Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 4. 8. 2023

4. 8. 2023 • Tedenske novice

Pridobili nepovratna evropska sredstva za  projekt Po Jurkovih poteh
 

Občina Sevnica je bila uspešna pri prijavi projekta Po Jurkovih poteh, s katerim je kandidirala za sredstva na javnem razpisu Ministsrtva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Pridobljena nepovratna sredstva znašajo 214.102,08 evrov.

Sredstva, pridobljena na podlagi uspešne prijave, bodo prispevala k izboljšanju turistične infrastrukture in k celovitemu razvoju tako turistične destinacije Lisca kakor tudi celotne turistične ponudbe občine. Lisca kot eden najvišjih vrhov v Posavju z bogato planinsko, turistično in športno tradicijo je namreč pomembna tako za pohodništvo, kolesarjenje, izletništvo, padalstvo, kakor tudi za ponudnike blaga in storitev, ki se s pomočjo programov in dejavnosti na Lisci posredno vključujejo v turistično ponudbo občine  in se na tak način promovirajo ne le na občinski, temveč tudi na širši regijski ravni.  Z izvedbo projekta bo omogočena nadaljnja izraba turističnega potenciala, ki ga nudi Lisca skupaj s Tončkovim domom. Nova infrastruktura bo izboljšala dostopnost naravne dediščine Lisce in s tem prispevala k boljšemu poznavanju naravne vrednote Lisca.

Občina Sevnica je s pozitivnim sklepom pridobila 214.102,08 evrov evropskih nepovratnih sredstev. V okviru projekta pa bo dodatno uredila okolico Tončkovega doma in pristopila k razvoju digitalnih vsebin za interaktivno predstavitev Lisce in dveh novih doživetij.

K udobju in dobremu počutju vseh obiskovalcev Lisce bodo pomembno prispevale vse ureditve in novosti, ki so predvidene v okiru projekta, in sicer zamenjava obstoječe betonske plošče, ureditev odvodnjavanja ter osvetlitev terase, ekološki otok, zamenjava ograj, ureditev stopnic in klančine za invalide, nov tobogan, vodna hiška, postaja za e-kolesa in druge manjše pripadajoče ureditve. Za potrebe najemnika  bo postavljen nov nadstrešek.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 322.382,84 evrov brez DDV. Predvideni začetek del bo že v letu 2023, dokončanje pa v letu 2024.

Z načrtovanimi ureditvami v sklopu projekta Po Jurkovih poteh bo že sicer zelo priljubljen izletniška točka Lisca postala še bolj privlačna za obiskovalce ter bo dodatno prispevala k razvoju in prepoznavnosti Lisce in širše turistične destinacije.

 

Popis škode zaradi posledic neurja med 17. in 25. julijem 2023
 

Občina Sevnica obvešča občane, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023, da škodo lahko prijavijo na občini do 25. avgusta 2023.

Občina Sevnica je z 31. julijem pričela s popisom škode, ki je nastala na objektih in kmetijskih površinah v neurjih med 17. in 25. julijem. Oškodovanci se po predhodni prijavi škode dogovorijo tudi za termin ogleda. Vse informacije v zvezi s prijavo, ogledom terena, obrazci in ceniki za ocenjevanje škod so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

Škoda se lahko prijavi do 25. avgusta 2023.

 

Brezplačen odvoz kosovnih odpadkov za vsa v neurju prizadeta gospodinjstva
 

Občina Sevnica in Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica vsem gospodinjstvom omogočata brezplačen individualni odvoz kosovnih odpadkov, ki so nastali zaradi neurij.

Med tovrstne odpadke sodijo: leseno in kovinsko pohištvo (tudi okenski okvirji), oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, preproge, vrtna oprema iz plastike ali lesa, orodje, sodi, zabojniki, večje posode, kopalniška oprema, električna in elektronska oprema.

Mogoč je tudi odvoz ravnega stekla (oken), ki pa mora biti zaradi varnosti zaposlenih, ki bodo odpadke prevzemali, shranjeno ločeno, v zaprte in označene plastične ali kartonske škatle.

Brezplačni individualni odvoz je omogočen tudi tistim gospodinjstvom, ki so možnost rednega letnega odvoza kosovnih odpadkov v letošnjem letu že izkoristila.

Več informacij o naročilu odvoza posreduje in naročila za odvoz sprejema Komunala d.o.o. Sevnica.

 

Opozorilo pred poplavami
 

Nekatere predele Slovenije so v noči na petek zajele obilne padavine, ki so v zgornjem toku reke Save in ob njenih pritokih že povzročile poplave večjega obsega.

V popoldanskih urah, predvidoma med 15. in 18. uro, se zelo visok vodostaj in pretok reke Save pričakuje tudi na območju spodnje Save in s tem tudi na območju občine Sevnica. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ob napovedih poplav in neurij opozarja na ključne preventivne in zaščitne aktivnosti.

Občanke in občane zato pozivamo, naj se po nepotrebnem ne zadržujejo na sprehajalnih poteh in območjih neposredno ob reki Savi in naj spremljajo vremenske napovedi in obvestila. Previdnost ne bo odveč tudi ob drugih vodotokih v drugih delih občine.

S previdnostjo lahko zmanjšamo tveganje za nastanek dodatne škode na stvareh in ohranimo osebno varnost.

kuvertaNaroči se na e-novice