Gumb išči|

Zapri iskalnik

Participativni proračun 2022: znani so izbrani projekti

15. 9. 2021 • Novice

Participativni proračun-glasovanje_naslovnica za izpostavljeno novico 

Zaključen je razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam« za oblikovanje participativnega proračuna Občine Sevnica 2022. V nadaljevanju predstavljamo projekte, ki ste jih z SMS glasovanjem izbrali za umestitev v proračun prihodnjega leta. 

Projekt v občini Sevnica uspešno teče že tretje leto, tokrat prvič z SMS glasovanjem.  Za vse projekte skupaj ste občanke in občani namenili 1037 glasov, in sicer 386 za območje KS Boštanj, 327 za območje KS Tržišče in Primož, 207 za območje KS Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec, 49 za območje KS Sevnica, 36 za območje KS Loka in Zabukovje ter 32 za območje KS Krmelj in Šentjanž. 

Celoten postopek je bil izveden skladno z objavljenim razpisom. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je znašala 120 tisoč evrov; do 20 tisoč evrov za vsako od 6 območij. Opredeljena vrednost za posamezen projekt je bila od 3 do 10 tisoč evrov. Z razpisom določena kvota sredstev je bila za posamezna območje dosežena prej kot v drugih, kar v praksi pomeni, da imajo določena območja več projektov (z nižjimi ocenjenimi vrednostmi) kot druga (z višjimi ocenjenimi vrednostmi).

Kvota, namenjena za izvedbo participativnega proračuna, je dosežena skoraj v celoti – v proračun Občine Sevnica za leto 2022 se uvrstijo pobude v skupni vrednosti 119.721 evrov.

Območje 1: KS Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec

 • POBUDA2: Nakup mize in klopi za uporabo na športnem igrišču na Artu
 • POBUDA3: Obnovitev dveh lesenih mostičkov na Dolnjem Brezovem
 • POBUDA4: Postavitev ograje za lovljenje žog v Rovišču pri Studencu
 • POBUDA5: Ureditev razsvetljave na odru Gasilskega doma Studenec
 • POBUDA6: Nakup in namestitev projektorjev v kulturni dvorani in v učilnici Krajevne skupnosti Blanca
 • POBUDA7: Postavitev hidranta na območju zaselka Agrež–Blanca 

Območje 2: KS Sevnica 

 • POBUDA8: Sanacija prostora DoMladih
 • POBUDA9: Dopolnitev ureditve sprehajalne poti ob Savi 
 • POBUDA13: Posodobitev novoletne okrasitve v Sevnici

Območje 3: KS Boštanj 

 • POBUDA16: Osvežitev prostorov TVD Partizan Boštanj
 • POBUDA19: Zamenjava inventarja in izboljšave v večnamenskem domu na Logu
 • POBUDA20: Postavitev parkovne opreme in fitnes naprav na območju ob Savi na Logu

Območje 4: KS Krmelj in Šentjanž 

 • POBUDA21: Dvignjena lesena pot čez nizko barje Tk pav
 • POBUDA22: Ureditev turistično informacijske točke in postajališča za avtodome v Šentjanžu
 • POBUDA23: Ureditev vasi Leskovec

Območje 5: KS Tržišče in Primož

 • POBUDA24: Postavitev košev za košarko na športnem igrišču v Češnjicah
 • POBUDA25: Javne solarne svetilke na Škovcu
 • POBUDA27: Postavitev fitnes naprav ob igrišču v Tržišču
 • POBUDA28: Postavitev otroških igral na Telčah

Območje 6: KS Loka in Zabukovje 

 • POBUDA29: Nakup in postavitev klopi v Loki
 • POBUDA30: Parkirišče za Lovrenc in komunalni otok
 • POBUDA31: Ureditev lesene parkovne opreme na Razborju

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2022, ki ga obravnava in sprejme Občinski svet Občine Sevnica.

kuvertaNaroči se na e-novice