Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prejemniki priznanj občine Sevnica

za leto 2023

 

Za edinstven prispevek k razvoju kulturne krajine občine, za večplastno in vsestransko ustvarjalnost ter za izjemen doprinos k prepoznavnosti sevniške občine prejme naziv

ČASTNI OBČAN OBČINE SEVNICA

Rudi Stopar

Rudi Stopar je kulturnik, ki je večplastni likovni in literarni ustvarjalnosti zavezan že več kot 60 let. Ustvaril je več kot 1000 skulptur, med njimi kar 35 spomenikov, spominskih obeležij in parkovnih skulptur, ki krasijo kraje v Sloveniji in tujini. V domači občini lahko občudujemo 12 njegovih stvaritev. Je avtor 20 grafičnih map in več deset akvarelov, risb, slik v oljni in akrilni tehniki.

Tako doma kot v tujini je svoja dela predstavil na 92 samostojnih razstavah in na 241 skupinskih razstavah. Ljubitelji umetnosti njegova dela hranijo na skoraj vseh kontinentih. Za svoja dela je prejel številne plakete in častna priznanja in je visoko cenjen v strokovnih umetniških krogih. 

Rudi Stopar se aktivno vključuje v kulturni utrip sevniške občine in Posavja. Je organizator številnih razstav in mednarodnih kulturnih prireditev. Je soustanovitelj »Sakure« v Galeriji Ana in Galerije Eskulap v Zdravstvenem domu Sevnica. Na Gradu Sevnica zadnjih 10 let v sklopu svoje stalne umetniške zbirke z naslovom Ogled na Gradu  ob podpori KŠTM Sevnica mesečno organizira razstave drugih umetnikov s spremljajočim kulturnim programom. V tem obdobju je predstavil več kot 150 slikarjev, grafikov in kiparjev iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije, Francije pa tudi iz Turčije, Kanade, Gambije, Sierra Leone, Peruja in Brazilije.

Devet let deluje kot mentor na Mednarodnem sevniškem likovnem shodu, ki ga organizira območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Sevnica. Je član več likovnih društev, med njimi OKO Krško, ki ga je ustanovil in mu predsedoval, Forma viva Makole in Karinta Prevalje. Je član združenja American Craft Council in častni občan mesta Dundas, province Ontario v Kanadi.

Njegove projekte lahko občudujemo v več krajih po občini. Med njimi so najbolj znani spominska skulptura, ki jo je izdelal ob 800. obletnici prve omembe Boštanja, vitražne slike na obnovljenih kapelicah Marijinega križevega pota na Topolovcu, okenski vitraži in oltarna vitražna slika v kapeli Doma Impoljca, opreme za kapelice v Dolenjem Boštanju, Križu nad Jelovcem in na Lokavcu. 

Rudi Stopar je uspešen pesnik in pisatelj. Izdal je 17 zbirk poezije. Od leta 1990 ustvarja haiku poezijo. Je član združenja Haiku International Association, ki ima sedež v Tokiu. Za svoje haikuje je prejel številne nagrade, tudi na Japonskem, v domovini te znamenite pesniške oblike. V Sloveniji je bil na natečaju Javnega sklada za kulturne dejavnosti z naslovom V zavetju besede v letu 2018 izbran za prvaka v skupini nad 70 let.

Rudi Stopar je vsestranski umetnik, ki je edinstveno prispeval k razvoju kulturne krajine sevniške občine in je zaslužen za izjemen doprinos k prepoznavnosti občine Sevnica.


Za negovanje dolgoletne tradicije gasilstva, za učinkovito varovanje ljudi in premoženja in za zavzeto soustvarjanje življenja v domačem kraju

