Gumb išči|

Zapri iskalnik

©Canva

Prijava škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih do 21. septembra 2022

5. 9. 2022 • Novice Neugodne vremenske razmere letošnjega leta so povzročile sušo in škodo na kmetijskih pridelkih. Zato je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pristopila k aktivnostim za ocenitev škode v tekoči kmetijski proizvodnji in zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše na prizadetih katastrskih občinah in prizadetih kulturah.

Občina Sevnica bo zbira vloge za prijavo škode po suši do 21. septembra 2022. 

Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki je imelo do 31. maja 2022 urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor kmetijsko gospodarstvo ni uredilo identifikacijske številke do roka, ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode prav tako ni mogoče uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta oziroma niso uvrščeni v popis škode.

Prijavo škode je potrebno oddati na predpisanem Obrazec_2_ocena_škode.pdf, ki je na voljo na spletni strani občine ali osebno na oddelku za gospodarske dejavnosti. K vlogi je potrebno priložiti tudi kopijo zbirne subvencijske vloge 2022. Izpolnjeno prijavo je potrebno oddati osebno ali po pošti priporočeno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic suše, če bo Vlada Republike Slovenije odločila, da se uporabijo namenska sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Za pomoč pri oddaji vlog se upravičenci lahko obrnejo na Oddelek za gospodarstvo Občine Sevnica, na telefonsko številko 07 81 61 200.

Obrazec_2_ocena_škode.pdf

Obvestilo o zbiranju vlog SUŠA 2022.pdf

Naroči se na e-novice