Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 8. 9. 2023

8. 9. 2023 • Tedenske novice

Ureditev objekta zadnjega slovesa na Velikem Cirniku
 

V teh dneh se zaključujejo gradbena dela za poslovilno vežico na Velikem Cirniku. Ureditev vežice je pomemben doprinos k celostni ureditvi središča kraja.

Projekt v pogodbeni vrednosti 199.201,28 evrov je obsegal gradnjo pritličnega objekta poslovilne vežice z ureditvijo okolice, ureditev dostopa in ureditev vseh potrebnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt so izvedla podjetja GTB-PRO d. o. o. iz Topolšice, Gradbeništvo Džodžaj d. o. o. iz Velenja in GMP Prijatelj d. o. o. iz Šentjanža, ki so tudi oddala skupno ponudbo na javnem naročilu.

Pri pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju zemljišč je Občina Sevnica tesno sodelovala tako s Krajevno skupnostjo Šentjanž kot tudi s Prostovoljnim gasilskim društvom Veliki Cirnik.
Pred ureditvijo nove vežice so se krajani od bližnjih poslavljali v dotrajanem in priložnostno neprimernem objektu. Ureditev ustreznega objekta za zadnje slovo je pomembna pridobitev za Veliki Cirnik. Hkrati je bil urejen tudi dostop do cerkve in poslovilne vežice, skupaj z dostopom do gasilskega doma. Na novo je preplaščena javna pot, zaradi naklona terena je bilo potrebno urediti tudi ustrezno odvodnjavanje.

Vse ureditve na Velikem Cirniku, ki so bile urejane postopoma, sedaj tvorijo zaokroženo celoto ureditev krajevnega središča.

V nedeljo, 17. septembra 2023, bo ob 8.30 v Cerkvi sv. Križa sveta maša, sledila bo priložnostna slovesnost z blagoslovom nove poslovilne vežice in nato druženje krajanov, ki jih je ta pridobitev zagotovo še bolj povezala.

 

Participativni proračun 2024: Rezultati vmesnega glasovanja


Odprto je SMS glasovanje za umestitev pobud participativnega proračuna v občinski proračun za leto 2024. Za izbran projekt lahko glasujete od 1. do vključno 10. septembra 2023.

Za oddajo glasu pošljite SMS na telefonsko številko 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate. Vsak lahko SMS pošlje samo enkrat, zaračuna pa se po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja. Ceno poslanega SMS-a torej zaračuna mobilni operater po enakem ceniku kot obračuna pošiljanje navadnih SMS sporočil.

Glasovanje poteka od 1. 9. 2023, od 00:01, do vključno 10. 9. 2023, do 23:59. Vsi glasovi, oddani pred ali po tem obdobju, se ne bodo upoštevali.

V proračun Občine Sevnica za leto 2024 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti posameznega območja. V primeru enakega števila glasov bo imela prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

Vmesni rezultati glasovanja na 8. september ob 11. uri:

Pobuda

Območje

Ključna beseda za glasovanje

Vmesni rezultati glasovanja

Oglasni kozolec in hidrantna omarica z vso opremo na Artu

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA1

22

Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA2

94

Dve manjši informacijski tabli (kozolčka) na Volavcah

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA3

11

Projektor in platno v Gasilski dom Poklek

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA4

138

Nakup dveh defibrilatorjev za naselji Brezovo in Osredek 

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA5

3

Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA6

126

Perišče pod vasjo Studenec, družabni prostor ob krožni poti

KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec

POBUDA7

52

Mestni koši za ločevanje odpadkov v Sevnici

KS Sevnica

POBUDA8

8

Stoli in mize za dvorano Kulturnega doma Lukovec

KS Boštanj

POBUDA9

92

Ureditev tematske poti "Azaleja"

