Gumb išči|

Zapri iskalnik

Obnova in vzdrževanje Jakilove graščine v Krmelju

23. 9. 2022 • Novice Jakilova graščina v Krmelju je umeščena v register nepremične kulturne dediščine in je v lasti Občine Sevnica od leta 2013. Občina Sevnica postopoma in v skladu z možnostmi graščino obnavlja in vzdržuje.

Graščina je bila po II. svetovni vojni nacionalizirana. Objekt je do leta 1990 upravljala Samoupravna stanovanjska skupnost, v letu 1993 pa je bila vložena zahteva za denacionalizacijo za vračilo objekta v naravi. S pričetkom postopka denacionalizacije so bila onemogočena vsa večja investicijska vlaganja v objekt.

Po dobrih dvajsetih letih trajanja postopka denacionalizacije je objekt ponovno prešel v last Občine Sevnica. Skladno z usmeritvami takratnega Odbora za stanovanjske zadeve in v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Krmelj je Občina Sevnica pripravila načrt postopne prenove objekta, ki je bil usklajen tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

V letu 2019 je Občina Sevnica pridobila projektno dokumentacijo za celovito obnovo graščine. Po podani oceni stroška obnove iz pripravljenega projekta bi celovita obnova znašala več kot 2 milijona evrov. Občina Sevnica je zato skladno z pripravljenimi usmeritvami pristopila k postopni obnovi objekta.

V letih 2020 in 2021 je bila v celoti zamenjana strešna kritina graščine, v skupni izmeri 1.280 m2. Strošek zamenjave kritine je znašal okoli 110.000 evrov. V tem času je bila izvedena tudi obnova sistema za odvajanje padavinskih voda v okolici objekta.

Jakilova graščina z obnovljeno streho©Bojan KostevcJakilova graščina z obnovljeno streho

V letu 2021 je Občina Sevnica pristopila k postopni obnovi pritličnih stanovanj graščine. Obnovi dveh stanovanj sta zaključeni. Strošek obnove enosobnega stanovanja v velikosti 45,39 m2 je znašal 44.727,63 evrov, strošek obnove dvosobnega stanovanja v velikosti 59,18 m2 pa 78.305,66 evrov.

Obnovljeni stanovanji sta bili uvrščeni v fond stanovanjskih enot neprofitnih stanovanj in bosta oddani upravičencem skladno z letošnjim Razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letih 2022 in 2023.

V naslednjem obdobju Občina Sevnica načrtuje nadaljnjo obnovo stanovanj. Skladno z načeli smiselne in postopne obnove bo v sklepnem delu obnovitvenih postopkov urejena tudi nova fasada in dvorišče z okolico.

Obnovljeni stanovanji sta predstavljeni v fotogaleriji:

kuvertaNaroči se na e-novice