Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 2. 6. 2023

2. 6. 2023 • Tedenske novice

Slovesno otvorili nove prostore Osnovne šole Blanca

 

V četrtek, 1. junija 2023, so v Osnovni šoli Blanca slovesno namenu predali prenovljene prostore in nov prizidek šole.

Pri prireditvi so sodelovali tako osnovnošolci kot tudi vrtčevski otroci, ki so pod vodstvom mentorjev pripravili prijeten kulturni program, ki so ga dodatno popestrila tudi krajevna društva. Zbrane sta nagovorila ravnateljica Osnovne šole Blanca Ksenija Juh in župan Srečko Ocvirk.

Ravnateljica Ksenja Juh je izrazila navdušenje ob odprtju novega šolskega prizidka in poudarila, da se je število otrok v osnovni šoli in vrtcu v zadnjem obdobju skoraj podvojilo. Pri tem je izpostavila, da na kakovost poučevanja vplivajo tudi dobri prostorski pogoji. Občini Sevnica, županu in njegovim sodelavcem, vsem sodelujočim pri projektu in pa ekipi svojih sodelavcev se je zahvalila za podporo in številne uskladitve, ki so pripeljale do uspešne realizacije projekta.

Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru povzel nekatere zgodovinske mejnike razvoja šolske in predšolske vzgoje na Blanci in izrazil zadovoljstvo ob uspešno zaključenem projektu. Ravnateljici in njenim sodelavcem je zaželel uspešno delo tudi v prihodnje, učenkam in učencem pa veliko novega znanja in predvsem dobro počutje v novih prostorih šole.

Po zaključenem kulturnem programu sta ravnateljica in župan otvorila nove prostore s simbolnim prerezom traku.

Dogradnja in rekonstrukcija šole je potekala v dveh fazah

S prizidkom in delno rekonstrukcijo obstoječega objekta je bil cilj projekta zagotoviti primerne prostore za izvajanje pouka, ustrezne prostore in opremo za delovanje kuhinje, povečanje jedilnice in garderobe ter ureditev zbornice.

V sklopu I. faze, ki je potekala od maja do septembra 2022, so bili urejeni novi prostori za delovanje kuhinje z razširitvijo jedilnice in garderobe. V obnovljenih kletnih prostorih so nova pralnica, shramba in prostori za hišnika. Nekdanji upravni prostori so bili preurejeni za potrebe kuhinje, prostori za upravo pa so bili preseljeni v 1. nadstropje objekta nad vhodnim delom. Zbornica za šolo je sedaj urejena v eni od nekdanjih igralnic, nadomestna igralnica pa je urejena v novem prizidku. Ob vhodu v šolo je urejen novi vetrolov.

V sklopu II. faze, ki je potekala od decembra 2022 do konca maja 2023, je potekala gradnja novega prizidka. V pritličju novega prizidka sta urejeni dve novi igralnici za 1. starostno obdobje s sanitarijami, garderoba za zaposlene, tehnični prostor in dvigalo. V nadstropju sta urejeni dve novi učilnici s sodobno opremo, urejen je kabinet in dodatni prostor za individualno delo. Prizidek predstavlja ločen objekt, za povezavo z obstoječim objektom je urejen preboj za vrata in povezava z obstoječim hodnikom.

Projekt v vrednosti 2,3 milijona evrov je iz proračuna v celoti financirala Občina Sevnica.

 

S 1. junijem z delom nastopila podžupan in nova direktorica občinske uprave Občine Sevnica

 

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je s 1. junijem 2023 za podžupana imenoval Janeza Kukca.

Po upokojitvi dolgoletnega direktorja Občinske uprave Občine Sevnica Zvoneta Košmerla je z delom nastopila nova direktorica občinske uprave Jerica Lipec.

 

Sanacija kanalizacije na Glavnem trgu 19a

 

Ob občinski stavbi poteka sanacija dotrajane kanalizacije z ureditvijo dodatnega kanalizacijskega priključka.

Kanalizacija ob občinski stavbi je stara več kot 40 let, zato je sanacija nujna.

Po končanih ureditvah bo sledila tudi hortikulturna ureditev občinskega parka, ki jo bo Občina Sevnica izvedla v sodelovanju s strokovnjaki iz Arboretuma Volčji Potok.

 

Sanacija usada na javni poti Radež

 

V sklopu odprave posledic naravnih nesreč na javni poti JP 873861 Radež poteka sanacija usada na cestišču, ki ga je povzročilo obilno deževje lansko jesen.

V sklopu sanacije je predvidena ureditev odvodnjavanja površinskih in zalednih padavinskih voda. Z ustrezno drenažo bodo učinkovito zajete meteorne in zaledne vode, ki dotekajo iz višjega dela območja, nato pa je predvidena še ureditev odvodnjavanja z izdelavo meteorne kanalizacije izven območja usada. Predvidena je stabilizacija cestišča, ki bo v makadamski izvedbi. 

Celovito ureditev odseka cestišča z asfaltacijo bo po končani sanaciji, ki jo financira Občina Sevnica, nato uredila Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu.

kuvertaNaroči se na e-novice