Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

Obnova Tončkovega doma z urejanjem širšega območja Lisce

Začetek projekta

1. 1. 2012

Zaključek projekta

31. 12. 2023

Vrednost

1.000.000,00 €

Lisca je eden najvišjih vrhov Posavja z dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo, saj je bila prva planinska koča na Lisci postavljena že leta 1902. 948 metrov visoka Lisca je priljubljena planinska, kolesarska, izletniška, padalska in turistična točka. Ima izjemen potencial za razvoj turizma, malega gospodarstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podeželju ter zaposlitvenih možnosti v ožji in širši regiji. 

Tončkov dom stoji na razgledni ploščadi na južni strani tik pod vrhom Lisce in je dobil ime po Tončku Čebularju iz Leskovca pri Krškem, ki je bil po drugi svetovni vojni predsednik Planinskega društva Lisca in je vodil izgradnjo doma na Lisci, ki so ga odprli leta 1952. 

Občina Sevnica si kot lastnik Tončkovega doma na Lisci prizadeva za celostno ureditev širšega območja te priljubljene pohodniške in izletniške točke s poudarkom na trajnostnem in sonaravnem razvoju. Poleg okoljskih in infrastrukturnih ureditev območja Lisce so po prenosu lastništva Tončkovega doma s strani Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije na Občino Sevnica v letu 2014 potekale tudi postopne ureditve notranjih prostorov doma.

Postopna obnova Tončkovega doma je potekala skozi različne projekte, podprte tako z evropskimi kot proračunskimi sredstvi. 

Tončkov dom na Lisci-LOGOTIP 

 

O ponudbi Tončkovega doma na Lisci

fb-zelena   Tončkov dom na Lisci

 

 

 

Posodobitve Tončkovega doma s širšimi infrastrukturnimi ureditvami okolice 

V letih 2012 in 2013 

je Občina Sevnica na Lisci izvedla tri pomembnejše projekte: izgradnjo rastlinske čistilne naprave, vodovodnega omrežja in priklopa na optično omrežje. Z vsemi navedenimi projekti je Občina Sevnica uspešno revitalizirala širše območje Lisce ter pospešila vpliv na razvoj dodatnih dejavnosti na podeželju v širši okolici Lisce.

Rastlinska čistilna naprava na Lisci je namenjena čiščenju komunalne vode iz Tončkovega doma in Jurkove koče. Grede se raztezajo na površini 125 m2 neposredno za Tončkovim domom, vodo pa čistijo močvirske rastline, kot so navadni trs, rogoz in šaš. Kapaciteta čiščenja rastlinske čistilne naprave na Lisci je 49 populacijskih enot. Rastlinske čistilne naprave uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave pri čiščenju odpadnih voda. Delujejo na podlagi filtracije vode skozi koreninski sistem močvirskih rastlin. So učinkovita rešitev zlasti za območja z razpršeno poselitvijo, kjer gradnja klasičnih čistilnih naprav ni okoljsko ali stroškovno sprejemljiva oziroma kjer naselja ne morejo biti priključena na javno kanalizacijo. 

Rastlinska čistilna naprava na Lisci©Ljubo MotoreRastlinska čistilna naprava na Lisci   Lisca_rastlinska čistilna naprava 

Ob obisku vlade tudi odprtje rastlinske čistilne naprave na Lisci

Tudi vodovodno omrežje je bilo izgrajeno do najvišje točke v občini na 948 metrih nadmorske višine. V sklopu projekta Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, ki se je zaključil na širšem območju levega brega reke Save, je to eden od šestih odsekov, ki je poleg izboljšanja same vodooskrbe na tem območju velikega pomena za nadaljnji razvoj Lisce. Izvedena je bila izgradnja novega javnega vodovodnega sistema, ki je nadomestila samooskrbni vodovodni sistem na Lisci, zgrajen pred petimi desetletji. S to pridobitvijo je bistveno izboljšana tudi požarna varnost. Odsek vodovodnega sistema se prične pri vodohranu Dolna pod Lisco v velikosti 20 kubičnih metrov, na 377 metrih nadmorske višine. Od tam voda potuje po 2000 metrih vodovodnih cevi do 5-kubičnega zajetja Lisca na višini 948 metrov nadmorske višine. V prvem delu omrežja je potisk vode proti Lisci okrog 30 barov, v zadnjem delu pa okrog 10 barov. Gradnja vodovodnega sistema na Lisco je bila zaradi skalnatega terena in same nadmorske višine ena najzahtevnejših gradenj vodovodov na območju sevniške občine.

 

 

V letu 2014

je bila podpisana pogodba o prenosu lastništva s strani Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenije na Občino Sevnica. 

Istega leta je bilo pri Tončkovem domu postavljeno novo otroško igrišče.

Otroško igrišče na LisciOtroško igrišče na Lisci

 

V letu 2015

so bila iz proračuna Občine Sevnica zagotovljena sredstva za osnovno investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma na Lisci. V objektu so se na novo uredile sanitarije v kleti ter zamenjala stara dotrajana okna v pritličju in kleti.