GRB OBČINE SEVNICA

Prostovoljno gasilsko društvo Loka

V Prostovoljnem gasilskem društvu Loka negujejo tradicijo in srčnost prostovoljnega gasilstva že 140 let. Prvo »požarno brambo« v Loki je ustanovil poštar Franc Gamšek. Sprva je šlo za odsek Požarne brambe Radeče, od katere so se leto po ustanovitvi Ločani odcepili in ustanovili svoje gasilsko društvo, Gasilsko društvo Loka. V društvu še danes hranijo prvo brizgalno, ki so jo gasilci nabavili leta 1885. Do prve svetovne vojne so svojo opremo shranjevali v leseni baraki poleg cerkve, zaradi oddaljenosti od reke pa so v kraju zgradili dva prostorna vodnjaka. Po vojni se je začela akcija izgradnje gasilskega doma. Zemljišče za gasilski dom so prejeli v dar od graščaka Oskarja Taussiga. Graščak jim je tudi brezplačno izdelal načrte za gradnjo. Gasilski dom je bil dokončan leta 1933. Težki časi druge svetovne vojne skoraj ne bi prizanesli propadajoči in izropani gasilski opremi. Društvo je zopet zaživelo v začetku petdesetih let, ko so mu življenje vdahnili zavzeti mladi. S postopnim razvojem in novimi pridobitvami so ob 100. obletnici gasilci s ponosom razvili svoj prapor in namenu predali novo gasilsko vozilo proizvajalca TAM, ki ga loški gasilci priložnostno uporabljajo še danes. V devetdesetih letih so loški gasilci PGD Loka postali moderno gasilsko društvo.

Vsako leto se aktivnim in podpornim članom društva priključi tudi nekaj najmlajših krajanov, ki stopijo v vrste cicibanov ter predstavljajo svoje gasilsko društvo na tekmovanjih. PGD Loka se lahko pohvali tudi z zelo uspešnimi ekipami pionirjev in mladincev, saj tako fantje kot tudi dekleta dosegajo odmevne rezultate na občinskih in regionalnih tekmovanjih. Vaj se udeležujejo tudi aktivni člani društva, ki redno krepijo svoje spretnosti pri rokovanju z orodjem in utrjujejo usklajenost znotraj ekipe. Najstarejši aktivni člani, veteranke in veterani, so že dolga leta nepogrešljiv člen na tekmovanjih, ki jih organizira Gasilska zveza Sevnica. Vsakoletno organizirajo tekmovanje tudi sami – tekmovanje v veslanju za Pokal Sava. Tekmovanje tradicionalno sklenejo z največjim družabnim dogodkom v kraju, gasilsko veselico, ki ga dodatno obogatijo domače dobrote ob spremljavi žive glasbe.

Prostovoljno gasilsko društvo Loka so pomembna krajevna organizacija, ki ne skrbi zgolj za požarno varnost, ampak zavzeto soustvarja družbeno in družabno dogajanje v kraju.


Za pomemben prispevek k razvoju športa in promociji aktivnega načina življenja v lokalni skupnosti prejme

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Atletski klub Sevnica

Atletika se je v sevniški občini iz tekaške sekcije, ki jo je ustanovilo Športno društvo Log, organizirano začela razvijati leta 1992, ko je bil ustanovljen Atletski klub Sevnica. Člani kluba so uredili zunanje vadbene površine, za treninge pa so uporabljali tudi šolske telovadnice. Sevniški atleti so že leto po ustanovitvi kluba osvojili prve naslove državnih prvakov v teku na srednje in dolge proge v pionirski in mladinski kategoriji. Še leto kasneje je član kluba nastopil za državno reprezentanco na evropskem mladinskem prvenstvu v krosu. 

V svojih tridesetih letih delovanja so sevniški atleti redno osvajali medalje na državnih prvenstvih. Do danes so v različnih kategorijah osvojili kar 497 naslovov državnega prvaka. Sedem atletov je postavilo 18 državnih rekordov. Barve svoje države je v slovenski reprezentanci zastopalo 19 atletov, ki so zbrali točno 100 nastopov pod državnim grbom. Lokalna skupnost je 9 atletov sevniškega kluba razglasila za najboljše športnike v občini, odlične rezultate pa je prepoznala tudi Atletska zveza Slovenije, ki je dvema članoma kluba podelila naziv Atlet leta.

Atletski klub Sevnica se je izkazal tudi kot organizator športnih tekmovanj. Priredil je 13 tekov po ulicah Sevnice in osem sezon organiziral tekmovanja za sevniški pokal. Vsako leto ekipa kluba občino Sevnica zastopa na Krosu občinskih reprezentanc, kjer dosegajo vodilna mesta.

Atletski klub Sevnica uspešno združuje ljubitelje atletike in teka v občini in širše. Mladi atleti vadijo v skupinah v Sevnici, Boštanju, Krmelju, Tržišču in na Blanci. Članice in člani kluba zvesto sledijo klubskem sloganu treniraj trdo, zmaguj z lahkoto. S to popotnico se udeležujejo šolskih in državnih prvenstev v vseh kategorijah in dosegajo odlične rezultate.


