Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poročilo 5. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

19. 5. 2023 • Novice V sredo, 17. maja, so se člani in članice Občinskega sveta Občine Sevnica sestali na 5. redni seji.

Seznanili so se s poročilom načelnika Policijske postaje Sevnica Daniela Žnideriča, ki je predstavil varnostne razmere na območju sevniške občine v letu 2022. Občina Sevnica ostaja varen in prijazen kraj za bivanje, policija pa dobro sodeluje z občani in z lokalno skupnostjo. Zaskrbljujoč je zgolj statistični podatek, da je v porastu število prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani vozniki. Policija bo zato tudi v prihodnje izvajala številne preventivne akcije z osveščanjem o tej tematiki.

Marjetka Smolič, pomočnica direktorice CSD Posavje, Enota Sevnica, je predstavila poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč na domu za preteklo leto. Storitev Pomoč na domu je ena izmed oblik dolgotrajne oskrbe, v sklopu katere je pomoč pri vsakdanjih opravilih starejšim nudena na njihovem domu. Na ta način starejši dlje časa ostajalo v domačem okolju. Število uporabnikov iz leta v leto raste. Občinski svet je podal tudi soglasje k določitvi cene storite od 1. 6. 2023 naprej. Občina Sevnica bo iz občinskega proračuna še naprej zagotavljala subvencijo za sofinanciranje te storitve in sicer v višini 69,6 % (v lanskem letu je bila višina subvencije 68,7 %). Cena storitve za uporabnika torej znaša 5,20 evrov na efektivno uro, s tem da je ob nedeljah višja za 30 % in ob državnih praznikih in dela prostih dneh 40 %.

Člani in članice občinskega sveta so se seznanili z letnim programom dela in finančnim načrtom Nadzornega sveta Občine Sevnica. Pritrdili so 8. predlaganim spremembam Občinskega prostorskega načrta, s čimer je omogočena širitev proizvodnje podjetju Acryform iz Blance.

Med vsebinami seje je bilo obravnavanih še nekaj zemljiško-knjižnih zadev.

5.seja občinskega sveta-01.JPG    5.seja občinskega sveta-02.JPG    5.seja občinskega sveta-03.JPG    5.seja občinskega sveta-04.JPG    5.seja občinskega sveta-05.JPG    5.seja občinskega sveta-06.JPG       5.seja občinskega sveta-07.JPG 

kuvertaNaroči se na e-novice