Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poročilo 14. redne seje občinskega sveta

25. 4. 2024 • Novice Članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se na svoji 14. redni seji sestali 24. aprila v Kulturni dvorani Sevnica.

Po skrajšanem postopku so potrdili predlog podrobnega prostorskega načrta na območju Blance, s tem pa omogočili gradnjo dveh zasebnih stanovanjskih stavb z ureditvijo pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. Potrdili so tudi tehnično posodobitev grafičnega prikaza podrobne namenske rabe prostora občinskega prostorskega načrta. Usklajeni podatki namenske rabe prostora z zemljiškim katastrskim načrtom bodo poleg boljšega in natančnejšega prostorskega načrtovanja omogočili zanesljivejše lokacijske informacije, boljše preseke s pravnimi režimi, učinkovito uporabo podatkov pri odmerah nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, večjo natančnost in boljše informacije v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin in ustreznejše upravljanje s prostorom.

Seznanili so se s poročilom o delu Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica in s poročilom o izvajanju aktivnosti v okviru Strategije razvoja turizma v občni Sevnica za obdobje 2019–2024. Pritrdili so predlogu novega akcijskega načrta za destinacijo Sevnica za leto 2024, ki se izvaja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Akcijski načrt je sestavni del aktivnosti, s katerimi destinacija Sevnica ohranja pridobljeni Zlati znak Zelene sheme slovenskega turizma.

Potrdili so zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2023 in se seznanili z aktivnostmi participativnega proračuna za leto 2025. Javni poziv za podajo pobud bo tudi v letošnjem letu odprt v mesecu maju.

Članice in člani občinskega sveta so podali soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Sevnica za nov mandat in pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljic Vrtca Ciciban Sevnica in Osnovne šole Krmelj za naslednje 5-letno obdobje. Imenovali so tudi predstavnike Občine Sevnica kot ustanoviteljice v svete javnih zavodov in sicer glasbene šole, območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Osnovne šole Krmelj in Vrtec Ciciban Sevnica.

kuvertaNaroči se na e-novice