Gumb išči|

Zapri iskalnik

Tedenske novice 15. 9. 2023

15. 9. 2023 • Tedenske novice

Podpis pogodbe za nadgradnjo turistične ponudbe Tončkovega doma na Lisci

 

Z uspešno prijavo na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost bo Občina Sevnica nadgradila turistično ponudbo Tončkovega dom na Lisci.

Vse od prevzema lastništva Tončkovega doma si Občina Sevnica prizadeva za primerno ureditev širšega območja Lisce. V zadnjih devetih letih so bile tako izvedene številne aktivnosti s povezovanjem na ravni regije Posavje, med njimi je tudi vključitev območij posebnega pomena in (za)varovanih območij ter oblikovanje razvojnega območja na osnovi načel trajnostne ekonomije in trajnostnega razvoja lokalnega okolja.

Tončkov dom na Lisci je danes moderna planinska koča, ki je ob pestri gostinski ponudbi in udobnih nastanitvenih kapacitetah vse bolj obiskana destinacija. Lisca je kot eden najvišjih vrhov Posavja že več kot 100 let priljubljena izletniška točka in planinska točka. 

Največ sprememb smo lahko na Lisci opazili med leti 2018 in leti 2022. V letu 2019 je bila dokončana celovita prenova jedilnice, zamenjana je bila tudi dotrajana streha. Leto kasneje so bile porušene statično neprimerne depandanse ob Tončkovem domu, Občina Sevnica pa je v Tončkovem domu uredila celovito prenovo kuhinje, predprostora, spominske sobe in točilnega pulta. V letu 2021 je sledila še obnova nastanitvenih kapacitet, torej 1. nadstropja in mansardnega dela Tončkovega doma. Obiskovalcem, ki bi na Lisci želeli ostati dlje časa, je sedaj na voljo 50 ležišč v dvoposteljnih, zakonskih, družinskih in skupinskih sobah.

V letošnjem letu se na Lisci izvajata kar dva projekta. S sredstvi Evropskega kmetijskega sklada je podprt projekt »Lokalno je povezovalno«, v sklopu katerega je bila v začetku leta urejena nova nadstrešnica ob Tončkovem domu. Projekt se sicer osredotoča predvsem na oblikovanje novih vsebin turističnih doživetij na Lisci.

Za projekt »Po Jurkovih poteh« je Občina Sevnica uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Pridobljena nepovratna sredstva znašajo 214.102,08 evrov. Občina Sevnica v sklopu tega projekta načrtuje rekonstrukcijo betonske ploščadi ob Tončkovem domu, osvetlitev gostinske terase, zamenjavo ograj na gostinski terasi in postavitev novih ograj na PZA postajališču, ureditev stopnic, ki vodijo proti športnem igrišču, z ureditvijo klančine za invalide, ureditev novega tobogana na otroškem igrišču, ureditev vodne hiške, ureditev ekološkega otoka, postavitev nadstrešnice in ureditev postaje za e-kolesa. V sklopu projekta bo digitalizirana Jurkova učna pot in predstavljena kot novo doživetje za individualne obiskovalce. Potekal pa bo tudi razvoj novega produkta »Vikend dobrega počutja«.

V torek, 12. 9. 2023, je v Tončkovem domu potekal podpis pogodbe z na javnem naročilu izbranim izvajalcem del, to je Javnim podjetjem Komunala d. o. o. Sevnica. Pogodbena vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost za vse načrtovane infrastrukturne posodobitve znaša 389.173,61 evrov.

S to dodatno nadgradnjo turistične ponudbe bodo ureditve na širšem območju Lisce postale zaokrožena celota, ki bo tako domačim ljubiteljem Lisce kot tudi njenim obiskovalcem od blizu in daleč nudila edinstveno in pristno doživetje narave, rekreacije in čudovitih razgledov, ki jih ponuja Lisca.

 

Participativni proračun 2024: Znani so izbrani projekti


SMS glasovanje za umestitev pobud participativnega proračuna v predlog občinskega proračuna za leto 2024 se je zaključilo 10. septembra. Projekt »Sobivam, sodelujem, soodlačam« v sevniški občini teče že peto leto zapored, izbor projektov s SMS glasovanjem pa je potekalo tretjič.

