Gumb išči|

Zapri iskalnik

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica

Začetek projekta

15. 1. 2018

Zaključek projekta

31. 12. 2023

Vrednost

792.582,82 €

Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo mogoče priključiti dodatne enote na sistem.

Projekt vključuje gradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, rezultat projekta bo tudi hidravlično izboljšanje posameznih delov kanalizacije. Projekt obsega gradnjo fekalne kanalizacije, ki jo sestavlja 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala v skupni dolžini 1,58 km ter 2 črpališči.

V okviru investicije se bodo dela izvajala na območjih obrtne cone na Planinski ulici, na Ribnikih, na Kvedrovi ulici, na Drožanjski nad klavnico ter Pod Vrtačo.

Obrtna cona na Planinski ulici:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 1.png 

Ribniki:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 2 in 3.PNG 

Kvedrova ulica:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 10-13.PNG 

Drožanjska ulica in Pod vrtačo:

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save_GRAFIKA_kanal 19 in 20.PNG 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si)

Naroči se na e-novice