Občina Sevnica je v tem času za Tončkov dom pridobila certifikata družinam prijazna planinska koča in okolju prijazna planinska koča.

Lisca_Tončkov dom_družinam prijazna planinska koča.jpg      Lisca_Tončkov dom_okolju prijazna planinska koča.jpg 

 

V letu 2016

je Občina Sevnica nadaljevala z investicijskim vzdrževanjem Tončkovega doma. S sredstvi, ki jih je občina pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma, ter z dodatnimi proračunskimi sredstvi, so bila v objektu opravljena naslednja dela: sanacija sanitarij, potrebna gradbena dela v zgornji etaži Tončkovega doma ter montaža toplotne črpalke z izmenjevalcem, električnim grelcem in vodenim zrakom. 

 

V letu 2017

je bilo posodobljeno igrišče na Lisci, kar vključuje zamenjavo ograje ter novo asfaltno prevleko in zaris celotnega igrišča. Odstranjena je bila dotrajana cisterna za kurilno olje, ki je pomenila veliko potencialno grožnjo za okolje na Lisci. Občina Sevnica je pristopila k celoviti rešitvi ureditve Tončkovega doma. Izdelana je bila idejna arhitekturna zasnova rekonstrukcije objekta s posnetkom obstoječega stanja in geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije.

 

V letu 2018

je bila pridobljena potrebna dokumentacija za rušenje depandans, dokončno so bili urejeni pritlični prostori ter pričelo se je z investicijskimi deli osrednjih prostorov Tončkovega doma.

Občina Sevnica je za Tončkov dom na Lisci pridobila znak kolesarskega nastanitvenega obrata. Znak podeljuje Združenje za pohodništvo in kolesarjenje na podlagi javnega poziva za specializacijo namestitev za pohodnike in kolesarje. Znaki so pridobljeni po kriterijih pohodniških trženjskih standardov. Pridobljeni znak kolesarskega nastanitvenega obrata zagotavlja kolesarjem na Lisci, poleg že uveljavljene gostinsko-nastanitvene ponudbe, tudi osnovne turistične informacije in nasvete o ponudbi za kolesarje v občini ter še številne druge, pohodnikom in kolesarjem koristne informacije. 

Znak kolesarskega nastanitvenega obrataZnak kolesarskega nastanitvenega obrata

Ureditve na Lisci v okviru projekta "Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje"

Mladi raziskali Lisco, njene možnosti in priložnosti

 

V letu 2019

je Občina Sevnica sredstva, ki jih je pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma, v sklopu katerega je bila dokončana ureditev jedilnice. Izvedena je bila rekonstrukcija tal, sten in stropa, nove so elektro- in strojne instalacije. Največja osvežitev prostora je nova oprema z mizami, stoli in stenskimi oblogami, jedilnico lepša nov kamin.

  Lisca_nova jedilnica_04.JPG   Lisca_nova jedilnica_02.JPG 

Nova jedilnica Tončkovega doma vabi k obisku

Obnova strehe Tončkovega doma©Bojan KostevcObnova strehe Tončkovega doma

Obnovljena je bila streha Tončkovega doma z rekonstrukcijo ostrešja. 

 

V letu 2020

Tončkov dom na Lisci 

Izvedena je bila prenova kuhinje s spremljajočimi prostori ter preureditev spominske sobe. S temi ureditvami je pritličje Tončkovega doma v letu 2020 zaživelo v povsem novi podobi. 

Kuhinja pred in med obnovoKuhinja pred in med obnovo

Točilni pult Tončkovega doma v novi preoblekiTočilni pult Tončkovega doma v novi preobleki

Tončkov dom na Lisci ima novega najemnika

 

 

Občina Sevnica je izvedla rušitev statično neprimernih depandans in naročila izdelavo idejne zasnove novega objekta na mestu nekdanjih depandans.

Porušene depandanse na Lisci ©Bojan KostevcPorušene depandanse na Lisci

 

V letu 2021

Lisca je naravna vrednota – skrb vseh je, da to tudi ostane

Pomembna koraka do celovite obnove Tončkovega doma

Podpis pogodbe za nakup opreme nastanitvenih kapacitet Tončkovega doma

Urejeni so bili nastanitveni prostori v Tončkovem domu. S prenovo namestitvenih kapacitet je Tončkov dom pridobil možnost nudenja razširjene ponudbe doživetja Lisce za vse obiskovalce, ki bi si na območju te priljubljene izletniške in pohodniške točke želeli ostati dlje časa. 

Tončkov dom na Lisci_prenovljena skupinska soba v mansardi Tončkov dom na Lisci_prenovljena skupinska soba v mansardi-03 Tončkov dom na Lisci-prenovljene sobe Tončkov dom na Lisci-soba za druženje v mansardi 

Prenovljene namestitvene kapacitete Tončkovega doma za razširjeno ponudbo doživetja Lisce

Predstavitev dobrih praks LEADER/CLLD - Tončkov dom na Lisci

 

 


Povezani projekti:

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje

Pametne vasi za jutri

Centri interpretacije zavarovanih območij

Ribe na naravovarstvenem območju

Z ribami do zdravja


kuvertaNaroči se na e-novice