Občanke in občani so za vse projekte skupaj namenili 3.391 glasov, kar je kar 2.125 glasov več kot v lanskem letu.

Območje KS Krmelj in KS Šentjanž je prejelo 1.145 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti iz tega območja in sicer pobuda za ureditev nove strešne kritine za Gasilski dom Krmelj (587 glasov),  pobuda za ureditev otroškega igrišča na Velikem Cirniku (435 glasov) in pobuda za financiranje izdaje knjige novejše zgodovine Šentjanža (68 glasov). Za projekte za območje KS Boštanj je bilo namenjenih 910 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za ureditev kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču (277 glasov), pobuda za delno obnovo Gasilskega doma Boštanj (264 glasov) in pobuda za nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec (147 glasov). Projekti za območje KS Blanca, KS Dolnje Brezovo in KS Studenec so skupaj zbrali 578 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup projektorja in platna za Gasilski dom Poklek (197 glasov), pobuda za nakup novih garažnih vrat za Gasilski dom Blanca (183 glasov) in pobuda za nabavo dveh prikazovalnikov hitrosti za naselje Dolnje Brezovo (98 glasov). Za projekte za območje KS Tržišče in KS Primož je glasovalo 427 posameznikov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup in postavitev dveh solarnih svetilk in treh cestnoprometnih ogledal na Škovcu (197 glasov), pobuda za ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši (113 glasov) in pobuda za nakup mobilnega odra in klopi za gasilski dom Telče (66 glasov). Projekti za območje KS Loka in KS Zabukovje so skupaj zbrali 322 glasov. V predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024 so se uvrstili trije projekti in sicer pobuda za nakup urbanega pohištva, lesene stojnice, hladilne vitrine in košarkarskega koša za Gasilski dom Zabukovje (192 glasov), pobuda za ureditev vaškega igrišča na Bregu (77 glasov) in pobuda za nakup miz in klopi za pokopališče na Razborju (24 glasov). Za območje KS Sevnica je bila v predlog občinskega proračuna za leto 2024 umeščena ena pobuda in sicer nakup mestnih košev za ločevanje odpadkov (9 glasov). 

Celoten postopek je bil izveden skladno z objavljenim razpisom. Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je znašala 138 tisoč evrov; do 23 tisoč evrov za vsako od 6 območij. Opredeljena vrednost za posamezen projekt je bila od 3 do 11.500 evrov.

Projekti bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2024, ki ga obravnava in sprejme Občinski svet Občine Sevnica.

Pobuda

Število glasov

Vrednost, ki se uvrsti v predlog proračuna

Dva prikazovalnika hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

98

7.000,00 EUR

Projektor in platno v Gasilski dom Poklek

197

4.400,00 EUR

Nova garažna vrata za Gasilski dom Blanca

183

11.500,00 EUR

Mestni koši za ločevanje odpadkov

9

11.500,00 EUR

Nakup stolov in miz za dvorano kulturnega doma Lukovec

147

3.000,00 EUR

Delna obnova Gasilskega doma Boštanj

264

11.500,00 EUR

Izdelava kuhinje v domu vaščanov in gasilcev na Okiču

277

8.500,00 EUR

Nova strešna kritina za Gasilski dom Krmelj

587

11.500,00 EUR

Izdaja knjige novejše zgodovine Šentjanža

68

4.900,00 EUR

Otroško igrišče na Velikem Cirniku

435

6.600,00 EUR

Mobilni oder in gasilske klopi za gasilski dom Telče

66

2.600,00 EUR

Dve solarni svetilki in tri cestnoprometna ogledala na Škovcu

197

10.500,00 EUR

Ureditev pogostitvenega prostora v Grozdetovi hiši

113

9.900,00 EUR

Urbano pohištvo, lesena stojnica, hladilna vitrina in košarkarski koš za Gasilski dom Zabukovje

192

11.500,00 EUR

Klopi in mize za pokopališče na Razborju

24

5.300,00 EUR

Ureditev vaškega igrišča na Bregu

77

6.200,00 EUR

 

Razpisi za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij, za deficitarne poklice in za študij v tujini

 

Objavljena sta razpisa Občine Sevnica za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice in razpis Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje za štipendiranje študija v tujini za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

RRA Posavje je na svoji spletni strani objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024. Razpis se izvaja v sodelovanju z Mestno občino Krško ter Občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica. Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so vpisani v študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva - restavratorstva kulturne dediščine. Razpis je odprt do vključno 13. 10. 2023. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RRA Posavje. 

