Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 19. 5. 2023

19. 5. 2023 • Tedenske novice

Poročilo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

V sredo, 17. maja, so se člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica sestali na 5. redni seji.

Seznanili so se s poročilom načelnika Policijske postaje Sevnica Danielom Žnideričem, ki je predstavil varnostne razmere na območju sevniške občine v letu 2022. Občina Sevnica ostaja varen in prijazen kraj za bivanje, policija pa dobro sodeluje z občani in z lokalno skupnostjo. Zaskrbljujoč je zgolj statistični podatek, da je v porastu število prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki. Policija bo zato tudi v prihodnje izvajala številne preventivne akcije z osveščanjem o tej tematiki.

Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica, je predstavila poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč na domu za preteklo leto. Storitev Pomoč na domu je ena izmed oblik dolgotrajne oskrbe, v sklopu katere je pomoč pri vsakdanjih opravilih starejšim nudena na njihovem domu. Na ta način starejši dlje časa ostajalo v domačem okolju. Število uporabnikov iz leta v leto raste. Občinski svet je podal tudi soglasje k določitvi cene storite od 1. 6. 2023 naprej. Občina Sevnica bo iz občinskega proračuna še naprej zagotavljala subvencijo za sofinanciranje te storitve in sicer v višini 69,6 % (v lanskem letu je bila višina subvencije 68,7 %). Cena storitve za uporabnika torej znaša 5,20 evrov na efektivno uro, s tem da je ob nedeljah višja za 30 % in ob državnih praznikih in dela prostih dneh 40 %.

Člani in članice občinskega sveta so se seznanili z letnim programom dela in finančnim načrtom Nadzornega sveta Občine Sevnica. Pritrdili so 8. predlaganim spremembam Občinskega prostorskega načrta, s čimer je omogočena širitev proizvodnje podjetju Acryform iz Blance.

Med vsebinami seje je bilo obravnavanih še nekaj zemljiško-knjižnih zadev.

 

Grajska kavarna bo v poletnih mesecih odprta

Minuli teden je bil sklenjen poslovni dogovor o odprtju grajske kavarne med Občino Sevnica, Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica in gostincem Matejem Govekarjem.

V sklopu dogovora bo Matej Govekar, ki v starem mestnem jedru že upravlja s kavarno ŠPICA, zagotavljal gostinske storitve na Gradu Sevnica ob dogodkih in prireditvah, grajska kavarna pa bo odprta ob koncih tedna, torej ob petkih, sobotah in nedeljah.

Uradna otvoritev lokala je načrtovana v sklopu festivala Sevniško grajsko poletje, 1. junija 2023.

 

V naslednjem tednu popolna zapora »nadvožnjaka«

Izvajalec gradnje novega krožišča v Šmarju obvešča o načrtovani popolni zapori nadvoza čez železniško progo Zidani Most–Dobova za ves promet, z izjemo pešcev. Obvoz za vsa vozila bo urejen čez novi nadvoz čez trebanjsko železnico z navezavo na Savsko cesto.

Zapora je predvidena od 22. maja do 5. junija 2023. Dela bodo potekala ob upoštevanju vremenskih razmer.

 

Menjava prepusta v naselju Vranje

Občina Sevnica je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Zabukovje pristopila k sanaciji oziroma menjavi prepusta v naselju Vranje.

Obstoječi prepust je zaradi svoje ozkosti predstavljal izziv tako za prevoze kmetijske mehanizacije kot tudi za vožnjo tovornih vozil in avtobusov. Kategorizirana javna pot JP 596181 med drugim vodi tudi do arheološkega najdišča Ajdovski gradec, zato je ureditev ustreznejšega in predvsem varnejšega prepusta nujna.

Dela na tem območju bodo potekala predvidoma do konca meseca maja.

 

53. tekmovanje »Kaj veš o prometu«

Včeraj je v Sevnici potekalo 53. občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Tekmovanje vsakoletno organizirata Občina Sevnica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica v sodelovanju z osnovnimi šolami, Policijsko postajo Sevnica ter Avtošolo Prah Sevnica.

Namen tekmovanja je mlade kolesarje spodbuditi k učenju prometnih pravil, razvijanju spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Zmagovalec občinskega kvalifikacijskega tekmovanja predstavlja sevniško občino na državnem tekmovanju.

Učenke in učence sta uvodoma pozdravila sevniški župan Srečko Ocvirk in ravnatelj Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Aleš Tuhtar ter vsem zaželela uspešno vožnjo.

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 28 učencev. Najuspešnejši je bil Luka Repovž iz Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Drugo mesto je osvojil Tai Kunšek iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, tretje pa Miha Vencelj, prav tako iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Po skupinskem seštevku točk se je na prvo mesto uvrstila šola gostiteljica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Drugo mesto je zasedla Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, tretje pa Osnovna šola Blanca. Na tekmovanju sta sodelovali tudi Osnovna šola Boštanj in Osnovna šola Krmelj.

Varno kolesarjenje povečuje splošno varnost v cestnem prometu. Mladi kolesarji so na tekmovanju pokazali odlično znanje in praktične spretnosti. S pravilno vožnjo po Sevnici so bili dober zgled vsem udeležencem v prometu.      

kuvertaNaroči se na e-novice