Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 12. 5. 2023

12. 5. 2023 • Tedenske novice

Podpis nove pogodbe o opravljanju javne gasilske službe

Včeraj so sevniški župan, predsednik sevniške gasilske zveze in predsedniki prostovoljnih gasilskih društev podpisali novo pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v sevniški občini.

Ob podpisu sta zbrane predstavnike gasilske zveze in prostovoljnih gasilskih društev nagovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez, dogodek pa je bil tudi priložnost za predstavitev gasilske dejavnosti v sevniški občini, o kateri je spregovoril poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič

Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru izpostavil dobro organiziranost prostovoljnih gasilskih društev in pomen povezovanja v gasilsko zvezo, ki deluje že 68 let. »Sistem zaščite in reševanja mora biti v vsakem času pripravljen, usposobljen in ustrezno opremljen«, je poudaril. Prav tako je izpostavil, da gasilstvo uživa visoko raven ugleda v družbi ter veliko prispeva v lokalni skupnosti ne zgolj na področju zagotavljanja varnosti, temveč tudi na področju družbenega in društvenega delovanja. Ob tem se je vsem gasilcem in gasilkam, predsednikom in poveljnikom prostovoljnih gasilskih društev zahvalil za dobro delo, za nesebično pomoč in podporo, za sodelovanje in dobre ideje ter za velik prispevek k izboljšanju lokalnega okolja.

Predsednik Gasilske zveze Sevnica Vincenc Knez je predstavil namen pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v lokalni skupnosti. Vsebino pogodbe opredeljuje zakonodaja, ki se je v zadnjem obdobju nekoliko spremenila, zato je Občina Sevnica pristopila k pripravi nove pogodbe. Ta opredeljuje področja delovanja javne gasilske službe, ki med drugim obsega  gašenje in reševanje v požarih, preventivne naloge varstva pred požari, reševanje na vodi in iz vode, reševanje ob poplavah, ravnanje z nevarnimi snovmi, dekontaminacije in dezinfekcije, reševanje izpod ruševin, reševanje iz višin ter globin, in druge naloge, ki izhajajo iz programov zaščite in reševanja v občini Sevnica. Opredelil je tudi temeljne naloge gasilske zveze, med katerimi je izpostavil skupne naloge kot je denimo stalna pripravljenost operativnih enot vseh prostovoljnih gasilskih društev, ki pokrivajo dodeljena območja občine. Pogodba opredeljuje tudi ureditev financiranja gasilske službe in načrte nabave gasilske tehnike in opreme.

Poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič je predstavil operativni del sevniške gasilske službe. Poudaril je, da sevniška gasilska zveza največ poudarka namenja strokovni usposobljenosti in opremljenosti operativnih gasilk in gasilcev, ki jih je v sevniški občini več ko 300. »Za učinkovito in hitro posredovanje je potrebna tudi primerna, sodobna in brezhibna gasilska oprema, ki omogoča varno opravljanje intervencij.«, je poudaril. Na letni ravni se opravi okoli 200 izvozov, prevladujejo pa večinoma tehnične intervencije in požari.

Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v sevniški občini so podpisali predsedniki in predsednice vseh 15 prostovoljnih gasilskih društev.

 

Pričetek ureditve novega parkirišča v starem mestnem jedru

V naslednjem tednu je načrtovan pričetek gradnje novega parkirišča Pod Vrtačo. Načrtovano parkirišče je umeščeno med cesto in železniško progo, z novim priključkom pa bo priključeno neposredno na državno cesto Breg–Sevnica–Brestanica.

V času gradbenih del bo na območju delna zapora ceste.

Parkirišče bo namenjeno parkiranju osebnih vozil in bo za uporabnike brezplačno. Predvidenih je 32 parkirnih mest in 3 parkirna mesta za invalide. Med uvozom na parkirišče je predvidena dograditev pločnika ob regionalni cesti.

Dela bodo potekala ob upoštevanju vremenskih razmer.

 

Odprt je razpis za participativni proračun 2024

Razpis za zbiranje pobud za umestitev v participativni proračun 2024 bo odprt do 10. junija 2023.

Za Participativni proračun 2024 je predvidena višja kvota, ki znaša 138 tisoč evrov. To je 18 tisoč evrov več kot pretekla leta. Kvota je enakomerno razporejena na 6 območij, za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, 23 tisoč evrov. 

Pobudo za umestitev v nabor projektov participativnega proračuna za leto 2024 je mogoče oddati na spletnem ali ročno izpolnjenem obrazcu. Oba sta dostopna na občinski spletni strani. Obrazci za ročno izpolnitev so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Ročno izpolnjene obrazce lahko prijavitelji pošljejo po e-pošti na naslov ali po navadni pošti na Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Pobudo lahko oddajo posamezniki ali skupine s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Če pobudo vlaga skupina predlagateljev, je to potrebno ustrezno označiti na obrazcu. Pobude se oddajajo za projekte in ureditve iz krajevne skupnosti predlagateljev, predlagatelj ali skupina predlagateljev pa lahko oddajo več pobud.

Prejete pobude bo preučila strokovna komisija. Zakonsko skladne in tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, bodo umeščene na seznam za SMS glasovanje, ki bo potekalo v mesecu septembru. Izglasovane pobude oziroma projekti bodo umeščeni v kvoto participativnega proračuna za leto 2024.

 

V soboto Vejžde žur pri sevniškem bazenu

V soboto bo od 19. ure naprej pri Bazenu Sevnica potekal Vejžde žur, ki ga tradicionalno organizira Študentski klub Sevnica.

V Sevnico prihajajo Siddharta in Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Zaradi postavitve infrastrukture za izvedbo koncerta bo do 14. maja popolna zapora parkirišča pri Bazenu Sevnica. Javna pot mimo bazena bo zaprta na dan koncerta. 

Za obiskovalce koncerta je Občina Sevnica uredila namensko parkirišče na površinah ob športnem kompleksu. Glede na vremensko napoved je priporočljivo koriščenje vseh razpoložljivih javnih parkirišč, predvsem parkirišča za HTC, ki je od prizorišča oddaljeno okoli 300 metrov.

Organizatorji koncerta sporočajo, da v Sevnici pričakujejo veliko število obiskovalcev, zato je na dan koncerta pričakovati nekoliko povečano obremenjenost s prometom. Vse krajane prosijo za strpnost in razumevanje.

kuvertaNaroči se na e-novice