Gumb išči|

Zapri iskalnik

Obvestilo o pričetku popisa škode po neurju 2. junija 2022

13. 6. 2022 • Novice Občina Sevnica obvešča vse občane, ki so utrpeli gmotno škodo zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo na območju Krajevne skupnosti Tržišče 2. junija 2022, da bo prišela s podpisom škode.

Škoda se lahko prijavi v času od 14. 6. do vključno 21. 6. 2022.

Oškodovanci predhodno prijavijo škodo na Občino Sevnica in se dogovorijo za termin ogleda na naslednje telefonske številke:
- škoda na kmetijskih površinah (obrazec št. 1) - 07 81 61 205, Jasmina Veselinovič, svetovalka za gospodarske dejavnosti;
- škoda na objektih (obrazec št. 4) - 07 81 61 229, Borut Simončič, referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito ali
- sprejemna pisarna Občine Sevnica - 07 81 61 200.

Škodo je potrebno prjaviti na obrazcih. Ti so dostopni tudi na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Škoda se bo popisovala na terenu od 22. do 24. junija 2022.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da sredstev ni mogoče pridobiti ali dodeliti za odpravo posledic neugodnih vremenskih razmer v kmetijski proizvodnji, če je bila za odpravo teh posledic omogočena pridobitev državne pomoči v obliki sofinanciranja zavarovalne premije.      Iz navedenega sledi, da se popis škode uničenih pridelkov na kmetijski površinah ne popisuje. Lahko pa nosilec kmetijskega gospodarstva, ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi, sporoči višjo silo na obrazcu, kije dostopen na spletni strani ARSKTRP. Več informacij je objavljenih v obestilu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

 

Da bo izvedba popisa hitra in učinkovita, naj oškodovanci za potrebe popisa pripravijo naslednje podatke: 

  •  ZA OBJEKTE: parcelne številke na kateri stoji poškodovan objekt oz. je bilo poškodovano zemljišče, leto zgraditve objekta, neto uporaba površina poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO.
  • ZA KMETIJSKE POVRŠINE: številko KMG-MID, davčno številko nosilca, številko GERK-a, parcelno številko in katastrsko občino, vrsto kmetijske površine, odstotek poškodovanosti in površino poškodovane kulture. Škoda na kmetijskem zemljišču se oceni v višini vrednosti del, potrebnih za vzpostavitev kmetijskega zemljišča v stanje pred nesrečo.

Do obiska komisije naj oškodovanci pripravijo tudi morebitne fotografije o škodi, ki so jo utrpeli ob neurju.

kuvertaNaroči se na e-novice