi v podporo dejavnostim gospodarstva, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale.

Predmet javnega razpisa s ciljem pospeševanja razvoja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev v skupni višini 82.000 evrov za subvencioniranje naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in storitev na sejmih, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij ter finančne spodbude za lokalne turistične ponudnike. Rok za prijavo je do vključno 20. maja 2022.

Predmet javnega razpisa s področja kulture je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica. V skupni višini 48.000 evrov bodo sofinancirani programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih: glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost ter foto, video in filmska dejavnost. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa s področja turizma je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Višina namenskih sredstev znaša 13.027 evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa s področja mladinskih dejavnosti je sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Višina razpisnih sredstev znaša 15.135 evrov.

Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvenega varstva pa je sofinanciranje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v skupni višini

25.000 evrov. Rok za prijavo je do vključno 8. aprila 2022.

Več informacij in dokumentacija: https://www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi/

 

OPPN Poslovna cona Radna v javno obravnavo

 

Od 7. marca do 5. aprila 2022 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Radna z okoljskim poročilom in elaboratom ekonomike. Javna obravnava bo v sredo, 30. marca 2022, ob 17. uri v prostorih TVD Partizan Boštanj.

Obravnavano območje se nahaja na desnem bregu Save, jugovzhodno od naselja Dolenji Boštanj, umeščeno je med glavno cesto Boštanj–Impoljca, regionalno cesto Mokronog–Boštanj in javno potjo Radna. Gre za pretežno ravninsko območje površine 4,3 ha, ki je nepozidano, namenjeno pa bo za razvoj trgovinskih, obrtnih in drugih poslovnih dejavnosti.

Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica, vpogled pa bo mogoč tudi ob predhodni najavi v času uradnih ur na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica.

Prostorski načrt se usklajuje z umeščanjem novega rondoja pri Hoferju, ki ga je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo umestila v svoj načrt razvojnih programov.

Več na: www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807340462/oppn- poslovna-cona-radna

 

Ob 1. marcu, mednarodnem dnevu Civilne zaščite

 

Nedavni prvi marec po vsem svetu opominja na vlogo Civilne zaščite: kako močan in pomemben člen verige varnosti predstavlja, ko se je potrebno spopasti z vsemi vrstami nesreč, pri čemer si roko nesebično podajata pomoč in solidarnost.

Tudi letošnja tradicionalna posavska prireditev ob dnevu Civilne zaščite, ki je v preteklih letih izmenjaje potekala v posavskih občinah, ni bila izvedena v prej poznani širši obliki. Smo pa v Sevnici prav na dan Civilne zaščite izročili bronasto priznanje aktivnemu članu štaba Civilne zaščite Občine Sevnica Radu Gobcu.

 

61. Sevniška salamiada

 

Napredek v stalnosti kakovostne izdelave salam je Sevniško salamijado popeljal na mesto najstarejše in tudi najpomembnejše salamijade v Sloveniji.

Društvo salamarjev Sevnica ohranja tradicijo, dviguje kakovost izdelkov in izobražuje, vse to pa krepi prepoznavnost kraja in občine ter kmetijskih in živilskih proizvodov sevniškega okolja.

Društvo vabi k sodelovanju na že 61. sevniški salamijadi – vzorce zbirajo do 8. marca do 20. ure. Več na: www.drustvo-salamarjev.si

Naroči se na e-novice