KS Boštanj

POBUDA10

11

Prenova pritličnih prostorov Večnamenskega doma Šmarčna

KS Boštanj

POBUDA11

73

Delna obnova Gasilskega doma Boštanj

KS Boštanj

POBUDA12

239

Kuhinja za dom vaščanov in gasilcev na Okiču

KS Boštanj

POBUDA13

229

Ureditev travnatega igrišča na Logu

KS Boštanj

POBUDA14

0

Nova kuhinja s hladilnikom za večnamenski dom na Logu

KS Boštanj

POBUDA15

73

Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj

KS Krmelj in Šentjaž

POBUDA16

510

Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža

KS Krmelj in Šentjaž

POBUDA17

68

Otroško igrišče na Velikem Cirniku

KS Krmelj in Šentjaž

POBUDA18

395

Solarne luči in parkovna oprema za Leskovec pri Podborštu

KS Krmelj in Šentjaž

POBUDA19

50

Obnova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA20

38

Mobilni oder in gasilske klopi za Gasilski dom Telče

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA21

59

Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA22

138

Ureditev pogostitvenega prostora ob Grozdetovi hiši

KS Tržišče in KS Primož

POBUDA23

101

Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA24

183

Novi žarometi za športna igrišča v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA25

17

Klopi in mize za pokopališče na Razborju

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA26

21

Fitnes naprava na igrišču v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA27

1

Novi smerokaz v središču Loke

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA28

4

Postavitev klopi v Loki 

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA29

0

Postavitev nove spominske table v parku pri cerkvi v Loki

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA30

5

Ureditev vaškega igrišča na Bregu

KS Loka in KS Zabukovje

POBUDA31

74

Skupno število glasov: 2835

Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v proračun Občine Sevnica za leto 2024, bodo javno objavljene.

 

Preventivna akcija »Skupaj na Lisco 2023«


Z namenom utrjevanja znanja in veščin, ki so potrebne za skupno, usklajeno in učinkovito delovanje reševalnih služb, s sodelovanjem Policijske postaje Sevnica, Policijske postaje Laško, Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica, gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Območnega združenja Rdečega križa Sevnica, enote reševalnih psov Slovenije OE Dolenjska, Lovske družine Loka in Lovske družine Zabukovje, Planinskega društva Lisca Sevnica, ter s finančno in organizacijsko podporo Občine Sevnica danes poteka skupna preventivna akcija Skupaj na Lisco.

Reševalne ekipe so se zjutraj zbrale pred Športnim domom Sevnica, kjer so jih nagovorili namestnik načelnika Policijske postaje Sevnica Branko Arih, ki je tudi pobudnik akcije, namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Sevnica Borut Simončič, župan Srečko Ocvirk in vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto Robert Perc.

Po uvodnih pozdravih so se predstavniki reševalnih služb razporedili v skupine in se v spremstvu vodnikov Planinskega društva Lisca Sevnica odpravili na Lisco.

Ob 13. uri se bodo na igrišču pred Tončkovim domom udeležili skupne predstavitve reševalne opreme, v sklopu katere bodo predstavniki vsake izmed reševalnih služb predstavili svojo opremo in način reševanja. Sledila po potrditev potrdil za opravljen tečaj bolničarja, nato pa še predstavitev turističnih doživetij, ki jih ponuja Lisca.

 

Blagoslov obnovljene podružne cerkve Marijinega vnebovzetja na Topolovcu


Župnija Boštanj vabi na slovesnost blagoslova obnovitvenih del podružne cerkve Marijinega vnebovzetja na Topolovcu. Cerkev je leta 2020 poškodoval potres, ki je prizadel predvsem hrvaško mesto Petrinja.

Cerkev so statično utrdili in obnovili vse notranje omete s poslikavami, okna, fasado in okolico.  Slovesni dogodek bo v nedeljo, 10. septembra 2023, ob 10. uri. Vodil jo bo upokojeni beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar.

 

5. mednarodna čilijada Loka pri Zidanem Mostu


To nedeljo, 5. septembra 2023, bo v Loki pri Zidanem Mostu 5. mednarodna čilijada.

Tradicionalni dogodek, ki ga organizira Čili klub Račica, je namenjen promociji vsega pekočega. Obiskovalci bodo na stojnicah lahko poskusili pekoče omake in druge izdelke slovenskih in tujih izdelovalcev, predstavili pa se bodo tudi domači ponudniki nepekočih izdelkov.

Hkrati se bo v sodelovanju z Lovsko družino Loka odvijala tudi tradicionalna in nepekoča golažijada.

kuvertaNaroči se na e-novice