Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 16. 9. 2022

16. 9. 2022 • Tedenske novice

Evropski teden mobilnosti v občini Sevnica
– zaradi slabe vremenske napovedi odpovedana sobotna dogodka
 

»Trajnostno povezani.« Pod tem sloganom bomo Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra 2022, obeležili tudi v občini Sevnica. Osrednja dogodka letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, tradicionalno kolesarsko popotovanje »S kolesom ob Savi« od Radeč do Brežic in Parkirni dan v Sevnici sta zaradi izredno slabe vremenske napovedi odpovedana.

Občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice so v sodelovanju s Kolesarskim društvom Sevnica ter lokalnimi društvi in ponudniki pripravile prijeten dogodek z bogatim dodatnim programom na postojankah po občinah. Zaradi izredno slabe vremenske napovedi je bila po tehtnem razmisleku sprejeta odločitev, da letošnje kolesarsko popotovanje odpovejo.

Spremljevalni program kolesarskega popotovanja bi jutri še dodatno obogatil Parkirini dan v Sevnici, ki pa je, prav tako zaradi slabe vremenske napovedi in dogajanja, ki je bil v celoti načrtovan na prostem, odpovedan.

Knjižnica Sevnica danes s pravljicami na temo prometa
Knjižnica Sevnica vabi vse otroke na pravljično urico na temo prometa, ki bo danes, 16. septembra, ob
17. uri. v prostorih knjižnice.

Ključno sporočilo Evropskega tedna mobilnosti je, da lahko vsak posameznik s spreminjanjem navad pomembno pripomore k izboljšanju kakovosti življenja v svoji skupnosti. Z izbiro hoje, kolesarjenja ali javnega prevoza namesto avtomobilov posameznik manj obremenjuje okolje in hkrati več naredi za svoje zdravje. Zato občanke in občane vabimo, da kljub odpovedi osrednjih dogodkov, vsaj v času Evropskega tedna mobilnosti za svoje vsakdanje opravke uporabijo bolj trajnostne oblike mobilnosti.


Participativni proračun 2023: znani so izbrani projekti

 

Zaključen je razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam« - participativni proračun Občine Sevnica za
umestitev predlogo in pobud v občinski proračun za leto 2023.

Projekt v občini Sevnica uspešno teče že četrto leto. Občanke in občani so tokrat drugič projekte izbrali z SMS glasovanjem. Za vse projekte so skupaj namenili 1266 glasov, kar je 229 več kot v lanskem letu. Po posameznih območjih so občanke in občani namenili 459 glasov za območje KS Boštanj, 249 glasov za območje KS Sevnica, 231 glasov za območje KS Tržišče in KS Primož, 164 glasov za območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec, 122 glasov za območje KS Krmelj in KS Šentjanž ter 41 glasov za območje KS Loka in KS Zabukovje.

Celoten postopek participativnega proračuna je bil izveden skladno z objavljenim razpisom. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je znašala 120 tisoč evrov oziroma do 20 tisoč evrov za vsako od 6 območij.

Opredeljena vrednost za posamezen projekt je bila od 3 do 10 tisoč evrov. Kvota, namenjena za izvedbo participativnega proračuna, je dosežena skoraj v celoti. V proračun za leto 2023 se uvrstijo pobude v skupni vrednosti 111.600 evrov:

Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec
POBUDA1: Gasilske mize in klopi na Artu
POBUDA2: Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na igrišču Dolnje Brezovo
POBUDA3: Pohištvena oprema za gasilsko mladino Prostovoljnega gasilskega društva Blanca POBUDA4: Obnova perišča v Rovišču

Območje 2: KS Sevnica
POBUDA6: Senzorični vrt v Sevnici
POBUDA8: Postavitev pasjega parka in pasjih pitnikov v Sevnici

Območje 3: KS Boštanj
POBUDA10: Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan Boštanj
POBUDA12: Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju
POBUDA14: Defibrilator za Kulturni dom Lukovec

Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž
POBUDA17: Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova spletne strani turističnega društva
POBUDA18: Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž

Območje 5: KS Tržišče in KS Primož
POBUDA22: Klopi za igrišče v Češnjicah
POBUDA23: Ureditev okolice Gasilskega doma Telče
POBUDA25: Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče

Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje
POBUDA26: Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki
POBUDA27: Posodobitev otroških igral v Loki
POBUDA28: Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi
POBUDA29: Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih panojev

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2023, ki ga bo obravnaval in sprejel Občinski svet Občine Sevnica.

 

Naroči se na e-novice