Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prejemniki priznanj Občine Sevnica za leto 2022

14. 11. 2022 • Novice

Za odgovorno opravljanje poslanstva socialno-varstvenih storitev in ob 70. jubileju prejme

GRB OBČINE SEVNICA

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Grb Občine Sevnica_DUO Impoljca.jpg Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca deluje že 70 let. Skozi svojo bogato zgodovino se je poslanstvo doma spreminjalo in nenehno razvijalo. Danes je Dom Impoljca priznana in široko prepoznana ustanova institucionalnega varstva tako v regiji kot širše. 

Začetki institucionalne oskrbe na Impoljci segajo v leto 1952. Prvi stanovalci doma so bili posamezniki iz družbenega obrobja, ki so prihajali tako iz posavskega kot tudi dolenjskega okolja. Za njihovo oskrbo in nego so skrbele bolniške strežnice, po potrebi pa je Impoljco obiskoval tudi zdravnik Zdravstvenega doma Sevnica, dr. Jurij Pesjak.

 

Deset let po ustanovitvi je dom doživel prvo dogradnjo. Nekdanja gospodarska poslopja na posestvu so preuredili v bivalne prostore, zato je dom lahko sprejel več oskrbovancev, predvsem posameznikov, ki so zaradi težav z duševnim zdravjem potrebovali institucionalno oskrbo. Do leta 1976 je Dom Impoljca oskrboval že 250 posameznikov. 10 let kasneje so v domu že prevladovali oskrbovanci s kroničnimi duševnimi boleznimi, duševno manj razviti in lažje psihoorgansko prizadeti. Ti posamezniki so našli svoj dom na Impoljci potem, ko jih v domovih za starejše niso sprejeli. 

Občine Sevnica, Krško in Brežice so v 70. letih prejšnjega stoletja sofinancirale gradnjo dodatnih nastanitvenih kapacitet, tokrat namenjenih starejšim. Dom upokojencev Krško so odprli leta 1977, dve leti kasneje pa Dom upokojencev Brežice in Dom upokojencev Sevnica. 
V obdobju od leta 1989 do 1992 je potekala celovita preureditev doma na Impoljci, saj je bila za ustrezno kakovost bivanja oskrbovancev nujna prilagoditev prostorov. 

Danes je Dom Impoljca sodobna in za izvajanje svojih programov primerna stavba. Skupaj z enotami v Brežicah in Sevnici ter z dislociranimi enotami Dom Impoljca nosi ključno vlogo pri zagotavljanju socialno-varstvenih storitev. Na vseh lokacijah nudi skupno 556 mest. So eden večjih delodajalcev v Občini Sevnica. Skupno zaposlujejo preko 430 javnih uslužbencev.

Razvojna naravnanost Doma Impoljca je usmerjena v dobrobit svojih stanovalcev, katerim nudi vse potrebno za čim bolj prijetno sobivanje. Z izvajanjem raznolikih programov, tako strokovnih kot tudi družabnih, Dom Impoljca ključno pripomore k izboljšanju kakovosti življenja stanovalcev. 
Osnovno vodilo njihovega dela je spoštovanje edinstvenosti človeka, njegove življenjske zgodbe in celovitosti. Poslanstvo uresničujejo skozi zaupen odnos, dragoceno sodelovanje in povezovanje s svojci, širšim socialnim okoljem, sorodnimi ustanovami, prostovoljci, poslovnimi partnerji. Njihova življenja bogati tudi medgeneracijsko povezovanje. So Dom kakovosti, ponosni prejemnik standarda kakovosti E-qalin, ki so ga začeli uvajati že leta 2008.

Z nudenjem strokovnih in kakovostnih storitev po meri stanovalcev, s srčnostjo in bližino, s povezanim delovanjem in sodelovanjem z različnimi deležniki lokalne in regionalne skupnosti Dom Impoljca resnično uspešno udejanja svoje poslanstvo – življenju dajejo pomen. 

