Gumb išči|

Zapri iskalnik

Ob svetovnem dnevu voda: Voda je vrednota

22. 3. 2024 • Novice Voda je neprecenljiva, nujna in nenadomestljiva. Poudarek svetovnega dne voda, ki ga vsakoletno obeležujemo na 22. marec, je zato ohranjanje in dostopnost tega vira, brez katerega ni življenja.

V Sloveniji in v sevniški občini dostopamo do čiste pitne vode, neposredno iz naših domačih pip, javnih pitnikov in naravnih zajetij. Ob zavedanju, da čista pitna voda ni neusahljiv vir, lokalna skupnost izvaja številne ukrepe, s katerimi pitno vodo ohranja, s tem pa omogoča udejanjenje temeljne človekove pravice dostopa do pitne vode. 

Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je eden od ključnih občinskih projektov zadnjega obdobja, katerega glavni cilj je bila povezava sistemov za preskrbo z vodo iz levega in desnega brega reke Save. Gradnja povezovalne hrbtenice vodovodnih sistemov se je izvajala na osmih odsekih, pri čemer je bilo zgrajenih 21 kilometrov novih cevovodov. V letošnjem letu se bodo izvajale priključitve posameznih gospodinjstev na novo skupno vodovodno omrežje, kar bo omogočilo opustitev nekaterih manj primernih površinskih vodnih virov. S postopnimi izboljšavami v zadnjih 20 letih je ta posodobitev omogočila povezavo več kot 11 tisoč prebivalcev sevniške občine na enoten vodovodni sistem.

Za ohranjanje vodnih virov je poleg urejenega vodovodnega sistema pomembno tudi urejeno odvajanje odpadnih voda. V projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Sevnica je bil poudarek na vzpostavitvi učinkovitega kanalizacijskega sistema. Projekt je obsegal gradnjo kanalov in pripadajočih objektov z namenom povečanja priključenosti prebivalcev mesta Sevnica na skupen kanalizacijski sistem, ki je vezan na centralno čistilno napravo na Logu.

Voda kot element narave predstavlja dragoceno dobrino, hkrati pa ob izrednih razmerah povzroči veliko škode. Ob lanskoletnih poplavah, ki so prizadele večji del Slovenije, kraji na območju spodnjega dela reke Save niso bili soočeni s težavami takšnega obsega. K temu so bistveno pripomogli protipoplavni ukrepi, ki so bili izvedeni v času gradnje hidroelektrarn. Upravljanje z vodotoki je izjemno pomemben ukrep, ki ohranja ravnovesje med izkoriščanjem vodnih virov in ohranjanjem varnih pogojev za življenje ob vodotokih. Za urejanje vodotokov je pristojna Direkcija RS za vode. Občina Sevnica si za ureditve predvsem manjših potokov hudourniške narave prizadeva z aktivno pripravo projektne dokumentacije, s čimer pospešuje ureditve protipoplavnih ukrepov. Na tak način je bil v spodnjem delu že urejen vodotok potoka Sevnična, v letošnjem letu pa se zaključuje še projektiranje protipoplavnih ureditev Sevnične gorvodno proti Poslovni coni INES.

Voda  nosi pomembno vlogo tudi v kmetijstvu. Ob reki Savi na območju krajevne skupnosti Blanca so urejeni namakalni sistemi, ki napajajo ob reki zasajene poljščine in sadno drevje, s tem pa bistveno vplivajo na kakovost letin tudi v obdobjih dlje trajajoče suše. S tem se zagotavlja učinkovita lokalna samooskrba in prehranska varnost.

Voda vpliva na naš vsakdan v zelo velikem obsegu. Kljub temu pogosto pozabljamo na njen pomen in njeno ohranjanje. Ob svetovnem dnevu voda zatorej namenimo pozornost prozorni tekočini, s katero si umijemo roke, okrepčamo žejo, skuhamo topel obrok, operemo svoja oblačila in izvajamo druga vsakodnevna opravila.  

kuvertaNaroči se na e-novice