Gumb išči|

Zapri iskalnik

Zbiranje pobud za participativni proračun 2024 bo potekalo od 10. maja

8. 5. 2023 • Novice Letošnji razpis za zbiranje pobud za umestitev v participativni proračun 2024 bo odprt od 10. maja do 10. junija 2023.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občanke in občani s podajo predlogov in glasovanjem za predlagane projekte.

PP_WEB NASLOVNICA_2024

Za Participativni proračun 2024 je predvidena višja kvota, ki znaša 138 tisoč evrov. To je 18 tisoč evrov več kot pretekla leta. Kvota je enakomerno razporejena na 6 območij, za vsako območje pa je predviden enak obseg sredstev, 23 tisoč evrov. 

Vrednost posameznega predlaganega projekta mora biti najmanj 3.000 in največ 11.500 evrov.

Prijava projekta

Območja razporejanja sredstev participativnega proračuna ostajajo enaka, kot so bila do sedaj. Območje 1 obsega krajevne skupnosti Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec, Območje 2 je krajevna skupnost Sevnica, Območje 3 krajevna skupnost Boštanj, Območje 4 obsega krajevni skupnosti Krmelj in Šentjanž, Območje 5 krajevni skupnosti Tržišče in Primož, Območje 6 pa krajevni skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje.

Pobudo za umestitev v nabor projektov participativnega proračuna za leto 2024 bo mogoče oddati na spletnem ali ročno izpolnjenem obrazcu. Oba bosta od 10. maja do 10. junija dostopna na občinski spletni strani. Obrazci za ročno izpolnitev bodo na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Ročno izpolnjene obrazce lahko prijavitelji pošljejo po e-pošti na naslov ali po navadni pošti na Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Pobudo lahko oddajo posamezniki ali skupine s prebivališčem v občini Sevnica, ki so dopolnili 15 let. Če pobudo vlaga skupina predlagateljev, je to potrebno ustrezno označiti na obrazcu. Pobude se oddajajo za projekte in ureditve iz krajevne skupnosti predlagateljev, predlagatelj ali skupina predlagateljev pa lahko oddajo več pobud.

Prejete pobude bo preučila strokovna komisija. Zakonsko skladne in tiste, ki ustrezajo razpisnim kriterijem ter sovpadajo z usmeritvami Občine Sevnica, bodo umeščene na seznam za SMS glasovanje, ki bo potekalo v mesecu septembru. Izglasovane pobude oziroma projekti bodo umeščeni v kvoto participativnega proračuna za leto 2024.

 

Prijava projekta

kuvertaNaroči se na e-novice