DUO Impoljca

 

Za pomemben prispevek k ohranjanju narave in ob 65. jubileju prejme

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Ribiška družina Sevnica

Zlata plaketa Občine Sevnica_Ribiška družina Sevnica.jpg Ribiška družina Sevnica neguje tradicijo ribištva že več kot 65 let. Združuje člane iz vseh starostnih obdobij, vanjo pa so vključeni tudi člani, ki prihajajo iz drugih občin. 

Ribiška družina Sevnica upravlja območja reke Save od izliva Črnega potoka do izliva potoka Blanščica, celotno območje reke Mirne s pritoki in več ribnikov na območju občin Sevnica, Škocjan, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna.

Že vrsto let aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo in različnimi organizacijami ter soustvarja izobraževalne vsebine pri raznolikih projektih. Med njimi so najbolj prepoznavni Najboljša riba je posavska riba, Ribe na šolskih krožnikih in pa projekt postavitve informacijskih tabel na ribji stezi od Hidroelektrarni Arto-Blanca.

Skozi izvedene izobraževalne delavnice in terenske predstavitve v sklopu projektov je Ribiška družina Sevnica aktivno prispevala k osveščanju mladih o zdravem načinu življenja in prehranjevanja, k poznavanju biotske raznovrstnosti v lokalnem okolju in k večjemu zavedanju o pomembnosti ohranjanja naravnih habitatov. 

Ribiška družina Sevnica tudi že vrsto let organizira tekmovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni. V letu 2012 je prvič sodelovala pri organizaciji Svetovnega prvenstva v ribolovu za mladince, ki je potekalo na tekmovalni trasi na Orehovem. V letu 2015 je uspešno organizirala Svetovno prvenstvo v lovu rib. V letošnjem letu je ponovno uspešno organizirala Svetovno prvenstvo v lovu rib s plovcem za mladince. Odzivi udeležencev tekmovanj so bili vselej pozitivni.

Tako pri organizaciji tekmovanj kot pri drugih aktivnostih ribiške družine redno sodeluje več deset članov družine, ki s svojim prostovoljnim delom zagotavljajo uspešno izvedbo.
Ribiška družina je s svojim dolgoletnim delovanjem, uspešno organizacijo mednarodnih tekmovanj, skrbnostjo do življa v vodotokih in aktivnim ohranjanjem biotske raznovrstnosti veliko prispevala k prepoznavnosti občine Sevnica v Sloveniji in širše. 

 

Ribiška družina Sevnica

 

Za družben prispevek k razvoju kulture in glasbenem ustvarjanju prejmeta

ZLATO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Zoran Košir in Jože Košir

Zlata plaketa Občine Sevnica_Zoran in Jože Košir.jpg Zoran in Jože Košir sta priznana glasbenika, ki sta s svojim delovanjem dober glas o občini Sevnice ponesla tako v druge slovenske kraje kot tudi izven meja Slovenije. 

Zoran Košir je poklicno vpet v glasbo, saj je zaposlen kot profesor kitare na Glasbeni šoli Sevnica. Kitaro je začel igrati leta 1973. Znanja in dragocene izkušnje si je pridobil na izobraževanjih doma in v tujini. Sodeloval je s številnimi priznanimi glasbenimi ustvarjalci, kot so Big Band RTV Slovenija, Orkester Slovenske Filharmonije Ljubljana, Orkester SNG Opera in balet Ljubljana, Orkester Slovenske vojske, Ansambel ŠOK, Petar Ugrin band, Oto Pestner, Andrej Šifrer, Alenka Godec, Darja Švajger, Nuša Derenda, Uroš Perić in še veliko drugih. Sodeloval je na priznanih glasbenih festivalih in oddajah kot so Slovenska popevka, Pesem Evrovizije, Melodije morja in sonca, Festival Narečnih popevk, Veseli tobogan, Kar znaš, to veljaš. 
S svojim hobijem, radioamaterstvom, se ukvarja že 45 let. Dosega visoke uvrstitve na državnih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih. Sodeluje tudi v skupini ARON – Amatersko radijsko omrežje za nevarnost. Namen skupine je sodelovanje s Civilno zaščito v primeru odpovedi električne energije, odpovedi komunikacijskih sredstev kot sta telefon in internet, ob nesrečah, naravnih katastrofah in nevarnostih, kjer se nudi prenos podatkov preko radioamaterskih naprav.

