Gumb išči|

Zapri iskalnik

Evropski teden mobilnosti v občini Sevnica - Trajnostna mobilnost v mestu in na podeželju

23. 9. 2022 • Novice Geslo letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, je »trajnostno povezani«. Po obdobju, ko so bili v ospredje postavljeni samozaščitno ravnanje, izolacija in omejitve druženja, se v letošnjem letu skupnost lahko bolj poveže med seboj.

Temeljna pobuda Evropskega tedna mobilnosti sicer ostaja nespremenjena že vrsto let: prizadevanje za zmanjšanje avtomobilskega prometa na fosilna goriva, zmanjšanje ogljičnega odtisa in spodbujanje prebivalstva k uporabi trajnostnih načinov prevoza, kot so hoja, vožnja s kolesom in uporaba javnega prevoza.

Evropska mesta in občine, med njimi že 10. leto zapored tudi sevniška, v času Evropskega tedna mobilnosti pripravijo raznolike akcije, s katerimi prebivalce spodbujajo k uporabi trajnostnih oblik prevoza. V nadaljevanju navajamo nekaj konkretnih predlogov za zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov in s tem izboljšanje kakovosti življenja v lokalnem okolju.

Trajnostna mobilnost v mestu

Najbolj gosto poseljeno območje sevniške občine je somestje Sevnice in Boštanja. Središče Sevnice je najbolj obremenjeno z avtomobili, kljub temu, da so razdalje, ki jih občani z avtomobili prevozijo, precej majhne. Standard dostopnosti je v Sevnici manj toleranten do višjih razdalj. Razdalje, ki jih prebivalci večjih mest premagujejo peš ali s kolesom, jih Sevničani premagujejo z osebnimi avtomobili.  

Kratek sprehod do delovnega mesta

Največja koncentracija delovnih mest izven industrijske cone v Sevnici je v novem delu mesta pri HTC, kjer tudi vseskozi primanjkuje parkirišč. Kljub temu pa je okoli 600 metrov oddaljeno parkirišče pri Bazenu Sevnica, kjer je na voljo 48 brezplačnih parkirnih mest, v dopoldanskih urah med tednom večinoma prazno. Od Bazena Sevnica do območja pri HTC, kjer se med drugim nahajajo zdravstveni dom, lekarna, dom starejših občanov, Center za socialno delo in Zavod za zaposlovanje, potrebujemo 7 minut hoje.

 

 

Od parkirišča Šmarje na Planinski cesti 1, kjer je na voljo 50 brezplačnih parkirnih mest, za okoli 550 metrov do območja pri HTC prav tako potrebujemo 7 minut.

 

 

Tudi do starega dela mesta lahko pridemo peš. Od parkirišča pri Gasilskem domu Sevnica do občinske stavbe za 700 metrov potrebujemo okoli 8 minut.

 

 

S kratkimi sprehodi do delovnega mesta naredimo nekaj dobrega zase in za svoje zdravje, hkrati pa prepuščamo prosta parkirna mesta tistim, ki tudi kratke razdalje težje premagujejo, torej starejšim in osebam z oviranostmi.  

S kolesom hitreje do cilja

Kolesarske ureditve v mestu Sevnica, tako kolesarske poti, označitve in prometna signalizacija, so v večji meri urejene. Kolesarji so udeleženci v prometu, ki so prav tako obvezani spoštovati cestno prometna pravila. Ta jim omogočajo vožnjo po cesti v primeru, da na določenem cestnem odseku kolesarske poti ni.

Infrastruktura za kolesarje se v povezavi z urejanjem druge cestno-prometne infrastrukture nenehno dopolnjuje. Pred javnimi ustanovami, pri železniški postaji, pred javnimi športnimi objekti in pred nekaterimi lokali so urejene kolesarnice in stojala za kolesa. V lanskem letu pridobljeno stojalo za kolo na parkirišču pred HTC je še pridobilo na sporočilnosti: z napisom »En avto ali deset koles« je še dodatno poudarjeno, da lahko na parkirnem mestu enega avtomobila parkiramo kar deset koles.

