Gumb išči|

Zapri iskalnik

Več kot 350 tisoč evrov za društveno delovanje v letu 2024

10. 7. 2024 • Novice Objavljeni so rezultati letošnjih javnih razpisov in pozivov, namenjenih financiranju društvenega delovanja na področju športa, kulture, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega in socialnega varstva ter turizma.

Razpisi za letošnje leto so bili objavljeni februarja, po sprejemu proračuna za leto 2024. Prispele vloge so obravnavale strokovne komisije, ki so glede na vsebino posameznega razpisa določile število točk in na podlagi tega višino letnega financiranja. Društva so nato prejela odločbe z obrazložitvami. Skladno z razpisnimi pogoji je po prejetih podpisanih pogodbah, ki opredeljujejo financiranje posameznega društva, Občina Sevnica objavila rezultate posameznih razpisov

Največ sredstev namenjenih športnemu udejstvovanju

Za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2024 je Občina Sevnica namenila 196 tisoč evrov, od tega 118.500 evrov za tekmovalni šport, 38.500 evrov za netekmovalni šport, 11 tisoč evrov za usposabljanja in izobraževanja, 10 tisoč evrov za delovanje Športne zveze Sevnica, 6 tisoč evrov za delovanje posameznih društev, 8 tisoč evrov za izvedbo rekreativnih občinskih športnih lig in 4 tisoč evrov za izvedbo rekreativnih športnih prireditev. Sredstva so bila razdeljena 33 društvom.

Za ljubiteljsko kulturo dobrih 23 tisoč evrov več kot v lanskem letu

Za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v letu 2024 je Občina Sevnica namenila 71.738,94 evrov. Sredstva so bila razdeljena 29 društvom, namenjena pa so za izvedbo rednih vaj oziroma srečanj, za izvedbo samostojnih koncertov oziroma razstav ter za priložnostne nastope in razstave. Glede na posamezno dejavnost društva so sredstva namenjena tudi financiranju udeležb na tekmovanjih, financiranju vzdrževanja opreme in za članstvo v resorni zvezi. Občina Sevnica dodatna sredstva namenja društvom, ki v posameznem letu obeležujejo visoke jubileje.

Več sredstev za mladinske dejavnosti

Za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v letu 2024 je Občina Sevnica namenila 18 tisoč evrov, ki so bila razdeljena 13 društvom. Sredstva so med drugim namenjena za izvedbo počitniških varstev in oratorijev ter družabnih in izobraževalnih dogodkov za mlade.

Javni razpis na področju socialnega in zdravstvenega varstva

Za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2024 je Občina Sevnica namenila 25 tisoč evrov, ki so bila razdeljena 34 društvom, dvema društvoma več kot lani.

Sofinanciranje organizacije tradicionalnih turističnih prireditev

Za sofinanciranje turističnih prireditev, varovanje etnološke dediščine in urejanje turistične infrastrukture v letu 2024 Občina Sevnica namenja 13.027 evrov, ki so razdeljena med 19 društev za 31 prireditev. Največji delež sredstev je namenjen financiranju tradicionalnih prireditev, ki prikazujejo stare običaje, kot so martinovanje, sevniška salamijada, ročna košnja na Lisci, izdelovanje adventnih venčkov in gasilske igre brez meja. Pomemben del turistične ponudbe pa predstavljajo tudi športne in kulinarične prireditve, ki privabljajo obiskovalce iz širše okolice.

Občina Sevnica je v letošnjem letu prek javnih pozivov namenila še 7 tisoč evrov za delovanje veteranskih organizacij in 22 tisoč evrov za izvajalce s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena.

Z javnimi viri financiranja se ustvarja okolje za uspešno društveno delovanje 

S sofinanciranjem športnih, kulturnih, turističnih, mladinskih in drugih dejavnosti Občina Sevnica krepi in spodbuja prostovoljstvo ter povezovanje in sodelovanje med občani različnih generacij. Društveno delovanje ustvarja spodbudno okolje za osebno rast, za negovanje vrednot, za učenje novih spretnosti in pridobivanje novih izkušenj. Občina Sevnica bo zato tudi v prihodnje za društveno delovanje namenjala namenska sredstva, s tem pa spodbujala občanke in občane k soustvarjanju prijetnega in zanimivega lokalnega okolja.

 

kuvertaNaroči se na e-novice