Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 6.5.2022

6. 5. 2022 • Tedenske novice

Sobivam, sodelujem, soodločam: participativni proračun 2023
 

Tudi letos, četrto leto zapored, bo izveden razpis participativnega proračuna kot sistema razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi neposredno sodelujejo prebivalke in prebivalci občine. Razpis za oddajo pobud bo objavljen 10. maja, rok za oddajo pa bo 10. junij 2022.
Participativni proračun je kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine Sevnica, enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo. Tako na sorazmeren način ponudi vsem prebivalkam in prebivalcem možnost participiranja neposredno v proračun občine. Sredstva iz participativne kvote so razdeljena med posamezna območja sevniške občine, temeljna enota pa je krajevna skupnost. Kvota, namenjena izvedbi participativnega proračuna, je 120.000 evrov.

Občina Sevnica ima enajst krajevnih skupnosti, v katerih živi zelo različno število ljudi. Značilnost občine je eno oziroma dve strnjeni središči s tudi večstanovanjskimi objekti, na drugi strani pa razpršena gradnja, gozdne površine in kmetijska gospodarstva, male vasi in zaselki, dolge cestne povezave in precejšnje višinske razlike. Število prebivalcev v posameznih krajevnih skupnostih se giblje med 155 in 6.394, velikost pa med 2 in 50,8 kvadratnimi kilometri. Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti je bilo pri pripravi participativnega proračuna določenih šest območij.

Za izvedbo participativnega proračuna se vsako leto zbirajo predlogi in pobude za projekte za naslednje proračunsko leto. Podane pobude bo pregledala in odobrila strokovna komisija.

Odobrene pobude bodo javno objavljene, o uvrstitvi v proračun pa bodo prebivalke in prebivalci odločali z SMS glasovanjem predvidoma v septembru. Način in pogoji sodelovanja so podrobno opisani na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/participativni-proracun


Razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
 

Do 25. maja 2022 je objavljen javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Predmet razpisa so obnove kozolcev ter kapelic in znamenj, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica razglašeni za kulturne spomenike. Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov.
Med upravičene stroške sodijo stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika. To so stroški projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter konservatorsko-restavratorski posegi. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju sevniške občine.
Več informacij in razpisna dokumentacija: www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi

 

Ureditev na parkirišču za avtodome pod gradom
 

Na obrobju postajališča za avtodome na ploščadi pod sevniškim gradom je Občina Sevnica uredila zasaditev žive meje. Naravna pregrada zaokrožuje podobo večnamenske ploščadi, namenjene parkiranju osebnih avtomobilov in avtobusov, hkrati pa je tudi izhodiščna točka za tematsko učno pot Gozd je kultura.

Naroči se na e-novice