Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poročilo 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

31. 8. 2023 • Novice V sredo, 30. avgusta 2023, so se članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica sestali na 7. redni seji.

Seznanili so se s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvi polovici leta 2023. Dinamika proračunske porabe ne odstopa od preteklih let.

Članice in člani sveta so podali soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica. To so Vrtec Ciciban Sevnica, enota vrtca pri OŠ Blanca, enota vrtca pri OŠ Krmelj in enota vrtca pri OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Določili so nove cene programov v javnih vrtcih na območju sevniške občine za šolsko leto 2023/2024. Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je svetnikom še pred tem podrobno predstavila način sistemizacije delovnih mest v vrtcih ter metodologijo izračunavanja cen programov v vrtcih. Na ceno programa ključno vpliva število oddelkov, število in starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna struktura kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Predlagano povišanje cen temelji na povišanju plač v javnem sektorju in povišanju materialnih stroškov. Cene programov v vrtcih v občini Sevnica se bodo povišale, s tem da bo delež podražitve v višini 5 % glede na posamezno odločbo Centra za socialno delo krit iz občinskega proračuna. Podrobnejša obrazložitev podražitve in povzetek razprave na seji je objavljena v ločenem prispevku.

Svetniki so potrdili imenovanje predstavnice ustanoviteljice Občine Sevnica v upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje, na to funkcijo so imenovali direktorico občinske uprave Jerico Lipec. Potrdili so še dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2023 in po odstopu člana imenovali novo članico Nadzornega odbora Občine Sevnica Zdenko Dernovšek.

 

Gradivo za 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Sevnica
Zvočni posnetki 7. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

kuvertaNaroči se na e-novice