Jože Košir igra bobne od svojih srednješolskih let. Bil je član priznanih glasbenih skupin, sodeloval je znanimi glasbeniki doma in v tujini, sodeloval pri snemanju glasbenih plošč in skladb. Nastopal je na glasbenih festivalih kot so Slovenska popevka, Opatijski festival, Omladina, Festival narečnih popevk, v televizijskih in radijskih oddajah in drugih projektih.
Je upokojeni major Slovenske vojske in nosilec visokih državnih odlikovanj in priznanj za zasluge v pripravah in osamosvojitveni vojni, ter delovanje v Slovenski vojski. Bil je predsednik Območnega odbora združenja vojnih veteranov Slovenije Sevnica in eden od ustanoviteljev združenja v Sevnici. V združenju je vrsto let opravljal funkcijo namestnika predsednika, danes pa je član častnega razsodišča.
Je eden od ustanoviteljev Kinološkega društva Posavje Sevnica in aktivni član. V društvu je več let opravljal funkcijo predsednika nadzornega odbora.
Je aktivni član Strelske družine Marok Sevnica, kot član te in drugih strelskih družin sodeluje na strelskih tekmovanjih. Je prejemnik mnogih medalj v tekmovanjih v različnih strelskih kategorijah.
S pisanjem prispevkov aktivno sodeluje pri ustvarjanju zbornikov z vojaško tematiko. Na njegovo pobudo je izšla zgodovinska znanstvena monografija dr. Mateje Čoh Kladnik z naslovom »Koširjevi in Matjaževa vojska v Sevnici«. Za publikacijo je prispeval dokumente, fotografije in pričevanja. Skupaj z avtorico je knjigo predstavil v Sevnici in drugih slovenskih krajih.

 

Zoran Košir in Jože Košir

 

Za 50-letno delo na področju športa in prispevek k promociji aktivnega življenjskega sloga prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Estera Savić Bizjak

Srebrna plaketa Občine Sevnica_Estera Savić Bizjak.jpg Estera Savić Bizjak že 50 let neprekinjeno deluje v lokalnem prostoru kot vaditeljica različnih športnih aktivnosti. V letu 1972 je kot vaditeljica prevzelo svojo prvo skupino mlajših telovadk.,

Naslednje leto je opravila prvi tečaj v Mozirju, kjer je bil dolga leta pod okriljem Partizana Slovenije in Fakultete za šport Center za izobraževanje vaditeljev in trenerjev. 
V 80. letih je bila ena izmed prvih vaditeljic aerobike, pridobila je tudi naziv inštruktorice aerobike in skupinskih vadb. Kot ena prvih se je izpopolnila tudi kot vaditeljica vodne aerobike, skozi izobraževanje pa je pridobila še naziv inštruktorice fitnesa. 
V Športnem društvu Partizan Sevnica dela z otroki, mladimi in mladimi po duši. V tem času so tisti, ki so z njo vadili kot otroci, postali dedki in babice, Estera Savić Bizjak pa sedaj vadi z njihovimi vnuki. 
Pred nekaj leti je bila pobudnica, da Športno društvo Partizan Sevnica odpre svoja vrata otrokom in od letos tudi odraslim osebam s posebnimi potrebami. S pomočjo drugih jih še danes vodi in vadi. 

Je članica Predsedstva Sokolske zveze Slovenije, predsednica dveh komisij pri Sokolski zvezi Slovenije in načelnica Športnega društva Partizan Sevnica. 
S svojim delovanjem je veliko prispevala k razvoju športa v občini Sevnica in številne posameznike in družine navdušila za gibanje in zdrav način življenja. Šport je njen način življenja in njeno vodilo, ki jo pelje naprej tudi po petdesetih letih aktivnega športnega udejstvovanja. 

