Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 18. 8. 2023

18. 8. 2023 • Tedenske novice

Znane so pobude participativnega proračuna 2024

 

Razpis za podajo pobud za participativni proračun 2024 je potekal v mesecu maju. Strokovna komisija je pregledala vse vložene pobude in tiste, ki so bile vsebinsko ustrezne glede na navedene kriterije in skladnost z usmeritvami Občine Sevnica, umestila na seznam za glasovanje.

V proračun Občine Sevnica za leto 2024 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov bo imela prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

SMS glasovanje bo potekalo od 1. do vključno 10. septembra 2023. Vsakemu projektu bo dodeljena ključna beseda s številko. Občani bodo s SMS sporočilom lahko glasovali za izbrani projekt. Vsak lahko glasuje samo enkrat. Poslan SMS uporabnika se bo zaračunal po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja.

Pobude, ki ustrezajo kriterijem in so se uvrstile na glasovanje:

Pobuda

Območje

Ključna beseda za glasovanje

Oglasni kozolec in hidrantna omarica z vso opremo na Artu

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA1

Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA2

Dve manjši informacijski tabli (kozolčka) na Volavcah

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA3

Projektor in platno v Gasilski dom Poklek

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA4

Nakup dveh defibrilatorjev za naselji Brezovo in Osredek 

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA5

Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA6

Perišče pod vasjo Studenec, družabni prostor ob krožni poti

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA7

Mestni koši za ločevanje odpadkov

Območje 2: KS Sevnica

POBUDA8

Stoli in mize za dvorano Kulturnega doma Lukovec

KS Boštanj

POBUDA9

Ureditev tematske poti "Azaleja"

KS Boštanj

POBUDA10

Prenova pritličnih prostorov Večnamenskega doma Šmarčna

KS Boštanj

POBUDA11

Delna obnova Gasilskega doma Boštanj

KS Boštanj

POBUDA12

Kuhinja za dom vaščanov in gasilcev na Okiču

KS Boštanj

POBUDA13

Ureditev travnatega igrišča na Logu

KS Boštanj

POBUDA14

Nova kuhinja s hladilnikom za večnamenski dom na Logu

KS Boštanj

POBUDA15

Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA16

Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA17

Otroško igrišče na Velikem Cirniku

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA18

Solarne luči in parkovna oprema za Leskovec pri Podborštu

KS Krmelj in Šentjanž

POBUDA19

Obnova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA20

Mobilni oder in gasilske klopi za Gasilski dom Telče

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA21

Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA22

Ureditev pogostitvenega prostora ob Grozdetovi hiši

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA23

Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA24

Novi žarometi za športna igrišča v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA25

Klopi in mize za pokopališče na Razborju

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA26

Fitnes naprava na igrišču v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA27

Novi smerokaz v središču Loke

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA28

Postavitev klopi v Loki 

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA29

Postavitev nove spominske table v parku pri cerkvi v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA30

Ureditev vaškega igrišča na Bregu

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA31

 

 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2023

 

Objavljen je razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2023.

Razpisna dokumentacija je dostopna na občinski spletni strani.  

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati:

ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,ime in priimek oziroma naziv predlaganega kandidata za dobitnika priznanja z njegovimi osebnimi podatki,obrazložitev predloga,vrsto predlaganega priznanja.

Občina Sevnica vabi vse zainteresirane, da predloge za dobitnike priznanj Občine Sevnica posredujejo najkasneje do vključno ponedeljka, 18. septembra 2023.

 

Popis škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim dežjem na širšem območju Republike Slovenije

 

Občina Sevnica obvešča občane, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim dežjem na širšem območju Republike Slovenija, da bo pričela s popisom škode.

Škoda se lahko prijavi v času od 17. avgusta do 8. septembra 2023.

Oškodovanci predhodno prijavijo škodo na Občino Sevnica ter se dogovorijo za termin ogleda.

Kontaktni podatki za dogovor za termin ogleda:

·         škoda na kmetijskih površinah (obrazec št. 1): (07) 81 61 205, Jasmina Veselinović, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti;

·         škoda na objektih (obrazec št. 4): (07) 81 61 228, Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo;

·         sprejemna pisarna Občine Sevnica: (07) 81 61 200.

 

Omenjeni obrazci, kot tudi pripadajoči ceniki so dostopni na spletnem naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/

 

Zaradi hitrejšega in lažjega popisa oškodovance prosimo, da za potrebe izvedbe popisa pripravijo naslednje podatke:

·         ZA OBJEKTE: parcelne številke na kateri stoji poškodovan objekt oz. je bilo poškodovano zemljišče, leto zgraditve objekta, neto uporaba površina poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO.

·         ZA KMETIJSKE POVRŠINE: številko KMG-MID, davčno številko nosilca, parcelno številko in katastrsko občino, površino poškodovane kmetijske površine in odstotek poškodovanosti.

Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa.

Pri tem je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena škoda z namenom povrnitve zemljišča v prvotno stanje in ne predvideni stroški sanacije.

Oškodovance pozivamo, da do obiska komisije pripravijo morebitne fotografije o škodi, ki so jo utrpeli ob neurju.

kuvertaNaroči se na e-novice