Gumb išči|

Zapri iskalnik

Zbiranje prijav škode na trajnih nasadih zaradi pozebe

13. 11. 2023 • Obvestila

Občina Sevnica obvešča, da bo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so imeli škodo na trajnih nasadih zaradi POZEBE v obdobju od 3. 4. do 7. 4. 2023.

Vloge se bodo na sedežu občine zbirale v času uradnih ur od 13. 11. do 21. 11. 2023.

Za prijavo škode je potrebno oddati izpolnjen obrazec. Obrazci so za izpolnjevanje na voljo tudi na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica (I. nadstropje občinske stavbe, pisarni št. 102 in 118).

Obrazec mora biti s strani oškodovanca izpolnjen in podpisan na obeh predvidenih mestih na obrazcu ter oddan osebno ali po navadni pošti.

K vlogi je potrebno priložiti kopijo subvencijske (zbirne) vloge za leto 2023.

V obrazcu 2 je obvezno izpolniti naslednje podatke:

  • nosilec KMG (ime in priimek) in kontaktna telefonska številka nosilca,
  • davčna številka,
  • naslov nosilca,
  • številka KMG – MID,
  • številka transakcijskega računa. 

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca pod točko Ocena škode se lahko oškodovanci obrnejo na Oddelek za gospodarske dejavnosti, osebno (v pisarno št. 102 in 118), po telefonu na številko 07 81 61 205 (Jasmina Veselinović) in na 07 81 61 233 (Vlasta Kuzmički). 

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo osebno, morajo s seboj prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2023, in sicer

  • kopijo prve strani zbirne vloge, kjer so osnovni podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu,
  • kopijo geoprostorskega obrazca za prijavo vlog in zahtevkov na površino (na tej strani zbirne oz. subvencijske vloge je zbirnik vseh GERK-ov z navedbo kultur in površin).

Kopije prej navedenih strani so potrebne zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec.

V primeru, da je bil pridelek zavarovan, je potrebno priložiti kopijo zavarovalne police.

Ocena škode se bo izdelala za reševanje potreb pri izvajanju ukrepov kmetijske politike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike. Ocenjena škoda bo tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

Pristojnost Občine Sevnica je zbrati vloge oškodovancev in jih posredovati na Upravo RS za zaščito in reševanje.

 

Obrazec_2_ocena_škode - 2 strani.docx

kuvertaNaroči se na e-novice