 

Estera Savić Bizjak

 

Za raznoliko, angažirano in pomembno prostovoljsko udejstvovanje prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Petra Majcen

Srebrna plaketa Občine Sevnica_Petra Majcen.jpg Petra Majcen je magistra farmacije. Svojo poklicno pot opravlja v Lekarni Sevnica. Deluje tudi kot farmacevtska svetovalka v Zdravstvenem domu Sevnica in Zdravstvenem domu Krško ter je mentorica mladim farmacevtom. 

Aktivno podpira raznoliko ustvarjanje skupin in posameznikov. Redno organizira srečanja, predavanja, izobraževanja, delavnice, prireditve in raznovrstne akcije. Je nepogrešljiv člen delovanja Zavoda MUK Qra, hkrati pa je že 13 let tudi predsednica Turističnega društva Šentjanž. 

Njena aktivna vloga omogoča razvoj kulture in turizma na območju Šentjanža in širše. Njena uspešna koordinacija različnih društev, poglobljeno poznavanje lokalne kulture in turistične dejavnosti ji omogočajo snovanje vedno novih projektov. Pomembno vlogo nosi tudi pri prepoznavnosti dogodka ARTEKO Šentjanž, ki z vsakoletno predstavitvijo ustvarjalcev neprekinjeno deluje že 12 let. 

Leto za letom organizira izobraževalne projekte za mlade kot so Poklici v kulturi RE KREACIJA in Sonaravno ustvarjanje na Tk pavu, Šentjanško tržnico, čistilne akcije, akcije puljenja tujerodne ambrozije, zdravstvene delavnice in pohode po tematskih poteh.
Je tudi urednica časopisa Krajevne skupnosti Šentjanž, Šentjanški glas. 
S svojim prostovoljnim delovanjem je zgled vsem krajanom, predvsem pa za prostovoljstvo uspešno navdihuje mlade iz domačega kraja in širše. 

 

Petra Majcen

Za razvoj gasilstva in prenos vrednot na mlajše generacije v svojem okolju prejme

SREBRNO PLAKETO OBČINE SEVNICA

Mirko Hribar

Srebrna plaketa Občine Sevnica_Mirko Hribar.jpg Mirko Hribar je dnevno vpet v življenje in delo krajevne skupnosti Boštanj in občine Sevnica. S svojim nesebičnim in prostovoljnim delovanjem prispeva k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja sokrajank in sokrajanov ter dviguje ugled občine Sevnica na področju družbenega in kulturnega življenja. 

Pred skoraj tremi desetletji je postal skrben vzdrževalec vodovodnih sistemov krajevne skupnosti Boštanj. Kot uspešen podjetnik je zanesljiv izvajalec del na področju vodooskrbe, odvajanja odpadnih voda in urejanja okolja. 

Ob delu veliko časa nameni prostovoljstvu. S svojimi idejami, pobudami in izvedbo je aktivno sodeloval pri več posodobitvah in ureditvah krajev krajevne skupnosti Boštanj.
Je družbeno aktiven na več področjih, njegovo delovanje je pa najbolj zaznamovalo aktivnosti Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj in Gasilske zveze Sevnica. Zaslužen je za realizacijo mreže hidrantov v krajevni skupnosti. Uspešno je vodil številne projekte ureditev v Gasilskem domu Boštanj. Z aktivnostjo, prizadevnostjo in vztrajnostjo je vzor mladim članom društva. 

Mirko Hribar v svojem okolju širi pozitivno energijo, optimizem, spoštovanje in dobrosrčnost, kot dolgoletni član Jurijevih pevcev Boštanj in pevske skupine Boštanjski prijatelji bogati kulturno življenje kraja. Vsem, ki ga potrebujejo, vselej priskoči na pomoč. Zaradi njega je življenje v krajevni skupnosti Boštanj in občini Sevnica bolj kakovostno in bolj varno. 

 

Mirko Hribar

kuvertaNaroči se na e-novice