Razpisna dokumentacija za razpisa za štipendije Občine Sevnica je dostopna na občinski spletni strani in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 17. 10. 2023 do 15. ure. 

Namen ukrepa štipendiranja bodočih prevzemnikov kmetij je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje.

Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije.

Občina Sevnica razpisuje tudi 25 štipendij za šolsko leto 2023/2024 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin - orodjar, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, strojni mehanik, pek, mesar, slaščičar, gastronom – hotelir (kuhar, natakar), mizar, zidar, klepar - krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar - črkoslikar, tapetnik, pečar - polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, bolničar – negovalec, kemijski tehnik, gastronomsko - turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik, lesarski tehnik in avtoservisni tehnik. 

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 24 tisoč evrovvišina mesečne štipendije znaša 80 evrov.

 

Kolesarjenje od Radeč do Brežic kot uvod v Evropski teden mobilnostiTeden med 16. in 22. septembrom že tradicionalno povezujemo z načeli trajnostne mobilnosti. S kolesarjenjem ob Savi od Radeč do Brežic, ki bo potekalo jutri, 16. septembra bodo občine Radeče, Sevnica, Krško in Brežice skupaj z organizatorjem Kolesarskim društvom Sevnica otvorile Evropski teden mobilnosti.

Kolesarska karavana se bo na pot odpravila ob 8. uri izpred TRC Savus v Radečah. Kolesarje v Sevnici s kratkim postankom na Glavnem trgu pričakujemo ob 10. uri.

 

Napoved regijskega obiska Slovenske filantropije v Sevnici

 

V ponedeljek, 18. in v torek, 19. septembra bo Slovenska Filantropija izvedla dvodnevni  regijski obisk v Sevnici. Regijski obiski predstavljajo neposreden stik s prostovoljskimi organizacijami na terenu, hkrati pa so tudi spodbuda k okrepitvi sodelovanja Slovenske filantropije s prostovoljskimi organizacijami, informiranje o novostih na področju prostovoljstva  in prispevek k prepoznavi prostovoljstva tako na lokalni kot tudi na regijski ravni.

Namen obiska je tudi promocija kakovostnega prostovoljstva, izobraževanje in povezovanje prostovoljskih organizacij  med seboj ter z drugimi  programi in organizacijami v regiji, svetovanje in mentorstvo organizacijam na področju prostovoljstva.

Številne prostovoljske organizacije tudi v občini Sevnica uresničujejo svoje poslanstvo  ob podpori lokalne skupnosti. Občina Sevnica vseskozi skrbi za ustvarjanje spodbudnega okolja za delovanje prostovoljskih organizacij, za vključevanja prostovoljstva v strategije, za zagotavljanje financiranja in možnost brezplačne rabe občinskih prostorov za prostovoljske organizacije na različnih področjih delovanja, kar prepoznava tudi Slovenska filantropija, ki se Občini Sevnica, v je v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v mesecu maju podelila že sedmi zaporedni naziv »Prostovoljstvu prijazna občina«.

Prvi dan bo namenjen posvetu na temo razvoja prostovoljstva v lokalni skupnosti in regiji, drugi dan pa bo namenjen za delavnico usposabljanje in individualno svetovanje prostovoljskim organizacijam na temo Zakona o prostovoljstvu in Strategiji razvoja prostovoljstva.

Vsebine regijskega obiska se bodo odvijale na Gradu Sevnica.

 

Proslava na Okroglicah


Pri spominskem obeležju na Okroglicah bo to nedeljo, 17. septembra 2023, ob 10. uri tradicionalna spominska slovesnost, posvečena padlim kurirjem kurirske postaje TV-S 5, ki je med drugo svetovno vojno imela pomembno povezovalno vlogo med pokrajinskimi vodstvi in vojaškim centrom. Slavnostna govornica bo podpredsednica Zveze združenj borcev za vrednote NOB dr. Ljubica Jelušič.  S kulturnim programom bodo slovesnost obogatili učenci podružnične šole Loka in Godba Blanški vinogradniki.

kuvertaNaroči se na e-novice