Gumb išči|

Zapri iskalnik

Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (lamela IX.)

Status: veljaven

Datum pričetka urejanja prostorskega akta: 25. 7. 2022
Osnutek: 22. 9. 2022
Osnutek za prva mnenja: 27. 12. 2022

Dopolnjen osnutek 30. 1. 2023
Javna razgrnitev: 6. 2. 2023 - 7.3.2023
Javna obravnava: 1. 3. 2023 ob 17. uri v prostorih TVD Partizan, Boštanj 31, 8294 Boštanj
Predlog: 15. 3. 2023
Sprejet dokument: 17.4.2023


 

Investitor in pobudnik izdelave SD OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj- Sv. Križ je  Baron international trgovina d.o.o.

Baron International d.o.o. je danes registrirano kot ne-specializirana trgovina na debelo G46.900, je podjetje z dolgoletno tradicijo v distribuciji in širokim asortimentom blagovnih znamk. V poslovni coni Boštanj ima zgrajen proizvodno - skladiščni objekt.
Z nakupom zemljišča v Dolenjem Boštanju želi zgraditi stanovanjska objekta za bivanje ter urediti površine za rekreacijo in oddih.

Območje SD OPPN je umeščeno med lokalno cesto št. LC 372342 Boštanj – Dolenji Boštanj na severozahodni strani in javno potjo JP št.872441 Globela-Dolenji Boštanj na južni strani ter javno potjo 872741 Dolenji Boštanj – hišna števila 94 na vzhodni strani.

sd_oppn_sv_kriz_baron 

 

kuvertaNaroči se na e-novice