Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spodbude gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu

17. 3. 2023 • Novice Objavljeni so javni razpisi Občine Sevnica s področij gospodarstva, kmetijstva in turizma. Za pospeševanje razvoja gospodarstva Občina Sevnica v letošnjem letu namenja 82 tisoč evrov, za spodbujanje razvoja kmetijstva in ohranjanje poseljenosti podeželja 77 tisoč evrov, za sofinanciranje turističnih prireditev pa 13 tisoč evrov.

Razpisna dokumentacija je dostopna na občinski spletni strani: https://www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi/

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica predvideva financiranje ukrepa »promocija izdelkov in storitev na sejmih« v višini 15 tisoč evrov, ukrepa »naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij« v višini 60 tisoč evrov in ukrepa »finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike« v višini 7 tisoč evrov.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica predvideva naslednje ukrepe:

 • pomoč za naložbe v neopredmetena sredstva ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
 • pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
 • pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
 • pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja,
 • pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev,
 • podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica predvideva nepovratna sredstva za naslednje upravičene stroške:

 • stroški promocije in izdelave promocijskega materiala,
 • stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore,…), varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
 • stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
 • materialni stroški in stroški storitev za potrebe izvedbe prireditve,
 • stroški najema prostorov namenjenih za izvedbo prireditve,
 • stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvočenje, prireditveni šotori, …),
 • strošek izvajalcev programa/dogodkov (plačilo izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, SAZAS, IPF),
 • strošek nakupa surovin živil hrane, kupljenih v trgovini za namen prireditve, v višini do 20 odstotkov od vseh dejanskih stroškov prireditve, za katere so bili predloženi računi in strošek nakupa goriva, kadar gre za nakup goriva za delovne naprave in stroje do višine 10 litrov na posamezno prireditev.

Rok za oddajo dokumentacije za prijavo na razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva in sofinanciranje turističnih prireditev je 19. april 2023, za prijavo na razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva pa 20. maj 2023.

kuvertaNaroči se na e-novice