ETM 2022_en-avto-10-koles-01.jpg    ETM 2022_en-avto-10-koles-02.jpg 

Na krajše službene poti se s kolesom vozijo tudi sodelavci občinske uprave. V letošnjem letu je Občina Sevnica v park službenih vozil umestila tudi novo žensko kolo. Obe službeni kolesi dobro služita svojemu namenu.

ETM 2022_novo občinsko kolo-01.JPG   ETM 2022_novo občinsko kolo-02.JPG ETM 2022_novo občinsko kolo-03.JPG   ETM 2022_novo občinsko kolo-04.JPG 

Trajnostna mobilnost na podeželju

Na prvi pogled se zdi, da je načela trajnostne mobilnosti težje udejanjati na podeželju, kjer so razdalje večje, manj je namenskih kolesarskih poti, tudi javni prevoz je manj pogost. Kljub temu pa lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšamo uporabo osebnih avtomobilov oziroma povečamo število potnikov v enem avtomobilu. Mobilnost je sama po sebi še posebej na podeželju ključnega pomena, zato ukrepi ne smejo biti usmerjeni v preprečevanje mobilnosti, temveč v ukrepe zmanjšanja obremenjevanja okolja s prometom na prebivalcem prijazen način.  

Sopotništvo

Sopotništvo oziroma deljenje avtomobila je vožnja z osebnim avtomobilom, pri kateri se vozniku pridruži več potnikov, ki potujejo na isto destinacijo. Sopotništvo vsem udeležencem zmanjšuje potne stroške, saj si jih med seboj razdelijo, hkrati pa zmanjšuje obremenitev okolja z avtomobili. Sopotništvo pridobiva na pomenu in uporabnosti z razvojem digitalnih orodij. Za iskanje možnosti za sopotništvo je na voljo spletni portal prevoz.org.  

Občina Sevnica v zadnjem obdobju prepoznava parkirišča, ki jih občanke in občani že uporabljajo za sopotništvo. Eno tovrstnih je parkirišče pri Hidroelektrarni Arto-Blanca. V prihodnje bo Občina Sevnica pristopila k ureditvam prostorov za sopotniško parkiranje tudi na drugih tovrstnih točkah po občini.

Organizirani prevozi za starejše

Namen programa Sopotniki Zavoda za medgeneracijsko solidarnost je pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Program deluje na državni ravni, v občini Sevnica pa njegovo izvajanje financira Občina Sevnica. Projekt od leta 2021 koordinira Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. V lanskem letu je Občina Sevnica za izvajanje prevozov zagotovila tudi novo vozilo.

Sopotniki_2021 

V program se lahko vključijo vsi upokojenci, svoj prevoz lahko rezervirajo pri koordinatorju na telefonski številki 031 338 187.

Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec Sopotnikov in po opravkih odpeljal občanko, uporabnico projekta Sopotniki. Po vozilo Sopotnikov se je odpravil kar s službenim kolesom. Pri tem je izpostavil, da pogosto pozabimo, da je razdaljo skozi mesto mogoče hitreje premagati s kolesom. Hkrati z iskanjem parkirnega mesta za kolo ni imel nobenih težav.

ETM 2022_županizavolani-01.JPG    ETM 2022_županizavolani-02.JPG ETM 2022_županizavolani-03.JPG    ETM 2022_županizavolani-04.JPG 

 

Z majhnimi spremembami v našem vsakdanu lahko veliko pripomoremo k ciljem Evropskega tedna mobilnosti, ne zgolj v času vsakoletnega obeleževanja, ampak skozi vse leto. S tem bomo prispevali k zmanjšanju obremenitev okolja, znižanju ogljičnega odtisa in dodatnem izboljšanju kakovosti življenja v lokalni skupnosti.

kuvertaNaroči se na e-novice