Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo desetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 10)

16. 11. 2022 • Novice Skladno z Zakonom o urejanju prostora je župan Občine Sevnica izdal Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo desetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 10).

Pobude lahko oddajo poslovni subjekti in zainteresirana širša javnost, torej posamezniki, institucije, krajevne skupnosti, društva in drugi.

Pobude se nanašajo na področje urejanja in novih posegov v prostor ter potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč (kot na primer sprememba iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ter sprememba v ali iz druge rabe). Mogoče je podati tudi pobude glede oblikovanja objektov in drugih posegov v prostor.

Občina Sevnica pobude zbira do 31. decembra 2022.

Pobudo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, za oddajo pobude pa je potrebno plačilo takse.

Javni poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo desetih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 10)

 

Vse prejete pobude, ki jih je Občina Sevnica že prejela in evidentirala, čakajo na vključitev v nov postopek sprememb in dopolnitev, zato v primeru že podane pobude, te ni potrebno vnovič oddati. Možna pa je preveritev ustreznosti podane pobude.

Informacija o tem, ali prejeta pobuda izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo, bo mogoče prejeti na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica, po zaključenem postopku izbora izdelovalca SD OPN 10, ki bo prejete pobude ovrednotil in se do njih strokovno opredelil.

Za dodatne informacije se zainteresirana javnost lahko obrne na Oddelek za okolje in prostor, občinskega urbanista Dušana Markoška.

kuvertaNaroči se na e-novice