Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 9. 6. 2023

9. 6. 2023 • Tedenske novice

Močno neurje z dežjem povzročilo materialno škodo na območju Šentjanža

 

Močno neurje z dežjem, ki je 6. junija okoli 16.30 ure zajelo območje Šentjanža, je v smeri proti Kalu in na območju naselij Osredek in Rupa povzročilo materialno škodo.

Močan kratkotrajni naliv je povzročil hiter dvig gladin potokov Radvanca in Hinja, ki sta se razlila in povzročili materialno škodo na cestni infrastrukturi kot tudi na kmetijskih zemljiščih. Številni manjši pritoki so zamašili prepuste ob cestišču in se razlili po cestišču. Ceste na omenjenih območjih so bile nekaj časa neprevozne. Močne padavine so povzročile zabitje prepustov, jaškov, številne nanose na cestišče in kmetijske površine, zabeleženih pa je bilo tudi nekaj plazov na kmetijskih površinah.

Dežurne službe Javnega podjetja Komunale d.o.o. Sevnica so se hitro odzvale in zagotovile prevoznost cestišč že v večernih urah. Do konca tedna pa so potekala še dela za odstranitev posledic neurja.

 

Vzdrževanje mejnih zemljišč ob lokalnih cestah je obveznost lastnikov

 

V teh dneh Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti izvaja košnje trave in odstranjevanje vejevja ob cestiščih. Vzdrževalci cest in javnih površin vsako leto zaznavajo, da lastniki zemljišč ne odstranjujejo vegetacije, ki sega na javne površine.

Previsoke in preveč razraščene žive meje, z zelenjem obrasle ograje, razraščeno okrasno grmovje, neobrezana drevesa in neurejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali kako drugače ovirajo cestni promet oziroma gibanje po pločnikih in drugih javnih površinah, predstavljajo varnostno tveganje za vse udeležence v prometu. Poleg zagotavljanja prometne varnosti in preglednosti je obvladovanje vegetacije ob cestah in ob pločnikih pomembno tudi za ustrezno delovanje elementov cestišča, zlasti odvodnjavanja zalednih voda preko muld, jaškov in prepustov.

Skladno s 66. členom Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Ur. List RS št. 159/2021) je obveznost lastnikov sosednjih zemljišč, ki mejijo občinske ceste ali druge javne površine, da svoje nepremičnine vzdržujejo na način, da so urejenega videza, da morebitno drevje, žive meje ali druga vegetacija ne moti preglednosti ceste in se ne razrašča na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin. Ob neupoštevanju določil odloka oziroma neizpolnjevanju obveznosti glede košnje trave in grmovja ob javnih površinah so skladno z odlokom predvideni tudi prekrškovni postopki.

Preglednost cest, pločnikov in kolesarskih stez je ključna za varnost vseh udeležencev v prometu. Je poglavitna skrb vzdrževalca pri urejanju javnih zelenih površin. Obveza in odgovornost vsakega lastnika zasebnega zemljišča, ki meji na javno je, da enako mero pozornosti posveča tudi lastnim zelenim površinam.

 

Popis škode na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi

 

Občina Sevnica obvešča vse občane, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic obilnega deževja s poplavami in plazovi v obdobju od 14. do 23. maja 2023, da je pričela s popisom škode. Škoda se lahko prijavi na predpisanih obrazcih do 15. 6. 2023 in sicer ločeno za objekte in za kmetijske površine.

Oškodovanci se za prijavo škode dogovorijo za termin ogleda:

-          za škodo na objektih na tel. številko 07 81 61 228 (Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo)

-          za škodo na kmetijskih površinah na tel. številko 07 81 61 205 (Jasmina Veselinović, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti).

Predpisani obrazci so dostopni na povezavi na občinski spletni strani in na naslovu https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/.

Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa.

Za več informacij se lahko občani obrnejo tudi na sprejemno pisarno na tel. številko 07 81 61 200.

kuvertaNaroči se na e-novice