Za izjemno predanost domačem kraju in raznoliko soustvarjanje družbenega življenja prejme

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Anton Štih

Anton Štih je poznan po svoji izjemni aktivnosti v domačem kraju Kamenica ter v krajevnih skupnostih Šentjanž in Krmelj. Odlikuje ga čut za odgovornost za razvoj domačega kraja in lokalne skupnosti. Predvsem po njegovih zaslugah je bila Kamenica ena izmed prvih vasi z asfaltirano cesto v Krajevni skupnosti Šentjanž in zanesljivim vodnim virom – vodohranom, s katerim je za vse vaščane zagotovil dostop do sveže pitne vode. Aktivno je sodeloval pri izgradnji rastlinske čistilne naprave, ene izmed prvih tovrstnih ureditev v sevniški občini.

Zaslužen je za uspešno celostno obnovo podružnične cerkve Sv. Marjete. Poleg strehe, fasade in zunanjih ureditev, ki so bile izvedene v preteklih letih, je bila v letošnjem letu dokončana celovita notranja obnova cerkve z vsemi oltarji. Zajeten organizacijski in tudi finančni zalogaj obnove je Anton Štih kot vodja obnovitvenega odbora s svojo angažiranostjo vodil kot projekt, pri katerem je bil prisoten v vseh fazah obnove. Oblikoval je idejno rešitev obnove, strokovno sodeloval z restavratorji iz celjske območne službe Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, fizično opravljal tudi najzahtevnejša dela, pri tem pa tudi koordiniral delo izvajalcev, vodil zapisnike, zbiral donatorska sredstva, sodeloval pri vseh ogledih in nenazadnje tudi na svoji domačiji ob zavzeti podpori soproge Vide gostil vse sodelujoče pri projektu.

Skoraj 40 let je tudi aktivni član Društva Svoboda Krmelj, sekcije Moške vokalne skupine Lira Krmelj. S svojim aktivnim pristopom do društvene dejavnosti je pomembno pripomogel k prepoznavnosti sekcije in k ohranjanju tradicije petja v lokalnem okolju.

Anton Štih dobršen del svojega življenja namenja pozitivnemu izboljšanju kvalitete življenja v svojem kraju in širše. S svojim delovanjem pušča trajen pečat, v domačih krajih pa je prepoznan kot človek z velikim srcem ter s posluhom za potrebe ljudi in svojega kraja. Vselej se zavzema za ohranjanje tradicije in kulturnega izročila okolja ter za ohranjanje bogate kulturne in naravne dediščine.


Za izjemen prispevek k prepoznavnosti domačega kraja in sevniške občine prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Zdravko Remar

Zdravko Remar je izjemno aktiven član lokalne skupnosti in predan soustvarjalec mnogoterih uspešnih turističnih zgodb v občini. Je ustanovni član Turističnega društva Šentjanž in zaslužen za organizacijo tradicionalnih in dobro obiskanih dogodkov, Šentjanška Bučariada in Šentjanška tržnica.

Bil je dolgoletni predsednik Turistične zveze Občine Sevnica. Za to, da je letos občinska turistična zveza obeležila 20. obletnico delovanja, se gre zagotovo zahvaliti njegovi predanosti, s katero je usmerjal delovanje zveze s smeri trajnostnega in zelenega razvoja turizma sevniške občine.

V turizmu je pred upokojitvijo deloval tudi poklicno. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi turistične agencije Doživljaj Posavje, ki je danes osrednja turistično-informativna točka v občini.

Zdravko Remar je že skoraj 50 let tudi nepogrešljiv član Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik. V društvu deluje kot operativni gasilec s činom gasilski častnik II. stopnje. Kot podpredsednik društva je vpet v organizacijo delovanja društva, ob 70. obletnici društva pa je aktivno soustvarjal vsebine za zbornik društva, ki je obogatil zgodovinsko literaturo kraja. V društvu je pomemben povezovalni člen, saj s svojim inovativnim pristopom uspešno tke vezi med različnimi generacijami.

Aktivno se vključuje tudi v infrastrukturne posodobitve v domačem kraju, na Velikem Cirniku. Sodeloval je pri ureditvah vaškega jedra, asfaltacijah cest, upravljanju vaškega vodovoda in pri obnovi cerkve. V zadnjem letu je kot član gradbenega odbora za ureditev poslovilne vežice veliko prispeval k realizaciji projekta.

Zdravko Remar je vedno pripravljen nesebično pomagati. Zaradi svoje umirjene narave, preudarnosti, vztrajnosti, optimizma in pristne človečnosti je izjemno spoštovan v svojem domačem kraju, v krajevni skupnosti in celotni občini. 


