Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prenovljene namestitvene kapacitete Tončkovega doma za razširjeno ponudbo doživetja Lisce

10. 7. 2021 • Novice Dne 8. julija 2021 smo namenu slovesno predali prenovljene namestitvene kapacitete Tončkovega doma na Lisci.

LOGO ZA NOVICE_skupine logotipov za projekte_Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 

logotip CIZO 

Pod okriljem projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij«, v katerem sodelujejo štiri lokalne akcijske skupine s štirih zavarovanih območij narave, so partnerji iz Posavja – Regionalna razvojna agencija Posavje, Lokalna akcijska skupina Posavje, Občina Sevnica in Kozjanski park – širši javnosti predstavili ključni rezultat projekta, ki bo obogatil turistično ponudbo Posavja in pripomogel k večji ozaveščenosti o varovanju okolja.

1 Ob simbolnem odprtju z rezom traku: predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Peter Požun, Lucija Avguštin iz Regionalne agencije Posavje, župan Srečko Ocvirk in najemnik Tončkovega doma Tomaž Rantah.

Projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« je za razvoj Tončkovega doma na Lisci, ki se nahaja na biosfernem območju Kozjanskega in Obsotelja, zelo pomemben. Gre za velik korak v prizadevanjih Občine Sevnica kot lastnice objekta k celoviti obnovi Tončkovega doma.

7 

V sklopu projekta je bila izvedena celovita preureditev prostorov prvega nadstropja in zamenjava dotrajanega pohištva z novim v vseh prostorih etaže. Povsem prenovljenih je v tem nadstropju tako deset sob s sanitarijami, prav tako tudi zunanje stavbno pohištvo.

danes 2 

4 

danes 3 

Poleg prenove prvega nadstropja pa je Občina Sevnica v sklopu projekta »Z ribami do zdravja« celovito prenovila tudi mansardni del Tončkovega doma, ki vključuje prenovo petih sob in sanitarij.

2 

3 

Objekt skupno zagotavlja namestitvene kapacitete za skupno 50 oseb. S prenovo vseh namestitvenih kapacitet je Tončkov dom pridobil možnost nudenja razširjene ponudbe doživetja Lisce za vse obiskovalce, ki bi si na območju te priljubljene izletniške in pohodniške točke želeli ostati dlje časa.

Vrednost prenove obeh nadstropij z izvedbo gradbeno-obrtniških del ter elektro- in strojnih inštalacij je znašala 372 tisoč evrov, pri čemer je Občina Sevnica z naslova obeh omenjenih projektov prejela 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Vrednost opreme 15 sob in sanitarij pa je znašala 73 tisoč evrov.

5 

S programi, ki se že in se bodo tudi v prihodnje izvajali v Tončkovem domu, se objekt vključuje v trajnostno rabo, ki je skladna s potencialom razvoja drugih programov in dejavnosti, na primer z izobraževalnimi dejavnostmi, z zelenim in trajnostnim turizmom, z ozaveščanjem o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter drugimi.

Več informacij o aktualnih zadevah LAS Posavje in projektu »Centri interpretacije zavarovanih območij« na spletni strani LAS Posavje: LAS Posavje - Lokalna akcijska skupina Posavje (las-posavje.si)

Kronološki pregled posodobitev Tončkovega doma na Lisci s širšimi infrastrukturnimi ureditvami okolice na spletni strani Občine Sevnica