Gumb išči|

Zapri iskalnik

Plakatiranje na javnih površinah v občini Sevnica

9. 1. 2023 • Novice Nameščanje in odstranjevanje oglasnih panojev, plakatov in transparentov na javne površine v sevniški občini ureja Odlok o plakatiranju v občini Sevnica. Plakatiranje je dovoljeno na javnih plakatnih mestih, javnih površinah in ostalih površinah s soglasjem lastnika.

Oglasni panoji, plakati in transparentni so v največjem delu prisotni v krajevnih središčih in ob bolj prometnih cestah. Odlok o plakatiranju v občini Sevnica dovoljuje nameščanje oglasov na javnih plakatnih mestih, torej plakatnih stebrih in plakatnih kozolčkih, na javnih drogovih, ki so namenjeni za napeljavo transparentov preko ceste in na javnih površinah kot samostoječi panoji. Plakatiranje je dovoljeno tudi na ostalih površinah, pri čemer je potrebno soglasje lastnikov oziroma upravljavcev objekta ali zemljišč.

Plakatno mesto lahko postavi fizična ali pravna oseba, za postavitev pa je predhodno potrebno pridobiti lokacijsko informacijo. To velja za plakatna mesta na javnih in zasebnih površinah.

V mestu Sevnica so na nekaterih javnih parkiriščih nameščeni premični jumbo plakatni panoji. Gre za površine, ki so v lasti Slovenskih železnic d. o. o. in ne Občine Sevnica. Skladno s predpisi ima lastnik površine pravico dovoliti oziroma zavrniti postavitev tovrstne oglaševalske infrastrukture.

Skladno s sporazumom med Slovenskimi železnicami in Občino Sevnica je na tem območju, parkirišču »Trupejeva rampa«, dovoljeno brezplačno parkiranje brez omejitev. Hkrati pa si lastnik zemljišča pridržuje pravico izdaje dovoljenja tudi za drugačno rabo površin, kot je denimo oglaševanje.

Parkirišče Trupejeva rampa:

kuvertaNaroči se na e-novice