Gumb išči|

Zapri iskalnik

Skupna kmetijska politika - trajnostno prijazna: Kupcem najpomembnejše dobro počutje živali in varnost hrane

18. 6. 2024 • Obvestila

SKPTP logo 3.jpg

Vseevropske raziskave so pokazale, da bodo kupci bolj verjetno kupovali mlečne in mesne izdelke na podlagi dobrega počutja živali, okusa in kakovosti v primerjavi z dejavniki trajnosti.

Študija, ki so jo izvedli raziskovalci, je bila izvedena v petih evropskih državah. Pokazala je, da kupci sicer menijo, da je okoljska trajnost pomembna, vendar je pri odločitvah o nakupu na drugem mestu. Kupci so namreč dali prednost informacijam o dobrem počutju živali in varnosti hrane.

Raziskava je vključevala skoraj 3.200 potrošnikov na Češkem, v Španiji, na Švedskem, v Švici in Združenem kraljestvu, cilj pa je bil ugotoviti lastnosti, ki so jim najpomembnejše pri nakupu mesnih ali mlečnih izdelkov. Prosili so jih, naj ocenijo pomembnost 18 različnih dejavnikov pri nakupovanju mesnih in mlečnih izdelkov na lestvici od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno).

V vseh anketiranih državah so kupci dosledno dali prednost svežini, kakovosti/okusu in dobremu počutju živali kot najpomembnejšim lastnostim. Nasprotno pa so bili okoljski dejavniki, kot so razdalja, ki jo je prepotovala hrana, ogljični odtis in ekološka pridelava, ocenjeni kot manj pomembni pri odločitvi za nakup. Kljub vsemu so bile oznake trajnosti na izdelkih med kupci zaznane kot koristne.

Vedenje kupcev pri nakupu mlečnih izdelkov

Dobro počutje živali je bilo med petimi najpomembnejšimi lastnostmi mlečnih izdelkov v vseh državah (skupno 3. mesto) in najpomembnejše na Švedskem (1. mesto). Reja na prostem/prosta reja in paša sta bili ocenjeni kot manj pomembni (skupni uvrstitvi 6. in 11. mesto). Poleg tega so kupci mlečnih izdelkov ocenili lokalno prirejo kot najpomembnejšo lastnost v skupini okoljske trajnosti (skupna ocena 8), sledi pa ji trajnostna embalaža (skupna ocena 12). Merila trajnosti, kot so razdalja, ki jo prepotuje hrana, in ogljični odtis, so bila ocenjena kot manj pomembna (skupni uvrstitvi 13. in 14. mesto). Ekološka pridelava je bila v tem kontekstu najmanj pomembna (skupno 18. mesto), čeprav je bilo njeno skupno povprečje 3,2 in kaže, da je bila vseeno zaznana kot pomembna.

Kupci so navedli, da so informacije v zvezi z dobrim počutjem živali, varnostjo hrane ter zdravjem pri izbiri hrane pomembnejše od okoljske trajnosti.

Pri lastnostih izdelkov so udeleženci pri nakupu mesnih in mlečnih izdelkov kot najpomembnejše cenili svežino, kakovost/okus in dobrobit živali. Na splošno so udeleženci iz petih evropskih držav menili, da so trajnostne oznake za mesne in mlečne izdelke koristne. Na etiketah izdelkov so potrošniki cenili informacije o dobrem počutju živali, varnosti hrane ter zdravju.

Kupci veliko pozornosti namenjajo življenjskim pogojem živali, ki jih redijo za prirejo živil živalskega izvora. Sistemi označevanja, namenjeni obveščanju kupcev o dobrem počutju živali, so v Evropi v porastu. Ker se uporabljena merila med seboj zelo razlikujejo, lahko povzročajo zmedo pri potrošnikih. Evropska unija zato načrtuje uskladitev enotnega označevanja, ki bo temeljila na znanstvenih podlagah.


SKPTP46_foto

Vsebine v okviru projekta Skupna kmetijska politika – trajnostno prijazna (SKPTP) pripravlja Kmečki glas. Projekt SKPTP si prizadeva za ozaveščanje vseh državljanov o ukrepih, ki jih prinaša Skupna kmetijska politika (SKP), predvsem na področju trajnostnega kmetijstva. Ti ukrepi vključujejo doseganje okoljskih ciljev s spodbujanjem ekonomičnosti in konkurenčnosti slovenskega kmetijstva ter ozaveščanje mestnega prebivalstva o strategiji »od vil do vilic«. Zahvaljujoč skupni kmetijski politiki se je odnos pridelovalcev in rejcev do trajnostnega kmetijstva v zadnjem obdobju izboljšal. Poleg tega se trajnostna naravnanost vse bolj uveljavlja tudi v vsakdanjem življenju potrošnikov.

kuvertaNaroči se na e-novice