Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odprt je razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Sevnica

19. 1. 2023 • Obvestila Občina Sevnica je objavila razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa v občini Sevnica v letu 2023. Predmet javnega razpisa so programi s področja tekmovalnega in rekreacijskega športa, izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj strokovnih delavcev v športu, delovanje športnih zvez in društev ter organiziranje športnih prireditev.

Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v občini Sevnica, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Sevnica, pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in opravljajo nepridobitno dejavnost,  zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost, društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu in društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.

Predvideni obseg sredstev za sofinanciranje športnih programov je 163 tisoč evrov. Dokončni znesek sofinanciranja bo določen v sprejetem proračunu Občine Sevnica za leto 2023. Višina zneska točke posameznih programov, odločbe in pogodbe bodo izdane po sprejemu proračuna in Letnega programa Občine Sevnica za leto 2023.

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Sevnica je bil v letošnjem letu objavljen prednostno zaradi obveznosti tistih športnih klub in društev, ki izvajajo tekmovalne športne programe in za svoje nemoteno delovanje sredstva potrebujejo v najkrajšem možnem času.

Razpisi za ostale dejavnosti, torej gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, kulturo, mladinske dejavnosti ter socialne in zdravstvene programe bodo objavljeni najkasneje v marcu.  

kuvertaNaroči se na e-novice