Gumb išči|

Zapri iskalnik

Nova ureditev parkiranja na modrih conah v mestu Sevnica

10. 6. 2022 • Novice V mestu Sevnica je na javnih površinah na voljo 1.267 parkirnih mest na 52 javnih parkiriščih. Od tega je 176 parkirnih mest na območjih modrih con.

Izzivi urejanja mirujočega prometa so prisotni v vseh večjih slovenskih krajih, saj se je številko osebnih avtomobilov v zadnjem desetletju močno povečalo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v občini Sevnica 31. decembra 2001 7.309 osebnih avtomobilov, 31. decembra 2020 pa kar 10.308 osebnih avtomobilov.

Pričakovani standard dostopnosti storitev z avtomobilom je v Sevnici bistveno višji kot v večjih mestih, kjer je večja pripravljenost narediti več korakov do želenega cilja oziroma za parkirišče plačati bistveno več.

Občina Sevnica za dober standard dostopnosti parkirišč razvija aktivnosti za povečanje števila parkirnih mest in hkrati išče rešitve za poenostavitev uporabe parkirnih mest na modrih conah. Skladno s tem je predlagala poenotenje parkirnih režimov na vseh modrih conah ter razširitev tehničnih možnosti načinov plačevanja parkirnin. Na 31. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica je bila tako sprejeta nova Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Odredba je poenotila in poenostavila sistem plačevanja parkirnine na modrih conah.

Tako bo od 1. avgusta 2022 na vseh petih modrih conah parkiranje plačljivo in sicer za vsako začetno uro 0,10 EUR in za vsako naslednjo uro 0,70 EUR vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) med 6. in 16. uro. Označevanje časa parkiranja ne bo več mogoče s parkirno uro ali ročno izpolnjeno oznako. 

Poglavitni namen spremembe je zagotoviti pretočnost parkiranih avtomobilov na modrih conah za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest na najbolj frekventnih parkiriščih, ki niso namenjena celodnevnemu parkiranju. Hkrati je s spremembo omogočen nakup parkiranja za več kot eno uro na vseh modrih conah v mestu Sevnica, kar do sedaj ni bilo možno.

Plačevanje parkirnin tudi z mobilno aplikacijo

Poleg plačila parkirnine na parkomatih, ki bodo na novo umeščeni v neposredno bližino parkirišč modrih con, bo s 1. avgustom plačilo parkirnine mogoče tudi z mobilno aplikacijo EasyPark.

Z mobilno aplikacijo EasyPark je mogoče plačati parkirnino v več kot 1.300 mestih po Evropi, v Sloveniji pa med drugim v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Občina Sevnica je prva izmed posavskih občin, ki je uvedla sistem plačevanja parkirnin z mobilno aplikacijo.

EasyPark_press1 

Aplikacijo EasyPark je mogoče namestiti na pametne mobilne telefone s sistemi Android in IOS. Pravila uporabe in splošni pogoji uporabe aplikacije so dostopni na spletni strani ponudnika.

Najmanjša časovna enota za plačilo preko aplikacije EasyPark je ena ura. Nad eno uro je omogočeno plačevanje parkiranja po minutah. Parkirnina se plača ob zaključenem parkiranju. Uporabnik lahko predčasno zaključi parkiranje in plača po dejanski porabi. Davčno potrjen račun, ki ga prejme ob zaključku parkiranja, pa si lahko prenese s spletne strani ali aplikacije.

Plačilo parkirnine je sestavljeno iz cenika parkiranja Občine Sevnica in provizije izvajalca EasyPark, ki znaša minimalno 0,10 EUR z DDV oziroma 15 odstotkov vrednosti parkirnine.

 

Parkirišča na modrih conah v mestu Sevnica

Lokacija parkirišča Število parkirnih mest
Trg svobode (nad HTC) 88
Trg svobode (pod HTC) 30
Prešernova ulica (za stavbo Merx) 26
Glavni trg, staro mestno jedro  20
Glavni trg, parkirišče pred občinsko stavbo 12

Lokacije vseh javnih parkirišč v mestu Sevnica so označene na interaktivnem zemljevidu, ki je objavljen na občinski spletni strani.

Parkiranje po načelih trajnostne mobilnosti

Veliko število osebnih avtomobilov obremenjuje gosteje poseljena območja sevniške občine. Z izzivi urejanja mirujočega prometa se ukvarjajo strokovni sodelavci občinske uprave tako na področju prostorskega načrtovanja kot tudi na področju zagotavljanja cestno-prometne varnosti in okoljske vzdržnosti.

Na podlagi Celostne prometne strategije občine Sevnica so bili sprejeti že številni ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti, med drugim so bile urejene številne kolesarnice, površine za pešce in parkirišča, ki so nekoliko bolj oddaljena od mestnega središča, hkrati pa še vedno omogočajo dostop do ključnih upravnih in storitvenih dejavnosti tako v starem, kot tudi v novem delu mesta Sevnica. V letošnjem letu Občina Sevnica načrtuje tudi ureditev novega parkirišča pod Vrtačo v starem mestnem jedru.

Na voljo je tudi brezplačni lokalni avtobus, ki vozi na relaciji Boštanj–Sevnica in Sevnica–Boštanj vsak delovni dan od 9. do 11.30 ure.

Vsakodnevne poti, ki so kratkih razdalj, se v toplejših mesecih lahko opravijo peš ali s kolesom.  Odločitev posameznika, da bo svoje osebno vozilo parkiral na obrobju mesta in se do cilja odpravil peš, ter tako poskrbel za svojo rekreacijo in dobro počutje, pomembno prispeva tudi k zmanjšanju obremenjenosti mesta z mirujočim prometom. Tako pomaga sooblikovati okolje, ki je manj obremenjeno z emisijami CO2 in prekomernim segrevanjem.

Naroči se na e-novice