Za edinstven prispevek k razvoju kulture in za bogato gledališko ustvarjanje prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Sinjo Jezernik

Sinjo Jezernik je svojo ustvarjalno pot z vodenjem pogovorne oddaje pričel na Radiu Sevnica. V Šentjanžu je v Gostilni Repovž prirejal zanimive kulturne večere, kjer je ob spremljavi odlične kulinarike klepetal s priznanimi pisatelji, pevci in igralci.

Nekaj časa je vodil likovno galerijo Ana, ki je z umetnostjo razveseljevala v starem mestnem jedru Sevnice. Lahko se pohvali tudi kot režiser in avtor odrske predloge za gledališko igro Pod svobodnim soncem. V svoj gledališki opus je skozi leta umestil več del, med njimi igre Miklova Zala, Deseti brat in Celjski grofje. Pripravil je tudi predstavo Pet velikih, v sklopu katere so bili predstavljeni veliki slovenski avtorji.

Kot povezovalec je sodeloval z Godbo Sevnica in s kulturnimi vložki bogatil njihove koncerte.

Kot pripravljavec predloge, besedila in kot delni režiser je aktivno sooblikoval film Med legendo in resničnostjo, ki pripoveduje zgodovino dogajanja na sevniškem gradu. Film še danes predstavljajo vsem obiskovalcem gradu. V dokumentarnem filmu Od ribiča do graščaka je sodeloval kot igralec in kot idejni vodja.

Skozi različne priložnostne dogodke je upodobil številne znane domačine in Slovence – Blaža Jurka, Franceta Prešerna, Krjavlja, Patra Andreja Rezlja, Primoža Trubarja, Janeza Vajkarda Valavsorja in pa seveda tudi nepogrešljive dobre može Miklavža, Božička in Dedka Mraza.

V zadnjih letih je prepoznan predvsem po svoji vlogi Inocenca Moscona, barona na sevniškem gradu, ki skupaj z grajsko gospodo predstavlja sevniški grad in sodeluje na številnih priložnostnih dogodkih.

Sinjo Jezernik ni zgolj upodobitelj lika, je njegov ustvarjalec in idejni vodja. Je pobudnik ustanovitve društva Sevniški graščaki, v sklopu katerega s članicami in člani društva danes ustvarja raznolike tematske igrane predstave in doživetja za obiskovalce na Gradu Sevnica.


Za srčno soustvarjanje družbenega in družabnega življenja v svojem domačem kraju in lokalni skupnosti prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Stanko Lisec

Stanko Lisec je že od malih nog močno vpet v življenje in dogajanje v svojem domačem kraju, na Lukovcu. S srčnostjo in predanostjo bogati življenja sokrajank in sokrajanov.

V obdobju njegovega delovanja kot člana Sveta Krajevne skupnosti Boštanj in kot predsednika Vaške skupnosti Lukovec je kraj pridobil pomembne infrastrukturne posodobitve.

Ob prizadevanjih za številne ureditve cestno-prometne infrastrukture je kot predsednik gradbenih odborov zaslužen tudi za gradnjo kulturnega doma na Lukovcu in za obnovo cerkve sv. Marije Magdalene. Oba družbeno pomembna prostora povezujeta krajane v kulturnem, športnem in duhovnem udejstvovanju.

Že 23 let vodi Kulturno-športno društvo Lukovec. S svojimi predlogi, idejami in izvedenimi projekti zavzeto usmerja razvoj društva, ki se lahko pohvali s številnimi prepoznavnimi projekti. Je pobudnik danes tradicionalnih dogodkov na Lukovcu: jurjevanja, postavljanja mlaja in kresovanja. Organiziral je tudi številne pohode, čistilne akcije, strokovne ekskurzije in priložnostna srečanja namenjena vsem generacijam.

Njegovo delovanje je vselej usmerjeno v dobro počutje sokrajanov in obiskovalcev Lukovca. Stanko Lisec je močno vpet v vsakdanje življenje v kraju, ob tem pa z velikim ponosom predstavlja številne dosežke in napredek kraja ob pripovedovanju zgodb o dobrih ljudeh, ki tam živijo.

S svojim trdim delom, bogatimi izkušnjami, potrpežljivostjo in pozitivno energijo je nepogrešljiv krajan, ki pomembno prispeva k spoštovanju in ohranjanju tradicije ter k gradnji trdne in povezane skupnosti.


kuvertaNaroči se na e-novice