Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 9. 9. 2022

9. 9. 2022 • Tedenske novice

Urejanje komunalne infrastrukture na območju Boštanja

 

V delu Boštanja, ki ima krajevno ime Pugelj, poteka izgradnja kanalizacijskega omrežja. Gre za nadaljevanje ureditev infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na širšem območju Boštanja, Radne, Loga in Sevnice, torej območij, ki so priključena na Centralno čistilno napravo na Logu.

Izgrajen je nov javni kanalizacijski kanal v dolžini 225 metrov. Poleg javnega kanala so bile izvedene tudi povezave na zasebna zemljišča za priklop internih kanalizacijskih priključkov uporabnikov. Na obnovljen kanal se bo lahko z novimi priključki na javni kanal priključilo 8 stanovanjskih objektov.

Poleg kanalizacijskih del, ki so v zaključni fazi, bo na tem območju na novo urejeno tudi meteorno odvodnjavanje in polaganje novih robnikov. Asfaltacija območja je predvidena za konec meseca septembra.

Z zaključkom tega projekta bo območje Boštanja celovitejše urejeno z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda. Gre za priključke, ki so precej oddaljeni od Centralne čistilne naprave na Logu, hkrati pa so priključki urejeni po novih ali obnovljenih kanalizacijskih vodih.


Urejanje prepusta v Dolnjih Impoljah

 

Močnejše neurje, ki v mesecu maju zajelo del sevniške občine, je povzročilo večjo škodo na prepustu čez Impoljski potok v naselju Dolnje Impolje. Zato je Občina Sevnica, skladno s pristojnostjo interventnih posegov na območju vodotokov v primeru infrastrukturnih poškodb, pristopila k zamenjavi prepusta.

Ob pregledu prepusta je bilo ugotovljeno, da so cevi zaradi nanosov in povečanega vodostaja potoka močno poškodovane. Občina je obstoječe cevi zamenjala s škatlastimi prepusti, ki omogočajo večji pretok vode ob močnejših nalivih.

V sklopu zamenjave prepusta bo izvedena tudi sanacija voziščne konstrukcije z nadvišanjem cestišča v dolžini okoli 120 metrov.
Okvirna vrednost sanacijskih del je 60.000 evrov, sanacijo pa v sklopu rednega vzdrževanja izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.

 

Razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice

 

Odprta sta javna razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023. Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na občinski spletni strani in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 17. oktobra 2022.

Namen ukrepa štipendiranja bodočih prevzemnikov kmetij je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje.
Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije.

Občina Sevnica razpisuje tudi 25 štipendij za šolsko leto 2022/2023 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar, natakar), mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, kemijski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik in lesarski tehnik.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 24 tisoč evrov, višina mesečne štipendije znaša 80 evrov.


Prijava škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih še do 21. septembra

 

Občina Sevnica zbira vloge za prijavo škode po suši do 21. septembra. Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki je imelo do 31. maja 2022 urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor kmetijsko gospodarstvo ni uredilo identifikacijske številke do roka, ne bo upravičeno do državne pomoči. Škode prav tako ni mogoče uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta oziroma niso uvrščeni v popis škode.

Prijavo škode je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani občine ali osebno na oddelku za gospodarske dejavnosti. K vlogi je potrebno priložiti tudi kopijo zbirne subvencijske vloge 2022. Izpolnjeno prijavo je potrebno oddati osebno ali po pošti priporočeno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.

Prijava škode se bo štela kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic suše, če bo Vlada Republike Slovenije odločila, da se uporabijo namenska sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.


Evropski teden mobilnosti v občini Sevnica

 

Osrednja dogodka letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra 2022, bosta kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic in Parkirni dan v Sevnici.

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice vabijo na tradicionalno kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic, ki bo v soboto, 17. septembra, s startom ob 8. uri pri TRC Savus v Radečah. Prevoz z lokalnim vlakom v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iz Brežic do izhodišča v Radečah ter od cilja v Brežicah do izhodišča v Radečah bo organiziran tudi letos. Za udeležbo na dogodku in rezervacijo vozovnice za vlak se je potrebno prijaviti preko spletne prijavnice, ki je dostopna na spletnih straneh občin organizatoric.

Parkirni dan v Sevnici, letos s sloganom »Ne parkiram, nov prostor izbiram«, bo prav tako v soboto, 17. septembra 2022, na parkirišču pred HTC. Parkirišče se bo za en dan spremenilo vprostor, kjer bodo potekale raznolike dejavnosti in bogat program. Poglavitni namen dogodka je prikazati, kako lahko površina, namenjena parkiranju, lahko postane prostor z novo namembnostjo in raznolikimi vsebinami.

Dogodkom ob Evropskem tednu mobilnosti se bo pridružila tudi Knjižnica Sevnica, ki bo v petek,16. septembra ob 17. uri, organizirala uro pravljic na temo prometa.

 

kuvertaNaroči se na e-novice