Gumb išči|

Zapri iskalnik

Vsi projekti

2018–2023: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica

Začetek projekta

1. 11. 2018

Zaključek projekta

30. 6. 2023

Vrednost

966.951,06 €

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si

EU sklad KOHEZIJA_LOGO_WEB       KANALIZACIJA_LOGO_mini_ZA WEB

Podpora Evropske unije in državnega proračuna za realizacijo projekta je 547.847,78 EUR. 

Kohezijski sklad za realizacijo projekta prispeva: 465.670,61 EUR.

Republika Slovenija za realizacijo projekta prispeva: 82.177,17 EUR. 

Izvajalec del: JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica

Vrednost izvajalskih del: 654.977,28 EUR (pogodbena vrednost z vključenim DDV je 799.072,28 EUR).


Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na sistem.

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči.

V okviru investicije se bodo dela izvajala na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski nad klavnico ter Pod Vrtačo.

Obrtna cona na Planinski cesti:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 1.png

  Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske cesteOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske ceste  Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske cesteOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske cesteOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske cesteOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske ceste    Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske cesteOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Planinske ceste

Ribniki in Bohorska cesta:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 2 in 3.PNG

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje RibnikiOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Ribniki    

kanalizacija_Bohorska-2023-01.JPG   kanalizacija_Bohorska-2023-02.JPGOdvajanje in čiščenje odpadnih voda Sevnica-01.jpg kanalizacija_Ribniki-2023-02.JPG

Kvedrova cesta:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 10-13.PNG

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Kvedrove cesteOdvajanje in čiščenje odpadnih voda - območje Kvedrove ceste   Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Sevnica-04.JPG

kanalizacija_Kvedrova-2023-05.JPG   kanalizacija_Kvedrova-2023-03.JPGkanalizacija_Kvedrova-2023-02.JPG   kanalizacija_Kvedrova-2023-01.JPG

Drožanjska ulica in Pod vrtačo:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 19 in 20.PNG

kanalizacija_pod Vrtačo-2023-01.JPG   kanalizacija_pod Vrtačo-2023-03.JPGkanalizacija_pod Vrtačo-2023-02.JPG   kanalizacija_pod Vrtačo-2023-04.JPGkanalizacija_pod Vrtačo-2023-05.JPG   kanalizacija_pod Vrtačo-2023-06.JPG

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si)


povezane vsebine: 

Podpisana pogodba za projekt ureditve kanalizacijskih sistemov v Sevnici

Nadaljuje se urejanje kanalizacijskega omrežja v Sevnici_Posavski obzornik, 12. maj 2022, občinske strani

Ustrezna komunalna infrastruktura za kakovost bivanja_Posavski obzornik

Vrt in voda v poletnih mesecih_Posavski obzornik

Voda - najdragocenejša dobrina_Posavski obzornik

Vrnimo vodo očiščeno v naravno okolje_Posavski obzornik

Odpadna voda je obnovljiv vir_Posavski obzornik

Urejen kanalizacijski sistem prispeva k varovanju in zaščiti vodnih virov


kuvertaNaroči se na e-novice