Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 18.3.2022

18. 3. 2022 • Tedenske novice

Poročilo 29. seje občinskega sveta
 

Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se v sredo sestali na 29. redni seji. Uvodoma so se seznanili z letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa posavskih občin za leto 2021 in z oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Sevnica v preteklem letu. Vodja inšpektorata je predstavil poudarke dela, ki zajema predvsem nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področij urejanja in varstva okolja, javnega reda in miru, mirujočega prometa in tudi nadzora nad hitrostjo vožnje. V razpravi so člani sveta podali nekaj predlogov in usmeritev za nadaljnje delo predvsem s področja nadzora nad odlaganjem odpadkov.
S področja prostorskih zadev so člani sveta sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča, ki bo omogočil več investicijskih dopolnitev za dejavnosti zdravstvenega doma in lekarne. V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti, s katerim se omogočajo prostorski pogoji za nadaljnje načrtovanje izgradnje večstanovanjskega objekta na nepozidanem območju ob Planinski cesti v Sevnici s strani zasebnega investitorja.
Širšo in za nadaljnji razvoj izjemno pomembno razpravo so člani sveta opravili na temo oskrbe s pitno vodo v občini Sevnica. S strani Geološkega zavoda Slovenije je bila v sodelovanju z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica opravljena strokovna raziskava za definiranje novih vodnih virov, ki so primerni za dolgoročno oskrbo osrednjega poselitvenega jedra občine. Hidrološka raziskava je kot najbolj primerne za zajem dodatnih količin pitne vode izkazala tri lokacije, in sicer lokacije na območje Dolnjega Brezovega, Radne in območja v dolini Sevnične.
Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica v letu 2021 je podal predsednik Alojz Guček. Opravljeni nadzori v preteklem letu so zajeli več segmentov in investicij občine ter njenih neposrednih proračunskih uporabnikov, nepravilnosti pri tem niso bile ugotovljene. Predsednik je ob tem predstavil tudi Letni program dela in finančni načrt za leto 2022.
S potrjenim predlogom o oblikovanju cene grobnine in najemnine za uporabo mrliških vežic v občini Sevnica za leto 2022 sprememb cen glede na lansko leto ni.
V zaključnem delu seje je bilo obravnavanih tudi več zemljiško-pravnih zadev, imenovanje novih predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v svet Javnega zavoda KŠTM Sevnica ter podano soglasje k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev v javnih zavodih v občini Sevnica.
 

Dobrodošlica kvačkanemu grbu Občine Sevnica
 

Tudi Občina Sevnica je podprla projekt Slovenija kvačka, v katerem je ekipa 211 kvačkaric in enega kvačkarja združila spretnosti in ustvarila vseh 212 slovenskih grbov. Sevniški grb je izdelala gospa Ingrid Jelen in ga danes še uradno predala občini oziroma županu Srečku Ocvirku. Za izdelavo grba je porabila kar 106 prostovoljskih ur in nekaj manj kot dva kilograma volne. Grb velikosti 1 x 1,6 metra odslej lepo krasi preddverje Trškega dvorca v starem mestnem jedru. Župan se ji je ob tem zahvalil za izreden trud in ustvarjalnost. Namen projekta Slovenija kvačka je bil ohranjati kvačkanje, podpreti lokalne ustvarjalce in njihova ročna dela, z dosežkom pa se želijo vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov.

 

Za večjo prometno varnost pešcev
 

Večji varnosti pešcev v prometnem vrvežu služijo novi, dvostransko osvetljeni znaki, ki označujejo prehode za pešce. Menjavo dotrajanih znakov je občina uredila na petih prehodih čez državne ceste: v središču Loga in na poti čez sevniško mestno središče.Razglašena velika požarna ogroženost


Razglašena velika požarna ogroženost

 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je s 14. marcem razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, z izjemo območij s snežno odejo, ki velja do preklica. S tem je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.


Povabilo na praznovanje Svetovnega dneva lutk
 

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica vabi na tradicionalno praznovanje Svetovnega dneva lutk, ki bo to soboto, 19. marca, od 10. ure dalje na Gradu Sevnica. V programu se bosta zvrstili dve lutkovni predstavi, program bodo dopolnile lutkovne delavnice, animacije in razstave. Vse vsebine dogodka so brezplačne.

 

Naroči se na e-novice